Zeneműpályázat - Kérdésekre adott válaszok

 

Általános kérdések

Lehet-e olyan eredeti kórusművel pályázni (az Artisjusnál időközben levédett saját zene és szöveg), amellyel semmilyen korábbi pályázaton nem indultunk, de 2018-ban bemutattunk a nyilvánosság számára?
A meghirdetett pályázati felhívás 4. pontja értelmében:
„A beadott darab nem lehet bármely korábbi pályázaton már benyújtott, korábban bemutatott vagy közreadott (hangfelvétel, kotta) mű.”
Fentiekre tekintettel a feltett kérdésben említett művet jelen pályázati felhívás kapcsán nem tudjuk elfogadni.
 
Egy pályázó hány pályaművet nyújthat be?
A meghirdetett pályázati felhívás 4. pontja értelmében:
„Egy Pályázó egy kategóriában egy művel pályázhat, és összesen maximum két kategóriában nyújthat be pályázatot.”
 
Egy pályázó egy kategóriában egy művel pályázhat. Mi számít kategóriának?
A pályázat a www.mupa.hu/zenemupalyazat oldalon 13 műfaji kategóriában került kiírásra. Minden kategóriához külön-külön felöltésre került az adott kategóriához tartozó pályázati kiírás, jelentkezési lap, ill., amennyiben szükséges, egyéb dokumentáció.
 
Amennyiben nem áll rendelkezésre MP3-hangfájl, úgy az a pályázat érvénytelen?
A pályázati kiírás 5. pontja tartalmazza a pályázat benyújtásának feltételeit (kikötéseket), mely alapján:
„A beadni szükséges dokumentáció formátuma: 
• a pályaművet papíralapon, kinyomtatva, partitúraként kell beadni; 
• hangfájlt MP3-formátumban (valamilyen anyagi hordozón: CD, HDD, pendrive stb.).”
 
Elegendő-e a számítógép szintetizátora által generált hangfájl?
Bármilyen számítógépes programmal generált hangfájl elegendő, nem szükséges stúdiófelvétel, ill. kórus vagy zenekar rendelkezésre állása.
 
A pályázat esetleges sikeres elbírálása esetén meddig nem lehet bemutatni a művet? Van arra szabály, hogy a Müpát illeti az ősbemutató joga?
A nyertes mű bemutatásával és felhasználásával kapcsolatos információk az adott kategóriához tartozó Jelentkezési lap „Jognyilatkozatok és engedélyezett felhasználási jogok” pontja alatt olvashatók.
 
Az egyes fordulókban a kottát PDF-formátumban szükséges-e beadni?
Az egyes fordulókra a kottát nyomtatott formában kérjük beadni, a pályázati kiírás e pontja módosításra került.
 
A zsűri döntését követően honnan tudják majd beazonosítani vagy egy pályázóhoz kötni a kottát vagy a mellékelt anyagi hordozókat, ha azokon nem szerepelhet semmi, ami a szerző kilétére utal?
A pályázati kiírás II. pontja (A zsűrizés menete) értelmében:
„A pályázati anyagokat a Müpa Zsűrititkársága ellenőrzi, a beérkezett dokumentumok bontásánál a Zsűrititkárság kollégái lehetnek jelen. 
A zsűritagok jelige nélküli, belső azonosítószámmal ellátott pályaműveket kapnak meg bírálatra.”
A belső azonosítószámot a zsűrititkárság a lezárt borítékon szereplő jeligéhez rendeli hozzá, így azok a zsűri döntését követően az egyes pályázókat beazonosíthatóvá teszik.
 
A szabály értelmében pontosan mit nem lehet feltüntetni a partitúrán?
A particellán, ill. partitúrán a vonatkozó pályázati felhívás 5. pontja értelmében kizárólag a mű tervezett hossza és/vagy a tempóelőírás szerepelhet. Az anonimitás megtartása érdekében a mű szerzőjének kilétére vonatkozóan semmilyen direkt utalás nem megengedett. Ennek megfelelően a beadásra kerülő anyagokon nem szerepelhet semmilyen, a pályázó személyére utaló információ, pl. jelige, aláírás, monogram vagy a mű címe. 
 
Olyan kategóriában szeretnék művet beadni, amelynek kiírásában az 1. fordulónál szeptember 15-i határidő és particella szerepel. Beadhatom-e a kész partitúrát szeptember 15-re, és kell-e még valamit küldenem a novemberi fordulóban?
Az első határidőre leadandó anyag az előzsűrizés miatt lényeges, de amennyiben szeptember 15-ig elkészül a teljes partitúra, be lehet nyújtani a teljes dokumentációt, ebben az esetben nincs szükség novemberben további anyag beadására. 
 
Hogyan juttathatom el a pályázati anyagot, ha személyesen nem tudom az adott címen a 2. portánál a ládába dobni?
A benyújtás módja a pályázatnak a Müpa 2. portáján található ládában történő elhelyezése. A pályázati anyagot vagy személyesen kérjük elhelyezni a megadott helyen, vagy javasoljuk olyan ismerős segítségének igénybevételét, aki a részére történő postázást követően el tudja helyezni a pályázatot a kijelölt ládában.
 
Hol találom a jelentkezési lapot?
Az adott kategóriához tartozó jelentkezési lap és a pályázati kiírás a www.mupa.hu/zenemupalyazat oldalon érhető el.
 
A Magyar Művészeti Akadémia alkotói pályázatának ösztöndíjas munkatervében is szerepel a mű, amely ide is benyújtásra kerülne – ez nem lehetséges? Akkor sem, ha a másik pályázat esetében nincsen szó a mű előadásáról?
Amennyiben a pályázati támogatást nem a konkrét, megkomponált zeneműre ítélték meg, hanem a munkatervre és az alkotói folyamatra vonatkozik, valamint a mű ez idáig nem került közreadásra és bemutatásra, akkor benyújtható a Müpa zeneműpályázatára.
 
Csak magyar lakcímmel rendelkező személyek pályázhatnak-e?
Nem, minden magát magyarnak valló személy nyújthat be pályázatot. Díjazás esetén ugyanakkor a szerződéskötés kizárólag magyar adóazonosító jellel és tajszámmal rendelkező magánszeméllyel vagy magyar egyéni vállalkozóval, továbbá magyar gazdasági társasággal, illetve magát magyarnak valló külföldi állampolgár esetén külföldi gazdasági társasággal lehetséges. Szerződéses adatok kapcsán bővebb információ az egyes kategóriákhoz feltöltött „Jognyilatkozatok és engedélyezett felhasználási jogok” pontban olvasható.
 
A beadandó anyagok között megjelölt hangfájlnak minden esetben a tervezett előadói apparátus közreműködésével készített stúdiófelvételnek kell-e lennie?
Bármilyen számítógépes programmal generált hangfájl elegendő, nem szükséges stúdiófelvétel készítése, ill. a tervezett közreműködői apparátus bevonása.
 
Ha már korábban neveztem a darabot egy versenyre, ahol nem lett díjazott, így nem is mutatták be, akkor ide beküldhetem-e még?
A mű egy, már korábban meghirdetett versenyre történő benyújtása a korábban meghirdetett pályázatra történő benyújtással egyenértékű. A meghirdetett pályázati felhívás 4. pontja értelmében:
„A beadott darab nem lehet bármely korábbi pályázaton már benyújtott, korábban bemutatott vagy közreadott (hangfelvétel, kotta) mű.”
Fentiekre tekintettel a feltett kérdésben említett művet jelen pályázati felhívás kapcsán nem tudjuk elfogadni.
 
A pályázat leadásának mi a formai követelménye? Hány borítékot és milyen feliratozással kell benyújtani?
A pályázati anyagot az alábbiak szerint kérjük személyesen benyújtani:
1. Nagy boríték: 
      - Ebben kérjük elhelyezni a zeneművet (nyomtatott formátumban) és a hanganyag hordozóját. 
      - A borítékon feltüntetendő:
            - Feladó: kizárólag a jelige
            - Címzett: Müpa Zeneműpályázat / ADOTT KATEGÓRIA
      - A boríték benyújtásának helyszíne: a Müpa 2. portájánál lévő, erre a célra elhelyezett gyűjtőláda.
2. Kis boríték:
      - A nagy borítékon belül egy külön, lezárt kis borítékban kérjük elhelyezni a kitöltött, aláírt Jelentkezési lapot és – amennyiben az adott kategóriához szükséges – a Társszerzői nyilatkozatot, valamint az egyes kategóriák esetében megadott további mellékleteket (pl. társszerzők nevének felsorolása).
      - A borítékon feltüntetendő: 
            - Feladó: kizárólag a jelige
 
Egy meglévő és már publikált mű megzenésítését tervezzük, de természetesen átdolgozott formában, hozzáírt dalszövegekkel és új szövegkönyvvel. Ebben az esetben hogyan kell értelmezni a mű eredetiségére vonatkozó követelményt?
Amennyiben nem egy, már létező megzenésítés átdolgozásáról van szó, hanem egy, már meglévő irodalmi mű megzenésítéséről, és a megzenésített forma a jognyilatkozatban előírt időpontig sehol nem kerül bemutatásra, a darab a jelen pályázati kiírásra benyújtható.
 
Beadható-e a pályázatra olyan zenemű, amelynek megírásához részben vagy egészében az NKA alkotói támogatást adott, de nyilvánosságra még semmilyen formában nem lett hozva?
NKA alkotói támogatással létrejött zeneművek nem nyújthatók be a Müpa Zeneműpályázatára.
 
Ha az NKA alkotói támogatására pályáztam egy darabtervvel (csak szöveget küldtem, kottát nem), de nem nyert a pályázaton (így nem lett bemutatva), akkor ide nevezhetem-e?
Amennyiben a Müpa Zeneműpályázat végleges benyújtási határidejéig (2020. november 11.) nem részesült NKA alkotói támogatásban, a pályamű benyújtható.
 
Jól értem-e, hogy az összes kategóriából/kiírásból maximum 2 kategóriában indulhatok zeneszerző pályázóként? Például indulhatok Rockopera és Kísérőzene némafilmhez kategóriában is, de már Kamaraopera kategóriára ne adjak be pályázatot, mert az már összesen három kategória lenne?
Igen, a pályázati kiírás 4. pontja értelmében:
„Egy Pályázó egy kategóriában egy művel pályázhat, és összesen maximum két kategóriában nyújthat be pályázatot.”
A meghirdetett kategóriákból tehát legfeljebb 2 kategóriában lehet benyújtani legfeljebb egy-egy pályázatot.
 
Beadható-e olyan mű, amely soha nem kapott semmilyen alkotói (NKA, MMA) támogatást, soha nem volt teljes egészében bemutatva se színpadi, se oratorikus formában, viszont egyes részei már elhangzottak nyilvános koncerteken? A meglévő operának már egy átdolgozott változatát nyújtanám be erre a pályázatra.
A meghirdetett pályázati felhívás 4. pontja értelmében:
„A beadott darab nem lehet bármely korábbi pályázaton már benyújtott, korábban bemutatott vagy közreadott (hangfelvétel, kotta) mű.”
Fentiekre tekintettel a feltett kérdésben említett, átdolgozott mű a Müpa Zeneműpályázatra nem benyújtható.
 
El lehet-e térni pályázatnyertesség esetén a Müpa 2 évig tartó bemutatási jogától? 
Tekintettel a Müpa évados programjának szerkesztési sajátosságaira, a díjazott művek esetleges bemutatójának egyeztetésére két évet tartunk szükségesnek. Ettől függetlenül a Müpa nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a nyertes pályaművek bemutatásának kapcsán közvetlenül a Müpához beérkezett további együttműködési lehetőségekről egyeztessen.
 
Beadható-e olyan mű a pályázatra, amely a munkatervre és az alkotói folyamatra nyert támogatást az NKA-tól? Tehát nem a konkrét, kész mű nyerte a támogatást, semmilyen partitúravázlat nem került benyújtásra az NKA felé, és a zsűrizés lezárultáig nem is fog befejeződni a pályázat időtartama.
NKA alkotói támogatással létrejött zeneművek nem nyújthatók be a Müpa Zeneműpályázatára. Tehát abban az esetben, ha az NKA-tól az adott pályamű már támogatást nyert, jelen pályázati felhívásra nem benyújtható.
 
Beadható-e olyan mű, amely nem részesült semmilyen alkotói támogatásban, nem lett bemutatva, illetve közreadva, csak annak felvétele (MIDI-hangfájl) került bemutatásra zárt körben, vizsgabizottság előtt?
A meghirdetett pályázati felhívás 4. pontja értelmében:
„A beadott darab nem lehet bármely korábbi pályázaton már benyújtott, korábban bemutatott vagy közreadott (hangfelvétel, kotta) mű.”
Fentiekre tekintettel, amennyiben a művet a pályázó a Müpa Zeneműpályázat lezárásáig nem tervezi más pályázaton benyújtani, nyilvános közönségnek részben vagy egészben bemutatni, valamint kotta formájában közreadni, akkor a pályázatra benyújtható.
 
A beadott műről készített hanganyagot egy zeneszerkesztő programmal tudom elkészíteni, de egy hiba folytán csak rövid részletekben sikerül elmenteni/átkonvertálni. Problémát jelent-e, ha a kb. 10 perces darabot 19-20 részletben tudom csak sorba rendezni?
A beadandó hangfájlt a zsűri csak egybeszerkesztve, nem részletekre bontva tudja kiértékelni. Amennyiben ennek elkészítéséhez nem áll rendelkezésre megfelelő program, ajánljuk az ingyenesen elérhető Audacity program használatát.
 
A darabomban szereplő hangszerek gyakran olyan technikával szólalnak meg (a vonó fájával megszólaltatott üveghangok, „Bartók”-pizzicato, pengetett zongorahúrok stb.), amelyet az általam használt zeneszerkesztő program nem ismer, így a hangfájlban hallható hangzás lényegesen eltér az elvárttól. Problémát jelenthet-e ez?
A pályázati kiírás 5. pontja (Pályázat benyújtásával kapcsolatos kikötések) alapján a hangfájl mellett a pályaművet partitúraként is szükséges benyújtani. A benyújtott partitúra alapján a zsűri fogja tudni értelmezni a pályaművet, és képes lesz kezelni a hangrögzítő program technikai hiányosságai miatti esetleges eltéréseket.
 
Amennyiben darabom eljut az előadásig, lesz-e lehetőségem a hangszeres előadókkal átnézni a szólamaikat, hogy az esetleges hibákat még a bemutató előtt tisztázhassam?
A kategóriákban nyertes pályaművek bemutatójára egy későbbi időpontban kerül sor. A bemutatókat a szokásos módon próbák előzik majd meg, tehát minden nyertes pályamű esetén lesz lehetőség az egyes előadókkal történő egyeztetésre.
 
A jelentkezéshez szükséges borítékokat a ládába helyezés előtt szükséges-e/lehetséges-e (esetleges hibák, hiányosságok miatt) átnézni a helyszínen egy kollégájukkal?
A pályaművek kihelyezett gyűjtőládába történő behelyezésekor nincs lehetőség a pályázati anyagok átnézésére. Kérjük a pályázókat, hogy a borítékokat a pályázati kiírásban megadott módon, a Müpa 2. portáján kihelyezett gyűjtőládában szíveskedjenek elhelyezni.
 
Hol találom a kitöltendő jelentkezési lapot a Zenemű nagy jazzformációra elnevezésű kategóriára vonatkozó pályázathoz?
Az egyes kategóriákban meghirdetett pályázatok benyújtásához szükséges jelentkezési lap, valamint a pályázati kiírás és az esetleges egyéb dokumentumok az adott kategória nevére kattintva a www.mupa.hu/zenemupalyazat oldalról tölthetők le.
 
Elküldhetem-e futárral a beadványt?
A pályázatok akár személyesen, akár futár segítségével elhelyezhetők a Müpa 2. portáján kihelyezett gyűjtőládában.
 
A pályázatok elbírálását követően mikorra várható legkorábban a nyertes pályaművek bemutatója?
Az egyes kategóriákban nyertes pályaművek bemutatásának lehetőségéről a pályázatok elbírálását követően kezdődnek meg a tárgyalások. A bemutatók időpontja a felek általi egyeztetéseket követően kerülnek meghatározásra, lehetőség szerint a pályázati kiírásban szereplő 2 éven belül.
 
Mennyire precízen kell megadni a lezárt borítékban az alkotói stábot? 
A pályamű megalkotásában közreműködő társszerzők (librettista, szövegíró) nevének felsorolását kérjük a belső, lezárt kis borítékban, megjelölve az alkotói teamben betöltött szerepüket.
 
A Jelentkezési lap Előszerződési nyilatkozatában előírt Társszerzői nyilatkozatokat mikor és milyen formában szükséges benyújtani?
A kategóriára vonatkozó pályázati kiírás 5. pontja értelmében a jeligével ellátott lezárt borítékba az aláírt jelentkezési lapot, illetve szakmai önéletrajzot és bemutatkozó levelet szükséges leadni. A jelentkezési lap aláírásával a pályázó arról nyilatkozik, hogy birtokában van a társszerzők aláírt nyilatkozatának, amelyet nyertesség esetén a zsűri döntését követően eredeti, aláírt példányban szükséges benyújtania.
 

Az egyes kategóriákhoz kapcsolódó kérdések

 
Szimfonikus zenekari mű, valamint Kamaraopera kategóriában az első fordulóban csak particellát / zongorakivonatot fogadnak-e el, vagy beadható már a kész partitúra is?
Az első fordulóban particella, zongorakivonat vagy partitúra beadására is lehetőség van, a pályázati kiírás e pontja módosításra került.
 
A Kísérőzene némafilmhez kategória pályázati kiírásában említett kijelölt filmrészlet hol található meg?
A pályamű elkészítéséhez felhasználandó filmrészlet ezen a linken látható. A letöltés opció a jobb alsó sarokban található pontokra kattintva érhető el.
 
Kapcsolódhat-e a kamaraegyüttesre és szólistára írt darab bármilyen módon egy saját, már bemutatott szólódarabhoz?
A meghirdetett pályázati felhívás 4. pontja értelmében:
„A beadott darab nem lehet bármely korábbi pályázaton már benyújtott, korábban bemutatott vagy közreadott (hangfelvétel, kotta) mű.”
Fentiekre tekintettel a feltett kérdésben említett, átdolgozott mű a Müpa Zeneműpályázatra nem benyújtható.
 
Szóló- és kamarazenei művek kategóriában mekkora közreműködői apparátusra lehet írni a pályaművet?
A pályázati kiírás 3. pontja értelmében:
„A művet legfeljebb 8 fő közreműködői apparátusra lehet írni.”
A kategóriába beleérthető az egy énekesre és hét hangszerre írt kompozíció is.
 
A Kamarazenekari és kamaraszimfonikus, valamint Szimfonikus zenekari művek kategóriában bármilyen hangszerek használhatók-e, bármilyen kombinációban? 
A zenekari apparátus maximumának tekintetében nem kívánjuk a szerzőket korlátozni, ugyanakkor a Müpa Zeneműpályázatának egyik fő célja, hogy a nyertes művek hazánkban, hazai művészek és együttesek bevonásával bemutatásra kerülhessenek. Ennek figyelembevételével javasoljuk az apparátus és a hangszerek kiválasztását.
 
Kamarazenekari és kamaraszimfonikus művek kategóriában a kiírás alapján továbbjutás esetén először szeptember 15-ig, második alkalommal november 11-ig szükséges a pályázati anyag megküldése kotta és hangfájl formájában is?
A pályázati kiírás 5., 7. és 8. pontja tartalmazza az egyes fordulókra (szeptember 15-ig és november 11-ig) benyújtandó pályázati anyagot, mely a zenemű, az anyagi hordozó, valamint a jeligével ellátott, lezárt boríték. 
 
Kamarazenekari és kamaraszimfonikus művek kategóriában a darabhoz szólamanyagot szükséges-e küldeni?
Szólamanyag küldése nem szükséges. 
 
Szóló- és kamarazenei művek kategóriában a duó, ill. trió műfaji meghatározás tetszőlegesen választott hangszerekből is összeállhat?
A Szóló- és kamarazenei kategórián belül duók, ill. triók esetén nincs a hangszerekre vonatkozó megkötés.
 
Kórusművek kategóriában szeretnénk benevezni állandó misetételekhez (Kyrie, Dicsőség, Szent vagy és Isten báránya) írt zenével. Ez új műnek vagy feldolgozásnak minősül-e?
Amennyiben nem egy már meglévő mű átdolgozásáról van szó, hanem egy teljesen új műről, amely a jognyilatkozatban előírt időpontig sehol nem került bemutatásra, ebben az esetben a jelen pályázati kiírásra benyújtható. 
 
Kórusművek műfajban a „kórusmű egyneműkarra” és a „kórusmű vegyeskarra” esetében lehet-e hangszereket használni?
Legfeljebb három hangszert bármilyen szólam-összeállításban és kóruskategóriában lehet használni. 
 
A Táncetűd kísérőzene, valamint a Kísérőzene táncelőadáshoz kategóriában van-e lehetőség elektroakusztikus formációra művet komponálni?
A fenti két kategóriában a kiírásban megadott apparátusok mellett kamarazenei és elektroakusztikus formációra is van lehetőség művet benyújtani. Az érintett kiírások erre vonatkozó pontja módosításra került.
 
Kamaraopera, illetve Gyermek és ifjúsági kamaraopera kategóriában van-e lehetőség elektroakusztikus formációra művet komponálni?
A fenti két kategóriában a kiírásban megadott apparátusok mellett egy további, kevert, tehát akusztikus és elektroakusztikus hangszerekből álló zenekarra is van lehetőség művet benyújtani. Az érintett kiírások erre vonatkozó pontja módosításra került.
 
Kísérőzene némafilmhez kategóriában hogyan fér össze az elektroakusztikus formációra komponált mű a kiírás azon feltételével, hogy a pályamű nem tartalmazhat előre rögzített bejátszást?
Elektroakusztikus formációra írt művek esetében valóban lehetséges előre rögzített bejátszások használata. A pályázati kiírás erre vonatkozó pontja módosításra került.
 
Szimfonikus zenekari művek kategóriában az első fordulóban 10 perc adandó be, vagy egy saroktétel. A 10 perc egy 15 perces mű esetén már a kétharmada, ez mindenképpen legalább 2 saroktétel.
15 perces darabnál az első forduló esetén ez valóban legalább 10 percnyi zenemű beadását jelenti, de ha a tétel megkívánja, lehet hosszabb is.
 
Szimfonikus zenekari művek kategóriában a második fordulóban a teljes mű felét, de legalább 15 perc zenei anyagot kérnek partitúrában kidolgozva, PDF-formátumban, amikor az egész mű 15–30 perces lehet, ennek a fele 7,5–15 perc. Tehát ha 15 percet írna a szerző, akkor a második fordulóra már el kell készülnie a teljes művel. Az összes többi összhosszúságnál pedig több mint a felét kell megírnia. Így számomra értelmét veszti a „teljes mű felét” szókapcsolat a kiírásban.
15 perces mű esetén el kell készülni a második fordulóra a teljes művel. 
 
Bizonyos (kamara-, ifjúsági és gyermekopera / tánczenék / rockopera és musical) kategóriákban a pályázat anonimitásával hogyan fér össze a tervezett alkotói teamnek az első fordulóban kért megnevezése?
A zeneszerző személye mindvégig anonim marad. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy a színpadi művek összetettek, a szerző által kidolgozott zenei anyag mellett fontos a művek egyéb részleteiről is információt nyújtani a zsűri számára. Ennek érdekében az első fordulóban beadni szükséges szinopszisban kizárólag a közreműködői apparátus létszámát kérjük ismertetni, az alkotói team (szerzőtársak) névsorát pedig – szintén az első fordulóban – a lezárt kis borítékban szükséges benyújtani. Az érintett pályázati kiírások erre vonatkozó pontja módosításra került.
 
Kísérőzene némafilmhez kategóriában az apparátus orgonaszóló VAGY klasszikus kamarazenekar VAGY elektroakusztikus formáció, vagy mindezek kombinálhatóak is? 
A felsorolt hangszerek választhatók önmagukban vagy akár egymással kombinálva is, 30 fős előadói keretet nem meghaladva.
 
Kísérőzene némafilmhez kategóriában MP3- vagy MP4-fájl beadása szükséges? 
A film megadott hosszúságú részletéhez igazított zenei anyagot mindkét fordulóban MP4-formátumban kérjük elküldeni, a pályázati kiírás e pontja módosításra került.
 
Azokban a kategóriában, amelyekben nem engedélyezett előre rögzített bejátszás, engedélyezett-e a sampler/keyboard mint hangszer használata?
Bizonyos kategóriákban (Kísérőzene némafilmhez, Kísérőzene táncelőadáshoz, Táncetűd kísérőzene, Kamaraopera, Gyermek- és ifjúsági kamaraopera, Musical/rockopera) az elektroakusztikus hangszerek használata megengedett, így ezekben a kategóriákban lehetőség van rögzített bejátszásra. Az erre vonatkozó pont módosításra került az érintett kategóriákban.
 
Kórusmű kategóriában elfogadott-e egy 4 tételes műnél, ha pl. a 2. és a 3. tételt teljes egészében felénekeljük, míg az 1. és a 4. tétel – amelyben a zenei téma ugyanaz – ismétléseit nem énekeljük fel?
Egy már meglévő mű két tételével nem lehet pályázni. Önálló kórusműként, kifejezetten erre a pályázatra komponált legalább 3, de legfeljebb 6 perces misetétel (pl. Kyrie vagy Gloria) benyújtható.
 
Kórusmű kategóriában a benyújtásra szánt pályamű minimum vagy maximum 6 perc hosszúságú lehet?
A Kórusmű kategóriához kapcsolódó pályázati kiírás 3. pontja (Apparátus, időtartam) értelmében a pályamű minimum 3, maximum 6 perc hosszúságú lehet.
 
Kérem javaslatukat, hogy melyik kategóriában induljak egy ifjúsági oratóriummal?
A beadandó műveknél a műfaji kategória az irányadó, így kérjük a Vokálszimfonikus kategóriában benyújtani a kérdéses pályázatot.
 
Ha az ifjúsági oratóriummal elindulhatok valamely kategóriában, akkor maximum mennyi lehet a szólisták száma?
Az apparátus maximumának tekintetében nem kívánjuk a szerzőket korlátozni, ugyanakkor a Müpa Zeneműpályázatának egyik fő célja, hogy a nyertes művek hazánkban, hazai művészek és együttesek bevonásával bemutatásra kerülhessenek. Ennek figyelembevételével javasoljuk az apparátus és a hangszerek kiválasztását.
 
Szimfonikus költeménnyel a Szimfonikus zenekari művek kategóriában pályázzak-e?
Amennyiben a benyújtani kívánt mű megfelel a Szimfonikus zenekari művek kategóriában előírt apparátusnak, akkor a pályamű ebben a kategóriában benyújtható.
 
Kísérőzene táncelőadáshoz kategóriában a koreográfus közösen alkotó társszerzőnek minősül-e, azaz szükséges-e tőle is beszereznem egy társszerzői nyilatkozatot? (Értelemszerűen a koreográfiai koncepciót jó, ha a koreográfus adja meg. Ugyanakkor kell-e tőle kifejezetten egy társszerzői nyilatkozat is?)
A koreográfustól mint társalkotótól szükséges a társszerzői nyilatkozat benyújtása. Felhívjuk a figyelmet, hogy az anonimitás megőrzése érdekében a társszerzői nyilatkozatot és a társszerzők névsorát a pályázati kiírás 8. pontja (A beadás módja) alapján a lezárt kis borítékban szükséges benyújtani.
 
Kísérőzene táncelőadáshoz kategóriában világzenei formációnak tekinthető-e egy magyar népzenét játszó kvartett (ugyanezen hangszeresek egyéb hangszereken is muzsikálnak majd a műben: pl. koboz, tangóharmonika, ütőgardon), és kiegészülhetnek-e (jellemzően magyar népi vagy a Kárpátokból származó egyéb) fafúvós hangszeresekkel?
Igen, a hangszerek kiválasztásában nem kívánjuk a zeneszerzőket korlátozni.
 
Vokálszimfonikus művek kategóriában a pályázati anyag tartalmazhat-e zongoraszólamot a szimfonikus zenekaron, énekes szólistákon és kóruson kívül?
Vokálszimfonikus művek kategóriában a 3. pont (Apparátus, időtartam) alapján:
„A művet kamara- (legalább 16 fő) vagy szimfonikus zenekarra lehet írni, énekes szólistákkal, opcionálisan kórussal.”
A fenti vokális szólamok mellett a kérdésben feltett mű tartalmazhat zongoraszólamot is.
 
Kamaraopera kategóriában beadható-e olyan mű, amely ugyan nem részesült semmilyen alkotói támogatásban, de egyes részei már elhangzottak nyilvános koncerten?
A meghirdetett pályázati felhívás 4. pontja értelmében:
„A beadott darab nem lehet bármely korábbi pályázaton már benyújtott, korábban bemutatott vagy közreadott (hangfelvétel, kotta) mű.”
Fentiekre tekintettel a feltett kérdésben említett művet jelen pályázati felhívás kapcsán nem tudjuk elfogadni.
 
Szerzőtársnak szükséges-e tekinteni egy olyan ma élő költőt, akinek verséhez készül a pályázatra benyújtani tervezett kórusmű?
A meghirdetett pályázati felhívás 5. pontja értelmében:
„A Pályázónak továbbá rendelkeznie kell valamennyi vele közösen alkotó társszerző (librettista, szövegíró stb.), valamint átdolgozás esetén az alapul szolgáló mű (pl. dal esetében az eredeti vers) szerzőjének előzetes írásbeli engedélyével.”
A fentiekre tekintettel kórusmű esetén csak a szerzőnek a szöveg felhasználásához adott hozzájárulása szükséges.
 
Zenemű kis jazzformációra kategóriában elfogadnak-e olyan kottát, melyben „real book-szerűen” – tehát téma és felette a harmóniák – szerepel a darab?
A pályázati kiírás 3. pontja értelmében: 
„A zenemű teljes időtartamának legalább 50%-a komponált zene kell, hogy legyen.”
A pályázati kiírás 5. pontja értelmében:
„A pályaművet partitúraként kell beadni.”
Amennyiben a pályamű nem a fenti feltételek teljesítésével kerül benyújtásra, úgy az nem lesz befogadható. 
 
Kísérőzene táncelőadáshoz kategóriában elfogadható-e a benyújtandó mű szimfonikus zenekari létszámcsökkentéssel? (Max. 30 fős zenekart állítunk össze, amelyben vonósok, fúvósok, hárfa és ütősök lesznek.)
A pályázati kiírás 3. pontja értelmében:
„A művet klasszikus kamarazenekarra (max. 30 fő), kamarazenei és elektroakusztikus formációra vagy kisebb világ- és/vagy könnyűzenei formációra (max. 8–12 fő) lehet írni.”
Klasszikus zenekari felállás esetében, az apparátus 30 fős maximális létszámát írjuk elő, a zenekar összeállításában nem kívánjuk a szerzőket korlátozni.
 
Táncetűd kísérőzene kategóriában a koreográfus szerepkörét érintően a pályázat szinopszisában a tánckoreográfiát milyen módon és részletességgel kell közölni? 
A pályaműben nem egy kész tánckoreográfia benyújtását várjuk, hanem a táncelőadás koreográfusi szempontból javasolt általános dramaturgiáját, melyet készíthet akár koreográfus, akár dramaturg.
 
A Táncetűd kísérőzene és a Kísérőzene táncelőadáshoz kategóriában elvárt pályamű különböző hosszúságú. Indulhatok-e úgy, hogy a táncelőadás tartalmazza a táncetűd koreográfiai és zenei elemeit?
Az egyik kategóriában benyújtott mű másik kategóriában történő átdolgozása, kibővítése, tekintettel arra, hogy az egyes kategóriákban új művek születését várjuk, nem lehetséges. Kérjük a pályázókat, amennyiben két kategóriában kívánnak pályázni, két teljesen különböző pályaművet szíveskedjenek benyújtani.
 
Probléma-e, ha a Kísérőzene táncelőadáshoz kategóriában a tervezett karmester vagy látványtervező személye időközben megváltozik?
A színpadi megvalósításban közreműködők (pl. karmester, látványtervező) név szerinti felsorolását nem kérjük, csupán a közreműködők létszámát szükséges megírni az első forduló kapcsán benyújtandó dokumentumokban.
 
Jól értelmezem-e, hogy a Kórusművek kategóriában egy misetétel is teljes körűen megállja a helyét, ha a pályamű az időtartam-kritériumnak megfelel?
Amennyiben nem egy már meglévő mű átdolgozásáról van szó, hanem egy teljesen új műről, amely a jognyilatkozatban előírt időpontig sehol nem került bemutatásra vagy kottaként publikálásra, akkor a jelen pályázati kiírásra akár misetétel is benyújtható az időtartam kritériumának betartásával.
 
Vokálszimfonikus művek kategóriában lehet-e szó mise megzenésítéséről?
Vokálszimfonikus művek kategóriában új, teljes mise komponálása lehetséges.
 
Szóló- és kamarazenei művek kategóriában a „dal” esetében milyen dalra gondoltak, amely minimum 8 perc hosszúságú? 
Kizárólag komolyzenei dal létrehozására van lehetőség, amely megfelel a pályázati kiírás 3. pontjában (Apparátus, időtartam) meghatározott követelményeknek.
 
Az Új magyar musical és rockopera kategóriában az első fordulóban beadandó kísérő zene/átvezető zene esetében pontosan mire vonatkozik a 10 perces meghatározás? 
Az Új magyar musical és rockopera kategória első fordulójában 3 dal és további, legalább 6, legfeljebb 10 percnyi hosszúságú, nem feltétlenül összefüggő zenei anyag adandó be. Ez utóbbi lehet a mű bevezetése (nyitánya), lehet két dal közötti átvezetés, közjáték vagy tervezett táncbetéthez komponált zene.
 
Az Új magyar musical és rockopera kategóriában az első fordulóra 3 dal partitúráját, valamint 3 dal zenei anyagát kérik. Lehet-e azonos ez a 3 partitúra és zenei anyag, vagy összesen 6 különböző dalra van szükség?
A kategóriában előírt 3 dal partitúrájához ugyanezen dalok zenei anyagát kérjük hangfájlként is.
 
Az Új magyar musical és rockopera kategóriában az első fordulóra beadandó zenei anyag 10 percnyi zenét tartalmazzon (három számot és/vagy kísérő/átvezető zenét), vagy kb. kétszer tíz perc zenei anyagot (három számot és 10 perc kísérő/átvezető zenét)?
Az Új magyar musical és rockopera kategória első fordulójában 3 dal és további legalább 6, legfeljebb 10 percnyi hosszúságú, nem feltétlenül összefüggő zenei anyag (összekötő kísérő/átvezető zene, zenei közjáték) benyújtása szükséges.
 
Egy kortárstánc-előadás a Müpában a Fesztivál Színházban vagy a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben kerül megrendezésre? (Az alkotói stáb, ill. koncepció a látvány oldaláról más-más elképzelést, stáblétszámot stb. igényel.) 
A Müpa Zeneműpályázat keretében a zsűri a műveket értékeli, azok díjazásáról dönt. Az egyes kategóriákban nyertes művek lehetséges bemutatásának minden részlete (helyszín, közreműködők) további egyeztetés tárgya.
 
Milyen részletességgel szükséges írni a látványról a pályázati anyagban?
A Müpa Zeneműpályázatra a kiírásban megfogalmazott követelményeknek megfelelően kidolgozott zeneművet, illetve kötelező dokumentumokat szükséges benyújtani. Az egyes kategóriákban nyertes művek lehetséges bemutatásának, színpadra állításának részletei (helyszín, közreműködők, látvány) további egyeztetés tárgya.
 
Vokálszimfonikus kategóriában benyújtható-e olyan pályamű, amely tartalmaz egy minimum 30 fős vonós-, fúvós-, ütős- (egyéb, pl. orgona) gárdát, népzenei szólóhangszert és basszuskórust, de nem tartalmaz szólóénekes tételeket, csak szólóhangszereseket? 
Amennyiben egy szabadon választott vokális szólam (ebben az esetben basszuskórus) is szerepel a műben, a pályázat benyújtható Vokálszimfonikus kategóriában, nem kizáró ok, ha az adott pályamű nem tartalmaz szólóénekes tételeket.
 
Táncetűd kísérőzene kategóriában Önök kamarazenekart és limitált létszámú világzenei együttest jelöltek meg használható apparátusként. Elfogadható-e, ha a pályamű szólócsellóra épül, kamarazenekar és világzenei hangszerek kis csoportja kíséretével?
A pályázati kiírásban az apparátus maximális létszámát írjuk elő, a zenekar összeállításában nem kívánjuk a szerzőket korlátozni.
 
A Szimfonikus zenekari művek kategóriájának pályázati kiírásában minimum 56 fős apparátust írnak elő, de csak 52 tagú zenekari apparátust adtak meg. Hogy kell ezt értelmezni?
A pályázati kiírás minimum 52 tagú zenekari apparátust határoz meg, ennek megfelelően a 3. pont (Apparátus, időtartam) a pályázati kiírásban javításra került.
 
Szimfonikus zenekari művek kategóriában a megadott apparátusban nem szerepel tuba, csak egy (timpani) ütőhangszeres játékosra lehet szólamot írni. Valóban nincs tuba és további ütősök a pályázati kiírás szerint?
A kategóriához tartozó pályázati kiírásban az apparátus minimum száma (52 tag) került meghatározásra. Ennek megfelelően az apparátus további hangszerekkel, akár ütősökkel és fúvósokkal is bővíthető.

Az Új magyar musical és rockopera kategóriában musical esetében hogyan kell összekötni az előírt 10 perces átvezető zenével a 3 beadott dalt, ha a dalok a teljes műben nem egymás után következnek? 
3 dal és további, legalább 6, legfeljebb 10 percnyi hosszúságú, nem feltétlenül összefüggő zenei anyagot szükséges benyújtani. Ez utóbbi lehet a mű bevezetése (nyitánya), lehet két dal közötti átvezetés, közjáték vagy tervezett táncbetéthez komponált zene.

Az Új magyar musical és rockopera kategória Pályázati kiírásában a kamaratársulatra meghatározott 18–30 fős apparátus a zenekarra vonatkozik? Ha igen, lehet 18 főnél kevesebb is? Táncos lehet-e a műben, vagy kizáró ok? 
A pályázati kiírásban meghatározott legkevesebb 18 és legtöbb 30 fős (18–30 fő) létszámú zenekarra várjuk a pályaműveket, így 18 főnél kevesebb zenészre komponált mű nem befogadható. A további közreműködők vonatkozásában nem kívánjuk korlátozni a pályázókat, így a pályamű tartalmazhat táncbetétet.

Az Új magyar musical és rockopera kategória Pályázati kiírásának azon meghatározása, miszerint „Egy Pályázó egy kategóriában egy művel pályázhat, és összesen maximum két kategóriában nyújthat be pályázatot”, csak a zeneszerzőkre vonatkozik, vagy a társszerzőkre (pl.: librettista, dalszövegíró, koreográfus) is? 
A pályázati kiírás ezen pontja a nyilatkozatot benyújtó társszerzőkre (librettista, dalszövegíró, koreográfus) is vonatkozik.

Az Új magyar musical és rockopera kategória Pályázati kiírásában mit jelent az a kitétel, miszerint „Műrészletekkel nem lehet pályázni”?
Egy már megkomponált, más pályázaton nyertes, nyilvános közönség előtt bemutatott, publikált mű rövidebb részlete – azaz műrészlet –, pl. egy komplett mű egy felvonása, egyfelvonásos műként jelen pályázati felhívásra nem benyújtható.

Az Új magyar musical és rockopera kategória Pályázati kiírása alapján benyújtandó a részletes szinopszis. A tervezett közreműködői apparátus létszámának megjelölését milyen módon kell benyújtani?
A tervezett közreműködői apparátus létszámát kérjük a szinopszissal egy dokumentumban, tehát annak részeként feltüntetni.

Az Új magyar musical és rockopera kategória 2. fordulójában a műben elhangzó összes dal szövegét szükséges benyújtani a kiírás szerint elvárt zenei hanganyag mellett?
Igen, a teljes mű összes dalszövegét szükséges benyújtani annak érdekében, hogy a zsűri egészében is értelmezhesse a pályaművet.

Elektroakusztikus mű kategória Pályázati kiírásában található, hogy a II. fordulóra a teljes mű felét, de legalább 12 percet szükséges benyújtani. Maximum 20 perces darab esetén milyen hosszúságú mű benyújtása szükséges?
A második fordulóra legalább 12 percnyi zenei anyag kidolgozása szükséges, így egy 12 percesre tervezett mű esetében a teljes darabot be kell nyújtani. 

A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem orgonája vezérelhető-e MIDI-n (vagy más, elektronikus szabványon keresztül)? Amennyiben igen, úgy „fix média” vagy "elektroakusztikus kamaramű" kategóriában megengedett MIDI-n vezérelni az orgonát?
A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem orgonáját lehetséges MIDI szabványú eszközzel vezérelni, melyhez a MIDI-dokumentációt a Müpa Zeneműpályázat aloldalán az Elektroakusztikus művek kategóriához feltöltöttük. Amennyiben az orgona megszólaltatásához zenész nem szükséges, akkor a pályamű „fix média” kategóriába nyújtandó be.  

Ha a zenemű egy már megírt, nagysikerű (több kiadást megért) könyvből készül, elegendő-e az első fordulóban, mint témát (szinopszis) benyújtani a könyvet? 
Zenés színpadi művek esetében a pályázati kiírás szerint az első fordulóban csak szinopszis benyújtása szükséges, melyből a mű cselekménye, illetve dramaturgiai íve kiolvasható. Ezen színpadi kategóriáknál ugyanakkor az alapmű szerzőjének írásos engedélye mellett, a társszerzőként közreműködő író, dramaturg, librettista Társszerzői nyilatkozatának megléte (a pályamű nyertessége esetén annak eredeti példányban történő benyújtása) szükséges.

Dal esetében lehet dalciklus is, vagy egyetlen egybefüggő 8-15 perces tétel az elvárás?
Amennyiben a dalciklus nem haladja meg a 15 percet, illetve megfelel a Szóló- és kamarazenei művek kategóriában előírt apparátusnak, akkor ebben a kategóriában benyújtható.  

A Táncetűd kategóriánál sajnos nem tudom megnyitni a Jelentkezési lapot. Tudnának benne segíteni, hogy meg tudjam nézni?
A technikai probléma elhárult, a Jelentkezési lap újra megnyitható.

Az NKA felé a napokban benyújtásra kerül egy olyan pályázat, amely lehetővé teszi, hogy azon mű zenei anyaga, amellyel pályázok Önökhöz (Kísérőzene táncelőadáshoz), felvételre kerüljön azt követően, hogy a Müpa Zeneműpályázat eredményhirdetése lezajlik, vagyis nyertesség esetén a 2 éves kizárólagossági perióduson belül. A hangfelvételre a Müpa Zeneműpályázat eredményhirdetése után kerül sor kizárólag a szimfonikus zenekar, egy karmester, a hangrögzítést végző három fős csapat, és a zeneszerző jelenlétében. Ez kizáró ok lehet-e a Müpa Zeneműpályázatából?
Amennyiben a pályázó garantálni tudja, hogy a Müpa által történő díjazás esetén az NKA pályázati díjazásból készült hangfelvétel az első bemutatóig nem hangzik el nyilvánosan sehol, illetve nem kerül kiadásra, továbbá a felvételen közreműködő zenekartól a Müpa Zeneműpályázat adott kategóriához tartozó Jelentkezési lapján szereplő felhasználásokra a szerző az engedélyt megszerzi, a pályamű a Müpa Zeneműpályázatra is benyújtható. 

Kísérőzene táncelőadáshoz kategóriában milyen módon kerüljön megállapításra a koreográfus és a látványtervező társszerzői aránya?
Az, hogy melyik társszerző milyen mértékben vesz részt az alkotói folyamatban, művenként eltérő lehet, így az alkotók feladata ennek függvényében megállapodni a szerzői részesedés arányáról.