Zeneműpályázat - Kérdésekre adott válaszok

 

Általános kérdések

Közzététel napja: 2020. december 11.

Abban az esetben, ha valaki díjazott lesz a zeneszerző-pályázaton, mely hónapban kerül sor szerződéskötésre? A díjazott mely hónapban kell, hogy számlát állítson ki, ill. egy részletben kell-e azt kiállítani? A kérdés a KATA, ill. az egyéni vállalkozói havi limitek miatt lehet érdekes többeknek.
A díjazott pályázók névsorát december 15-én hozzuk nyilvánosságra a www.mupa.hu/zenemupalyazat weboldalon. A szerződések aláírására, számlázásra és kifizetésre ezt követően, még december hónapban kerül sor.

Korábbi kérdések:

A nyertes pályázók mikor és milyen formában kapnak tájékoztatást a döntésről?
A hiánypótlásra érkezett anyagok feldolgozása után az érvényes és érvénytelen pályázatok jeligéit november 20-án az esti órákban alább tesszük közzé.
A pályázati kiírás értelmében a nyertes pályázók névsorát legkésőbb december 16-ig tesszük közzé a www.mupa.hu/zenemupalyazat weboldalon. A nyertes pályázókkal a Zsűrititkárság személyesen is felveszi a kapcsolatot.
 
A kottát egy példányban kell leadni?
Igen, a kottát egy példányban kérjük benyújtani.
 
A zeneműpályázathoz szükséges szakmai önéletrajzot és bemutatkozó levelet külön-külön dokumentumban vagy egyetlen kinyomtatott dokumentumként adjam-e le? A kettő együtt vagy külön-külön legyen 300-400 szó terjedelmű?
A nagy borítékon belül egy külön, lezárt kis borítékban kérjük elhelyezni:
     - a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot,
     - magyar nyelvű szakmai önéletrajzot és külön a bemutatkozó levelet (ez utóbbit max. 300-400 szóban).
 
Kategóriámban az első fordulóra le kellett adni a darab particelláját (vagy partitúráját) és felvételét. A második fordulóra november 11-ig le kell adni a mű partitúráját és felvételét. Kérdésem, hogy amennyiben én kész partitúrát (és felvételt) adtam le már az első fordulóban, akkor meg kell-e ezt ismételnem a 2. fordulóban?
Amennyiben az első fordulóban a pályázati kiírás szerinti teljes, kész művet benyújtotta partitúrával és hangfájllal, és a kiírás szerint a második fordulóra semmilyen további anyagot nem kell benyújtani, akkor nem szükséges a pályázati anyag újbóli beadása.
 
A partitúrán sem cím, sem jelige nem szerepelhet. Mi alapján fogják így beazonosítani a műveket? A CD-re se írjuk rá a jeligét?
A kiírás értelmében sem a darab címe, sem a pályázó jeligéje nem szerepelhet sem a partitúrán, sem a hangfájlon. A partitúrán a tételeket – amennyiben vannak – számozással kérjük feltüntetni. 
A beérkezett pályázati anyagot (partitúra, hangfájl, egyéb dokumentumok) a Zsűritikárság belső azonosítószámmal látja el, amely a pályázó jeligéjéhez van rendelve. Bár a jelige, illetve a belső azonosítószám összepárosítható, a zsűritagok jelige nélküli, belső azonosítószámmal ellátott pályaműveket kapnak meg bírálatra. 

Egyfordulós kategóriákban hol és hogyan kell feltüntetni a mű címét?
A kiírás értelmében a darab címe sem a partitúrán, sem a hangfájlon nem szerepelhet, azt kizárólag a lezárt kis borítékban, egy külön lapon adhatja meg a pályázó. A partitúrán a tételcímeket számozással kérjük feltüntetni. A benyújtott pályaműveket a zsűri a zenei tartalom alapján értékeli, a címek ismerete nem szükséges a zsűrizéshez.

A pályázati kiírás 5. pontja szerint „rosszul olvasható, szkennelt kéziratok elfogadására nincs lehetőség”. Lehetséges-e jól olvasható szkennelt partitúrát beadni PDF-formátumban, vagy a fenti szövegrészlet teljes mértékben kizárja a szkennelt dokumentumokat? 
A kiírás értelmében a pályaműveket papíralapon, kinyomtatva szükséges benyújtani, azonban jól olvasható kéziratban benyújtott partitúra elfogadható. Amennyiben a kézirat nem jól olvasható, lesz lehetőség a hiánypótlásra. A hiánypótlás szükségességéről a pályázók a Zeneműpályázat honlapján értesülnek majd a jelige alapján.

A pályázati feltételekben olvasható, hogy a pályázatot személyesen kell leadni. Szeretnék érdeklődni, hogy vidékiként van-e lehetőségem postai úton történő pályázatbenyújtásra?
A benyújtás módja a pályázatnak a Müpa 2. portáján található ládában történő elhelyezése. A pályázati anyagot vagy személyesen kérjük elhelyezni a megadott helyen, vagy javasoljuk olyan ismerős segítségének igénybevételét, aki a részére történő postázást követően el tudja helyezni a pályázatot a kijelölt ládában.

A pályázati kiírásban szerepel, hogy a pályázónak rendelkeznie kell érvényes tajszámmal. Amennyiben a pályázó külföldön él és dolgozik, ott fizeti az adót és ott is van biztosítva, ugyanakkor rendelkezik magyarországi lakcímmel, van adószáma, de a tajszáma „piros”, hiszen nem lehet egyszerre több országban biztosított (az EU-s kék kártyája 2024-ig érvényes), pályázhat-e, illetve mit kell tennie ahhoz, hogy pályaművet adhasson be? 
Külföldön élő, magát magyarnak valló magánszemély díjazása esetében kedvezőbb külföldi gazdasági társasággal szerződést kötni. Amennyiben a külföldön élő magyar állampolgár érvényes magyar adóazonosító jellel, illetve tajszámmal rendelkezik, a szerződéskötés közvetlenül a magánszeméllyel is lehetséges.

Az anonim zeneműpályázatok Müpa 2-es portáján történő leadása családtagon keresztül is megengedett-e? Ugye a személyes bevitel nem kizárólag a szerzőt jelenti (hiszen épp a szerző kilétét szeretnék az elbírálásig titokban tartani, azért nem lehetett postai úton eljuttatni a pályázati anyagot)?
Postai feladással – mivel azt a Magyar Posta csak a feladó megadásával engedélyezi – nem volna lehetséges az anonimitás betartása, ezért szükséges a pályaműveket személyesen eljuttatni a Müpa épületébe. A kizárólag a jelige, a címzett (Müpa Zeneműpályázat) és a kategória megadásával ellátott borítékot azonban bárki (akár maga a pályázó, akár rokon vagy ismerős) benyújthatja a Müpa 2-es portáján, ahol nem kérünk nevet bemondani. Ha az érkező azt a tájékoztatást adja a portai személyzet részére, hogy a Müpa Zeneműpályázatra szeretne művet benyújtani, a kollégák biztosítani fogják a gyűjtőládához történő hozzáférést, és ezzel megvalósul az anonim benyújtás. 

Mi lesz a sorsa a nem továbbjutott pályaműveknek? Megsemmisítésre kerülnek? Esetleg elhozhatók lesznek, hogy ne kelljen például újranyomtatni a kottát, ha felhasználnám máshol? A pendrive is újrahasználható lenne.
A benyújtott anyagok a pontos és visszakövethető dokumentálás érdekében a Müpa rendszerében iktatásra kerültek, emiatt nem áll módunkban visszaadni őket.

A november 11-i beadás előtt mikor lehet legkorábban eljuttatni a pályázati anyagot a már ismert gyűjtőládába?
A Müpa 2-es portája éjjel-nappali portaszolgálattal rendelkezik, ezért a pályaművek a beérkezési határidőig tetszés szerinti napon és időpontban leadhatók az ott erre a célra elhelyezett gyűjtőládában.

Ha sem a partitúrán, sem a CD-n nem lehet szerepeltetni, akkor a zsűri számára honnan derül ki a darab címe?
A benyújtott pályaműveket a zsűri leginkább zenei tartalom alapján értékeli, a címek ismerete nem szükséges a zsűrizéshez.

A lezárt, jeligével ellátott borítékban a jelentkezési lapon és az önéletrajzon kívül bemutatkozó levelet is mellékelni kell. Miről kell írni a bemutatkozó levélben?
A pályamű mellett benyújtani szükséges bemutatkozó levélben kérjük a szerzőnek a mű megírásához fűződő motivációját ismertetni.

A kötelező műismertetésben használható-e kiragadott rövid kottarészlet a pályaműből, vagy ez a fajta szemléltetés nem megengedett, és inkább körül kell írni a szóban forgó zenei részletet? 
A második forduló kapcsán benyújtani szükséges dokumentációt egy, a pályamű megértéséhez, leginkább az előadásához (annak programozásához) kapcsolódó – a pályázó belátása szerint összeállított tartalmú – leírással kérjük kiegészíteni. 

Azoknál a továbbjutott pályaműveknél, amelyeknél újra be kell nyújtani egy szöveges leírást, ugyanazt a leírást kell-e beadni, amelyet előzőleg, vagy az bővítésre szorul?
A második fordulóba a pályamű megértéséhez, illetve előadásához kapcsolódó értelmezési segédletet kérjük benyújtani egy külön leírásban.

A Müpa Zeneműpályázatára beküldött pályaművet be szabad-e mutatnom egy vidéki egyetem intézményi TDK konferenciáján november végén, és esetlegesen OTDK keretében 2021 márciusában? Mindkét alkalommal a mű komponálási folyamatáról, elemzéséről lenne szó, nem adná elő senki. Ha ez lehetséges, akkor feltüntessem-e, hogy részt vettem a Müpa pályázatán?  
Amennyiben a műről csak elemzés formájában esik szó, és semmilyen formában sem kerül előadásra, úgy nincs akadálya a konferencián történő bemutatásnak. A mű kapcsán kérjük feltüntetni: a mű a Müpa Budapest Nonprofit Kft. által 2020-ban kiírt Zeneműpályázatra benyújtott pályázati anyag.
 
A második fordulóra hogyan kell benyújtani a pályázati anyagot?
A kétfordulós kategóriákban (első forduló: szeptember 15., második forduló: november 11.) a második fordulóra a pályázati anyagot egy borítékban kérjük benyújtani. A borítékon feltüntetendő:
     - Feladó: kizárólag az első fordulóban is alkalmazott jelige
     - Címzett: Müpa Zeneműpályázat / ADOTT KATEGÓRIA
A boríték benyújtásának helye: a Müpa 2. portájánál lévő, erre a célra elhelyezett gyűjtőláda.

Amennyiben két zenei kategóriában is szeretnék pályázni, érdeklődnék, hogy a jeligém ugyanaz legyen-e mindkét zenei kategóriában, vagy különbözhet-e?
A könnyebb iktatás és feldolgozás érdekében kérjük a pályaműveket a két kategóriába külön borítékban és különböző jeligékkel benyújtani.

A díjazásnál lesz legrosszabb díj vagy málna-díj? A nem díjazott pályaművek is felfedésre kerülnek a Müpa Zeneműpályázat weboldalán?
A Müpa Zeneműpályázatán nincs legrosszabb díj. A zsűri értékelését követően csak a díjazott pályaművek és azok szerzői kerülnek nyilvánosságra, a nem díjazott pályaművek szerzőit semmilyen felületünkön nem közöljük. 

Ha a szinopszis nem tartalmazhatja a jeligét, csak a mű címét, a kotta viszont nem tartalmazhatja a címet, csak a jeligét, akkor mi alapján fogják tudni, hogy melyik szinopszis melyik kottához tartozik? Pusztán azáltal, hogy a kotta és a hanghordozó mellett ugyanabban a borítékban lesz a szinopszis is?
A jeligét sem a kotta, sem a szinopszis nem tartalmazhatja. A Zsűrititkárság minden beérkezett pályaművet belső azonosítószámmal lát el, mely a borítékban lévő minden egyes pályázati elemre (kottára, szinopszisra, hanghordozóra) felkerül. 

Az anonimitás hogyan tud feloldódni egy jelige által, ha a kis boríték, amelyben többek között a szerző kilétét felfedő adatok vannak, csak az eredményhirdetés után kerül felbontásra? Miért nem tartalmazhatja a jeligét a szinopszis?
Az anonimitás megőrzése érdekében dupla kódolást használunk: a beérkezett pályaműveket a Zsűrititkárság belső azonosítószámmal látja el, a zsűri ezekkel dolgozik. Ezért nem tartalmazhatja a jeligét sem a kotta, sem a szinopszis. Amennyiben a hangfájl úgy kerül benyújtásra, hogy a fájl neve a jelige, a fájl átnevezésre kerül. 

Tehetem-e a szinopszis mellé, ugyanabba a borítékba a szinopszis folytatásaként a mellékletet, vagy esetleg azt is külön borítékba kell zárnom?
Amennyiben az 1500–3000 leütést tartalmazó szinopszis mellett a pályamű mellékleteként egy hosszabb ismertető is benyújtásra kerül, azt kérjük a szinopszis mellett, a nagy borítékban elhelyezni. 

A hiánypótló anyagot továbbra is személyesen kell benyújtani a kihelyezett ládába, vagy a központi e-mail-címre kell digitálisan megküldeni?
A hiánypótlásokat kérjük a Müpa 2-es portáján erre a célra elhelyezett gyűjtőládában beadni 2020. szeptember 22-én 10 óráig. A lezárt borítékon feltüntetendő:
   - Feladó: kizárólag a jelige
   - Címzett: Müpa Zeneműpályázat / ADOTT KATEGÓRIA – HIÁNYPÓTLÁS
Hiánypótlásként írták elő szinopszis benyújtását. A szinopszist a kis borítékban nyújtottam be, szükséges-e tehát a hiánypótlást elvégeznem?
Igen, kérjük a hiánypótlásban előírt szinopszist benyújtani, mivel a kis boríték felbontására csak a pályázatok elbírálását követően, decemberben kerül sor.
 
Jól értelmezem-e, hogy a szinopszis a következőt
   - tartalmazhatja: jelige, a mű címe, kategória, előadói apparátus és annak létszáma, a mű időtartama, maga a szinopszis;
   - nem tartalmazhatja: a szerzőre utaló bárminemű leírás;
   - melléklet formájában tartalmazhatja: a cselekmény részletesebb leírása a mű könnyebb érthetősége érdekében.
Ezek szerint hiába nem írtam rá a kottára a mű címét, a bírák mégis tudomást szerezhetnek majd róla? Ez nem kizáró ok?
Az anonimitás megőrzése érdekében a szinopszis nem tartalmazhatja a jeligét. A beadandó pályaművek egységes kezelése érdekében kértük, hogy a kottán ne szerepeljen a mű címe. A műcímet a szinopszisban kértük megadni.
 
A szinopszisban 1500–3000 leütésbe nem fért bele többek között a karakterek megnevezése és leírása. Csatolhatom-e a cselekmény részletes leírását a szinopszis mellé a hiánypótlásban?
Max. 3000 leütés, tehát egy A4-es oldalnyi leírás a koncepció fontosabb elemeinek vázlatos ismertetéséhez elegendő. Amennyiben a pályamű mellékleteként hosszabb ismertető kerül benyújtásra, az nem jelenti a pályázat érvénytelenségét, esetleges kizárását.

Nyertes pályázat esetén a Müpa a pályázóval és a társszerzőkkel is szerződik. A pályázaton elnyert díjat is osztják a szerző/társszerzők között? Ha igen, akkor ennek elosztása a társszerzői nyilatkozatban megjelölt százalékos munkamegosztás alapján történik?
Amennyiben a pályázó a díjazást magánszemélyként adózva, vagy egyéni vállalkozóként veszi fel, úgy a Müpa a szerzővel és a társszerzővel kizárólag külön-külön köt szerződést. Ha a pályázót gazdasági társaság képviseli, abban az esetben a szerzőt és társszerzőt/társszerzőket egy szerződésben kezeljük. A szerződéskötés erre irányuló részletéről minden esetben a felek általi egyeztetést követően születik döntés. 
Igen, a díjazás felosztásának alapja a társszerzői nyilatkozatban megjelölt százalékos munkamegosztás alapján történik. 

Aki szerzői munkája után általában gazdasági társaságban, vagy egyéni vállalkozásban adózik, pályázhat-e ettől függetlenül magánszemélyként? Milyen különbségeket jelenthet ez adózás, szerződéskötés stb. szempontjából?
Amennyiben a pályázó a díjazást magánszemélyként adózva kívánja felvenni, az esetben a mindenkor hatályos adótörvények által előírt adó és járulék levonásával csökkentett díjazást kapja meg. Egyéni vállalkozó és gazdasági társaság esetében a teljes díjat – amely az ÁFA-t nem tartalmazza – fizetjük meg számla ellenében.

A zeneműpályázatban az szerepel, hogy szerződést lehet kötni egyéni vállalkozóval. Ez az egyéni vállalkozó csak a pályázó maga lehet, vagy lehet más egyéni vállalkozó, aki a pályázót a szerződéskötés során képviseli (hasonlóan a gazdasági társasághoz)? 
Igen, ez lehet más, de kizárólag pályázatban érintett egyéni vállalkozó, pl. társzerző. 

Leadtam a pályaművemet, azonban sajnos elfelejtettem a borítékon a jelige mellett az adott kategóriát megjelölni, bár ez a partitúrából és a szinopszisból, valamint jelentkezési lapomból is kiderül. Nem jelent ez problémát?
A kisborítékban leadott Jelentkezési lap csak a döntőzsűrizés után, az eredményhirdetést megelőzően kerül kibontásra, addig a pályázó kiléte nem csak a zsűri, hanem a zsűrititkárság számára is anonim marad. 
Amennyiben a szinopszisból vagy a partitúrából nem tudjuk egyértelműen beazonosítani, hogy a mű mely kategóriában íródott, hiánypótlást fogunk kérni a jelige alapján a www.mupa.hu/zenemupalyazat weboldalon. Kérjük kísérje figyelemmel a honlapon közölt információkat szeptember 15, 16-án! 

A pályamű nyertessége esetén a Pályázati kiírás szerinti díjazás bruttó értéke Áfa körön belüliként és Áfa körön kívüliként (pl.: KATA) is tartalmazza az Áfa összeget, ezáltal Áfa körön kívüli pályázóként az Áfa összege levonásra kerül a díj kifizetésekor vagy Áfa körön kívüli esetben a bruttó összeg megegyezik a nettó összeggel?
Egyéni vállalkozó és gazdasági társaság esetében a díjazás az ÁFA-t nem tartalmazza.

Amennyiben CD-n adom be a pályaművet, úgy úgynevezett "audio CD" formátumot használjak (vagyis, olyan CD-t írjak, amit bármilyen CD-lejátszó le tud játszani), vagy inkább "adat CD"-t adjak be? (Ezt a CD lejátszók nem tudják lejátszani, a hordozót ez esetben számítógéppel lehet beolvasni, a rajta levő file-t pedig számítógéppel lehet lejátszani).
Kérjük a pályamunkákat audio CD formátumban beadni.

Kamaraopera szinopszisán fel kell-e tüntetni annak címét?
A beadandó pályaművek egységes kezelése érdekében kérjük, hogy a kottán ne szerepeljen a mű címe. A műcímet a szinopszisban kérjük megadni.

A társszerzőktől is kell mellékelni önéletrajzot és bemutatkozó levelet a pályázathoz, vagy csak a pályázótól?
A társszerzőktől nem várjuk az önéletrajz és a bemutatkozó levél csatolását.

A bemutatkozó levél mit tartalmazzon, mire térjen ki?
A pályamű mellett benyújtani szükséges bemutatkozó levélben kérjük a szerző mű megírásához fűződő motivációját ismertetni.

Nyertes pályamű esetén hogyan zajlik a díj átvétele, adózása, társszerzők közti elosztása? A nyilatkozatban feltüntetett szerzői arány jelenti automatikusan a díjazás szerzők közti felosztási arányát?
Az, hogy melyik társszerző milyen mértékben vesz részt az alkotói folyamatban, művenként eltérő lehet, így ennek függvényében az alkotók feladata megállapodni a szerzői részesedés arányáról, mely arány a díjazás szerző és társszerzők közötti megosztásának alapja.

A Jelentkezési lapot akkor is alá kell írni az utolsó oldalon mindkét helyen, ha csak egy szerzője van a pályázandó műnek? Tehát egy szerző esetén is alá kell írni a második helyen, ahol a társszerzők nevében tárgyalandó jogosultságról nyilatkozik a szerző, vagy ott nem kell aláírni?
A Jelentkezési lapot a pályázaton induló Szerzőnek abban az esetben szükséges két helyen aláírni, amennyiben közösen – tehát társszerzővel – létrehozott művel pályázik.

A pályázati kiírás alapján a pályázói nyilatkozat szerint a „Jelentkezési lapban foglaltaktól utóbb nem lehet eltérni – kivéve a szerződéses adatokban bekövetkező esetleges változásokat”. Ez azt jelenti, hogy pl. azon lehet változtatni, hogy a pályázó egyéni vállalkozóként, gazdasági társaságként, vagy magánszemélyként szerződik végül a nyertes pályaműről?
Nyertes pályázat esetén a pályázó a Jelentkezési lapon megadott szerződéses formától nem térhet el. A szerződéskötés során ugyanakkor a gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozás, illetve magánszemély adataiban bekövetkezett esetleges változás (pl. adószám, bankszámlaszám, esetleg címváltozás) átvezetésre kerül.

Amennyiben a leadott zenemű díjazott lesz és a szerződés jogi oldala életbe lép, a jogdíjról való lemondásom akkor is két évre vonatkozik, ha két évnél korábban bemutatásra kerül a darab?
A mű díjazottsága esetén a díjazás kizárólag a mű első bemutatásának jogdíját tartalmazza. Amennyiben az első bemutatóra a kész mű átadásának határidejétől számított két éven belül kerül sor, a további bemutatók és előadások feltételeinek meghatározása külön megállapodás tárgyát fogja képezni.

Amennyiben a zenémet szeretném feltölteni az internetre (YouTube, Spotify, Apple Music), azzal is ki kell várnom a két évet vagy amíg a művemet be nem mutatják?
A mű díjazottsága esetén, tekintettel a Müpa kizárólagos bemutatási jogára, a kész mű pályázó általi átadási határidejétől számított két évig nem közölhető a nyilvánosság számára. Az első bemutatót követő minden további nyilvános felhasználás feltételei külön szerződés tárgyát fogják képezni.

Ha készül a zenémből valódi zenészekkel felvétel, használhatom-e azt internetre (YouTube, Spotify, Apple Music) való feltöltésre?
A díjazott mű esetleges bemutatása kapcsán készülő felvétel pályázó általi felhasználási feltételeinek meghatározása külön megállapodás tárgyát fogja képezni.

A leadáskor el kell látnom a borítékokat egy jeligével. Mit takar a „jelige” ebben az esetben?
A pályázati kiírás szerint alkalmazandó jelige egy, a pályázó által kitalált szó vagy kifejezés, amely alapján a Zsűrititkárság a pályaművek iktatását elvégzi. A pályaművek beadási határidejét követően a www.mupa.hu/zenemupalyazat weboldalon erre a jeligére hivatkozva hívjuk fel a pályázókat hiánypótlásra, valamint a továbbjutó pályázatokat szintén a jeligére hivatkozva közöljük az említett weboldalon.

A pályázat személyes leadása után a jelentkező hogyan tudja majd igazolni, hogy leadta a pályázatát? Átvételi elismervényt állítanak ki a helyszínen? 
A zeneműpályázat anonim jellegére való tekintettel átadás-átvételi elismervény nem kerül kiállításra. A beérkezett pályázatok jeligéit szeptember 15-én közzétesszük a www.mupa.hu/zenemupalyazat weboldalon.

Mi történik, ha véletlen folytán két versenyző is ugyanazt a jeligét használja? Hogyan lehetséges a továbbiakban a pályázatok megkülönböztetése?
Amennyiben két pályázó ugyanazt a jeligét adja meg, de különböző kategóriában nyújtanak be pályázatot, a pályázatokat a jelige mellé illesztett kategória megadásával (értsd: Jelige_Kórusművek / Jelige_Kamaraopera) különböztetjük meg a honlapon történő értesítés (hiánypótlás, továbbjutás) során; belső azonosító rendszerünkben pedig minden pályázat külön azonosítót kap. Amennyiben két pályázó ugyanazt a jeligét adja meg egyazon kategóriában, a pályázatokat a jelige mellé illesztett kategória és szám megadásával (értsd: Jelige_Kórusművek_001 / Jelige_Kórusművek_002) különítjük el egymástól; belső azonosító rendszerünkben külön azonosítót kapnak, a pályázókat pedig a www.mupa.hu/zenemupalyazat weboldalon keresztül értesítjük az esetről, egyben kérni fogjuk őket új jelige megadására.

Lehet-e olyan eredeti kórusművel pályázni (az Artisjusnál időközben levédett saját zene és szöveg), amellyel semmilyen korábbi pályázaton nem indultunk, de 2018-ban bemutattunk a nyilvánosság számára?
A meghirdetett pályázati felhívás 4. pontja értelmében:
„A beadott darab nem lehet bármely korábbi pályázaton már benyújtott, korábban bemutatott vagy közreadott (hangfelvétel, kotta) mű.”
Fentiekre tekintettel a feltett kérdésben említett művet jelen pályázati felhívás kapcsán nem tudjuk elfogadni.
 
Egy pályázó hány pályaművet nyújthat be?
A meghirdetett pályázati felhívás 4. pontja értelmében:
„Egy Pályázó egy kategóriában egy művel pályázhat, és összesen maximum két kategóriában nyújthat be pályázatot.”
 
Egy pályázó egy kategóriában egy művel pályázhat. Mi számít kategóriának?
A pályázat a www.mupa.hu/zenemupalyazat oldalon 13 műfaji kategóriában került kiírásra. Minden kategóriához külön-külön felöltésre került az adott kategóriához tartozó pályázati kiírás, jelentkezési lap, ill., amennyiben szükséges, egyéb dokumentáció.
 
Amennyiben nem áll rendelkezésre MP3-hangfájl, úgy az a pályázat érvénytelen?
A pályázati kiírás 5. pontja tartalmazza a pályázat benyújtásának feltételeit (kikötéseket), mely alapján:
„A beadni szükséges dokumentáció formátuma: 
• a pályaművet papíralapon, kinyomtatva, partitúraként kell beadni; 
• hangfájlt MP3-formátumban (valamilyen anyagi hordozón: CD, HDD, pendrive stb.).”
 
Elegendő-e a számítógép szintetizátora által generált hangfájl?
Bármilyen számítógépes programmal generált hangfájl elegendő, nem szükséges stúdiófelvétel, ill. kórus vagy zenekar rendelkezésre állása.
 
A pályázat esetleges sikeres elbírálása esetén meddig nem lehet bemutatni a művet? Van arra szabály, hogy a Müpát illeti az ősbemutató joga?
A nyertes mű bemutatásával és felhasználásával kapcsolatos információk az adott kategóriához tartozó Jelentkezési lap „Jognyilatkozatok és engedélyezett felhasználási jogok” pontja alatt olvashatók.
 
Az egyes fordulókban a kottát PDF-formátumban szükséges-e beadni?
Az egyes fordulókra a kottát nyomtatott formában kérjük beadni, a pályázati kiírás e pontja módosításra került.
 
A zsűri döntését követően honnan tudják majd beazonosítani vagy egy pályázóhoz kötni a kottát vagy a mellékelt anyagi hordozókat, ha azokon nem szerepelhet semmi, ami a szerző kilétére utal?
A pályázati kiírás II. pontja (A zsűrizés menete) értelmében:
„A pályázati anyagokat a Müpa Zsűrititkársága ellenőrzi, a beérkezett dokumentumok bontásánál a Zsűrititkárság kollégái lehetnek jelen. 
A zsűritagok jelige nélküli, belső azonosítószámmal ellátott pályaműveket kapnak meg bírálatra.”
A belső azonosítószámot a zsűrititkárság a lezárt borítékon szereplő jeligéhez rendeli hozzá, így azok a zsűri döntését követően az egyes pályázókat beazonosíthatóvá teszik.
 
A szabály értelmében pontosan mit nem lehet feltüntetni a partitúrán?
A particellán, ill. partitúrán a vonatkozó pályázati felhívás 5. pontja értelmében kizárólag a mű tervezett hossza és/vagy a tempóelőírás szerepelhet. Az anonimitás megtartása érdekében a mű szerzőjének kilétére vonatkozóan semmilyen direkt utalás nem megengedett. Ennek megfelelően a beadásra kerülő anyagokon nem szerepelhet semmilyen, a pályázó személyére utaló információ, pl. jelige, aláírás, monogram vagy a mű címe. 
 
Olyan kategóriában szeretnék művet beadni, amelynek kiírásában az 1. fordulónál szeptember 15-i határidő és particella szerepel. Beadhatom-e a kész partitúrát szeptember 15-re, és kell-e még valamit küldenem a novemberi fordulóban?
Az első határidőre leadandó anyag az előzsűrizés miatt lényeges, de amennyiben szeptember 15-ig elkészül a teljes partitúra, be lehet nyújtani a teljes dokumentációt, ebben az esetben nincs szükség novemberben további anyag beadására. 
 
Hogyan juttathatom el a pályázati anyagot, ha személyesen nem tudom az adott címen a 2. portánál a ládába dobni?
A benyújtás módja a pályázatnak a Müpa 2. portáján található ládában történő elhelyezése. A pályázati anyagot vagy személyesen kérjük elhelyezni a megadott helyen, vagy javasoljuk olyan ismerős segítségének igénybevételét, aki a részére történő postázást követően el tudja helyezni a pályázatot a kijelölt ládában.
 
Hol találom a jelentkezési lapot?
Az adott kategóriához tartozó jelentkezési lap és a pályázati kiírás a www.mupa.hu/zenemupalyazat oldalon érhető el.
 
A Magyar Művészeti Akadémia alkotói pályázatának ösztöndíjas munkatervében is szerepel a mű, amely ide is benyújtásra kerülne – ez nem lehetséges? Akkor sem, ha a másik pályázat esetében nincsen szó a mű előadásáról?
Amennyiben a pályázati támogatást nem a konkrét, megkomponált zeneműre ítélték meg, hanem a munkatervre és az alkotói folyamatra vonatkozik, valamint a mű ez idáig nem került közreadásra és bemutatásra, akkor benyújtható a Müpa zeneműpályázatára.
 
Csak magyar lakcímmel rendelkező személyek pályázhatnak-e?
Nem, minden magát magyarnak valló személy nyújthat be pályázatot. Díjazás esetén ugyanakkor a szerződéskötés kizárólag magyar adóazonosító jellel és tajszámmal rendelkező magánszeméllyel vagy magyar egyéni vállalkozóval, továbbá magyar gazdasági társasággal, illetve magát magyarnak valló külföldi állampolgár esetén külföldi gazdasági társasággal lehetséges. Szerződéses adatok kapcsán bővebb információ az egyes kategóriákhoz feltöltött „Jognyilatkozatok és engedélyezett felhasználási jogok” pontban olvasható.
 
A beadandó anyagok között megjelölt hangfájlnak minden esetben a tervezett előadói apparátus közreműködésével készített stúdiófelvételnek kell-e lennie?
Bármilyen számítógépes programmal generált hangfájl elegendő, nem szükséges stúdiófelvétel készítése, ill. a tervezett közreműködői apparátus bevonása.
 
Ha már korábban neveztem a darabot egy versenyre, ahol nem lett díjazott, így nem is mutatták be, akkor ide beküldhetem-e még?
A mű egy, már korábban meghirdetett versenyre történő benyújtása a korábban meghirdetett pályázatra történő benyújtással egyenértékű. A meghirdetett pályázati felhívás 4. pontja értelmében:
„A beadott darab nem lehet bármely korábbi pályázaton már benyújtott, korábban bemutatott vagy közreadott (hangfelvétel, kotta) mű.”
Fentiekre tekintettel a feltett kérdésben említett művet jelen pályázati felhívás kapcsán nem tudjuk elfogadni.
 
A pályázat leadásának mi a formai követelménye? Hány borítékot és milyen feliratozással kell benyújtani?
A pályázati anyagot az alábbiak szerint kérjük személyesen benyújtani:
1. Nagy boríték: 
      - Ebben kérjük elhelyezni a zeneművet (nyomtatott formátumban) és a hanganyag hordozóját. 
      - A borítékon feltüntetendő:
            - Feladó: kizárólag a jelige
            - Címzett: Müpa Zeneműpályázat / ADOTT KATEGÓRIA
      - A boríték benyújtásának helyszíne: a Müpa 2. portájánál lévő, erre a célra elhelyezett gyűjtőláda.
2. Kis boríték:
      - A nagy borítékon belül egy külön, lezárt kis borítékban kérjük elhelyezni a kitöltött, aláírt Jelentkezési lapot és
        az egyes kategóriák esetében megadott további mellékleteket (pl. társszerzők nevének felsorolása).
      - A borítékon feltüntetendő: 
            - Feladó: kizárólag a jelige
 
Egy meglévő és már publikált mű megzenésítését tervezzük, de természetesen átdolgozott formában, hozzáírt dalszövegekkel és új szövegkönyvvel. Ebben az esetben hogyan kell értelmezni a mű eredetiségére vonatkozó követelményt?
Amennyiben nem egy, már létező megzenésítés átdolgozásáról van szó, hanem egy, már meglévő irodalmi mű megzenésítéséről, és a megzenésített forma a jognyilatkozatban előírt időpontig sehol nem kerül bemutatásra, a darab a jelen pályázati kiírásra benyújtható.
 
Beadható-e a pályázatra olyan zenemű, amelynek megírásához részben vagy egészében az NKA alkotói támogatást adott, de nyilvánosságra még semmilyen formában nem lett hozva?
NKA alkotói támogatással létrejött zeneművek nem nyújthatók be a Müpa Zeneműpályázatára.
 
Ha az NKA alkotói támogatására pályáztam egy darabtervvel (csak szöveget küldtem, kottát nem), de az nem nyert a pályázaton (így nem lett bemutatva), akkor nevezhetem-e ide?
Amennyiben a Müpa Zeneműpályázat végleges benyújtási határidejéig (2020. november 11.) nem részesült NKA alkotói támogatásban, a pályamű benyújtható.
 
Jól értem-e, hogy az összes kategóriából/kiírásból maximum 2 kategóriában indulhatok zeneszerző pályázóként? Például indulhatok Rockopera és Kísérőzene némafilmhez kategóriában is, de már Kamaraopera kategóriára ne adjak be pályázatot, mert az már összesen három kategória lenne?
Igen, a pályázati kiírás 4. pontja értelmében:
„Egy Pályázó egy kategóriában egy művel pályázhat, és összesen maximum két kategóriában nyújthat be pályázatot.”
A meghirdetett kategóriákból tehát legfeljebb 2 kategóriában lehet benyújtani legfeljebb egy-egy pályázatot.
 
Beadható-e olyan mű, amely soha nem kapott semmilyen alkotói (NKA, MMA) támogatást, soha nem volt teljes egészében bemutatva se színpadi, se oratorikus formában, viszont egyes részei már elhangzottak nyilvános koncerteken? A meglévő operának már egy átdolgozott változatát nyújtanám be erre a pályázatra.
A meghirdetett pályázati felhívás 4. pontja értelmében:
„A beadott darab nem lehet bármely korábbi pályázaton már benyújtott, korábban bemutatott vagy közreadott (hangfelvétel, kotta) mű.”
Fentiekre tekintettel a feltett kérdésben említett, átdolgozott mű a Müpa Zeneműpályázatra nem benyújtható.
 
El lehet-e térni pályázatnyertesség esetén a Müpa 2 évig tartó bemutatási jogától? 
Tekintettel a Müpa évados programjának szerkesztési sajátosságaira, a díjazott művek esetleges bemutatójának egyeztetésére két évet tartunk szükségesnek. Ettől függetlenül a Müpa nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a nyertes pályaművek bemutatásának kapcsán közvetlenül a Müpához beérkezett további együttműködési lehetőségekről egyeztessen.
 
Beadható-e olyan mű a pályázatra, amely a munkatervre és az alkotói folyamatra nyert támogatást az NKA-tól? Tehát nem a konkrét, kész mű nyerte a támogatást, semmilyen partitúravázlat nem került benyújtásra az NKA felé, és a zsűrizés lezárultáig nem is fog befejeződni a pályázat időtartama.
NKA alkotói támogatással létrejött zeneművek nem nyújthatók be a Müpa Zeneműpályázatára. Tehát abban az esetben, ha az NKA-tól az adott pályamű már támogatást nyert, jelen pályázati felhívásra nem benyújtható.
 
Beadható-e olyan mű, amely nem részesült semmilyen alkotói támogatásban, nem lett bemutatva, illetve közreadva, csak annak felvétele (MIDI-hangfájl) került bemutatásra zárt körben, vizsgabizottság előtt?
A meghirdetett pályázati felhívás 4. pontja értelmében:
„A beadott darab nem lehet bármely korábbi pályázaton már benyújtott, korábban bemutatott vagy közreadott (hangfelvétel, kotta) mű.”
Fentiekre tekintettel, amennyiben a művet a pályázó a Müpa Zeneműpályázat lezárásáig nem tervezi más pályázaton benyújtani, nyilvános közönségnek részben vagy egészben bemutatni, valamint kotta formájában közreadni, akkor a pályázatra benyújtható.
 
A beadott műről készített hanganyagot egy zeneszerkesztő programmal tudom elkészíteni, de egy hiba folytán csak rövid részletekben sikerül elmenteni/átkonvertálni. Problémát jelent-e, ha a kb. 10 perces darabot 19-20 részletben tudom csak sorba rendezni?
A beadandó hangfájlt a zsűri csak egybeszerkesztve, nem részletekre bontva tudja kiértékelni. Amennyiben ennek elkészítéséhez nem áll rendelkezésre megfelelő program, ajánljuk az ingyenesen elérhető Audacity program használatát.
 
A darabomban szereplő hangszerek gyakran olyan technikával szólalnak meg (a vonó fájával megszólaltatott üveghangok, „Bartók”-pizzicato, pengetett zongorahúrok stb.), amelyet az általam használt zeneszerkesztő program nem ismer, így a hangfájlban hallható hangzás lényegesen eltér az elvárttól. Problémát jelenthet-e ez?
A pályázati kiírás 5. pontja (Pályázat benyújtásával kapcsolatos kikötések) alapján a hangfájl mellett a pályaművet partitúraként is szükséges benyújtani. A benyújtott partitúra alapján a zsűri fogja tudni értelmezni a pályaművet, és képes lesz kezelni a hangrögzítő program technikai hiányosságai miatti esetleges eltéréseket.
 
Amennyiben darabom eljut az előadásig, lesz-e lehetőségem a hangszeres előadókkal átnézni a szólamaikat, hogy az esetleges hibákat még a bemutató előtt tisztázhassam?
A kategóriákban nyertes pályaművek bemutatójára egy későbbi időpontban kerül sor. A bemutatókat a szokásos módon próbák előzik majd meg, tehát minden nyertes pályamű esetén lesz lehetőség az egyes előadókkal történő egyeztetésre.
 
A jelentkezéshez szükséges borítékokat a ládába helyezés előtt szükséges-e/lehetséges-e (esetleges hibák, hiányosságok miatt) átnézni a helyszínen egy kollégájukkal?
A pályaművek kihelyezett gyűjtőládába történő behelyezésekor nincs lehetőség a pályázati anyagok átnézésére. Kérjük a pályázókat, hogy a borítékokat a pályázati kiírásban megadott módon, a Müpa 2. portáján kihelyezett gyűjtőládában szíveskedjenek elhelyezni.
 
Hol találom a kitöltendő jelentkezési lapot a Zenemű nagy jazzformációra elnevezésű kategóriára vonatkozó pályázathoz?
Az egyes kategóriákban meghirdetett pályázatok benyújtásához szükséges jelentkezési lap, valamint a pályázati kiírás és az esetleges egyéb dokumentumok az adott kategória nevére kattintva a www.mupa.hu/zenemupalyazat oldalról tölthetők le.
 
Elküldhetem-e futárral a beadványt?
A pályázatok akár személyesen, akár futár segítségével elhelyezhetők a Müpa 2. portáján kihelyezett gyűjtőládában.
 
A pályázatok elbírálását követően mikorra várható legkorábban a nyertes pályaművek bemutatója?
Az egyes kategóriákban nyertes pályaművek bemutatásának lehetőségéről a pályázatok elbírálását követően kezdődnek meg a tárgyalások. A bemutatók időpontja a felek általi egyeztetéseket követően kerülnek meghatározásra, lehetőség szerint a pályázati kiírásban szereplő 2 éven belül.
 
Mennyire precízen kell megadni a lezárt borítékban az alkotói stábot? 
A pályamű megalkotásában közreműködő társszerzők (librettista, szövegíró) nevének felsorolását kérjük a belső, lezárt kis borítékban, megjelölve az alkotói teamben betöltött szerepüket.

A Jelentkezési lap Előszerződési nyilatkozatában előírt Társszerzői nyilatkozatokat mikor és milyen formában szükséges benyújtani?
A kategóriára vonatkozó pályázati kiírás 5. pontja értelmében a jeligével ellátott lezárt borítékba az aláírt jelentkezési lapot, illetve szakmai önéletrajzot és bemutatkozó levelet szükséges leadni. A jelentkezési lap aláírásával a pályázó arról nyilatkozik, hogy birtokában van a társszerzők aláírt nyilatkozata, amelyet nyertesség esetén a zsűri döntését követően eredeti, aláírt példányban szükséges benyújtania.

Ha a megnyitást követően nem szerkeszthető a Jelentkezési lap, hogyan tudom szerkeszthetővé tenni?
Amennyiben a Jelentkezési lap megnyitását követően nem tudja szerkeszteni a Jelentkezési lapot, kérjük, mentse le másként (.doc) a dokumentumot a saját gépére, majd onnan megnyitva kezdje meg az űrlap kitöltését. Ha így is probléma merül fel a kitöltéssel kapcsolatban, kérjük, jelezze számunkra a zenemupalyazat@mupa.hu e-mail címre.

A particella, ill. partitúra a tempóelőírásokon kívül tartalmazhat-e egyéni zenei instrukciókat, speciális előadói feladatokkal kapcsolatos magyarázatokat, amelyek nem köthetőek a szerzőhöz, de szükségesek a darab értelmezéséhez? 
A particellán, ill. partitúrán a pályázó kilétére utaló jelzés nem szerepelhet, ugyanakkor a szerzőhöz nem köthető, a darab értelmezéséhez, illetve előadásához szükséges egyéb instrukciókat és információkat kérjük feltüntetni.

A particellán, ill. partitúrán a tételeket egyszerű számozással kell csak ellátni, az adott tétel címének feltüntetése nélkül?
A particellán, ill. partitúrán a tételcímeket számozással kérjük feltüntetni, az adott tétel címének megadása a pályázati kiírás 5. pontja (A pályaművek benyújtásával kapcsolatos kikötések) alapján kizárást von maga után.

A mellékelni szükséges MP3-hanganyagnak már zenészekkel felvett hangnak kell lennie, vagy elég egy demó, amit számítógépes kottaíró programmal vagy egyéb hasonló módon készítünk?
Bármilyen számítógépes programmal generált hangfájl elegendő, nem szükséges stúdiófelvétel készítése, illetve a tervezett közreműködői apparátus bevonása.

Egy zeneszerző két külön pályaműre írhatja-e ugyanazt a jeligét, vagy mindegyik pályaművön más-más jeligét szükséges feltüntetni?
A jelige a pályázó és nem a pályamű beazonosítását szolgálja, így egy zeneszerző ugyanazzal a jeligével több pályaművet is benyújthat. A pályaművek könnyebb iktatása és feldolgozása érdekében ugyanakkor az azonos jeligével benyújtott pályaműveket kategóriánként és/vagy művenként külön borítékban kérjük benyújtani. 

Kiadásra kerülnek-e a nyertes művek?
A nyertes művek nem kerülnek automatikusan kiadásra.

Az elkészült felvételt milyen kondíciók mellett használhatja a szerző?
Nyertes pályázat esetén a nyertes pályázóval kötendő szerződés értelmében a pályázó kérésére a Müpa a felvétel egy logózott másolati példányát ingyenesen a pályázó rendelkezésére bocsátja az utómunkálatok elkészülését követően. A pályázó a logóval ellátott másolati példányból kizárólag promóciós célból jogosult részleteket felhasználni, 15 percet meg nem haladó terjedelemben. 

Van-e lehetőség a Müpa orgonáján történő gyakorlásra a pályázat megírásához?
Meghatározott időszakban és keretek között erre lehetőséget biztosítunk. Kérjük, igény esetén a zenemupalyazat@mupa.hu e-mail-címen jelentkezzen Zeneműpályázat_orgona tárgymegjelöléssel.

A feldolgozni kívánt téma eredetijének szerzője épp idén 70 éve hunyt el, a szóban forgó alapmű szerzői jogi védettsége 2021. január 1-től megszűnik. A jogtulajdonos szeptember 15-ig valószínűleg nem fogja tudni rendelkezésre bocsátani a megzenésítéshez szükséges engedélyt. Mivel a kész mű releváns szerzői jogi konzekvenciái 2021-ben elévülnek, művem pozitív elbírálása esetén kérhetek-e haladékot a jogtulajdonos engedélyének beszerzésére, amennyiben az szeptember 15-ig valóban nem érkezne meg? (Legkésőbb október közepére, tehát még a második forduló előtt várható.) 
Tekintettel arra, hogy a felhasználási engedély beadása pozitív elbírálás esetén a szerződéskötés feltétele, amennyiben a pályázó vállalja, hogy a felhasználási engedélyt a mű díjazása esetén a zsűri döntését követően haladéktalanul a Müpa rendelkezésére bocsátja, a pályamű benyújtható.

CD-n szeretném benyújtani a MIDI-felvételt. Ha jól értem, a CD-re sem szabad semmit ráírni, de a MIDI-fájlt valahogy el kell neveznem. Mi lehet a neve – pl. 0000.mp3, anonym.mp3 vagy unknown.mp3?
A pályázó anonimitásának megőrzése érdekében az elnevezés lehet a jelige, vagy bármilyen más semleges cím, amely a pályázó személyével nem összeköthető. A Zsűrititkárság a hangfájlt továbbítás előtt belső azonosítószámmal látja el, továbbá átnevezi.

Az egyik mű, amelyet be szeretnék adni, nem volt még bemutatva, nincs róla felvétel, közreadva/kiadva sincs, azonban – mint az összes többi művemet – már lejelentettem az Artisjusnak, így az ő rendszerükben már szerepel. Érdeklődnék, hogy ez gond-e, amennyiben igen, az is megoldható, hogy törlöm a rendszerükből.
Amennyiben a benyújtandó zenemű még sehol nem hangzott el és nem jelent meg nyomtatásban, valamint nem lett benyújtva más pályázatra, úgy megfelel a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, tehát a Müpa Zeneműpályázatára benyújtható.

A zenemű kottáját csak 1 példányban kell-e mellékelni? Simán A4-es lapokon, vagy bookletszerűen összekészítve, félbehajtott A3-as lapokon jobb-e?
Igen, a kottaanyagot csak egy példányban kérjük, és javasoljuk, hogy összefűzés nélkül, olvashatóságtól függően A3-as vagy A4-es méretben nyújtsák be.

A társszerzői nyilatkozat lehet-e (az aláírással együtt) szkennelt dokumentum, vagy mindenképpen eredeti példánynak kell lennie?
A pályázati kiírás 5. pontja értelmében a jeligével ellátott, lezárt borítékban az aláírt jelentkezési lapot, illetve szakmai önéletrajzot és bemutatkozó levelet szükséges leadni. A jelentkezési lap aláírásával a pályázó arról nyilatkozik, hogy birtokában van a társszerzők aláírt nyilatkozata, amelyet nyertesség esetén a zsűri döntését követően, tehát várhatóan november végén eredeti, aláírt példányban szükséges benyújtania.

A szinopszist közvetlenül a kotta mellett vagy a zárt kis borítékban kell elhelyezni?
A szinopszist a külső, nagy borítékban kérjük benyújtani.

Az elkészült pályamunkát mely napokon, milyen időpontokban lehet leadni?
A Müpa 2-es portája éjjel-nappali portaszolgálattal rendelkezik, ezért a pályaművek a beérkezési határidőig tetszés szerinti napokon és időpontban leadhatók az ott erre a célra elhelyezett gyűjtőládában.

A jelentkezési lap szerint a művet a Müpa „saját maga vagy együttműködő partnerével közösen nyilvánosan előadja”. Ez azt jelenti, hogy a darabomat nem én rendezem, és nem az én társulatom adja elő?
A mű díjazottsága esetén a bemutatóval kapcsolatos részletek, így a közreműködő apparátus is minden esetben további egyeztetés és külön szerződés tárgyát képezik.

A jelentkezési lap szerint „a Müpa a mű kizárólagos bemutatásának jogát a végleges mű átadásának határidejétől számított két évig fenntartja magának”. Ez azt jelenti, hogy én magam két évig nem vihetem sehova, illetve ezalatt nem adhatom el az előadás jogait egyetlen színháznak sem?
Tekintettel a Müpa évados programjának szerkesztési sajátosságaira, a díjazott művek esetleges bemutatójának egyeztetéséhez két évet tartunk szükségesnek. Ettől függetlenül a Müpa nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a nyertes pályaművek bemutatásának kapcsán közvetlenül a Müpához beérkezett további együttműködési lehetőségekről egyeztessen.

Azokban a kategóriában, amelyekben nem engedélyezett előre rögzített bejátszás, engedélyezett-e a sampler/keyboard mint hangszer használata?
Bizonyos kategóriákban (Kísérőzene némafilmhez, Kísérőzene táncelőadáshoz, Táncetűd kísérőzene, Kamaraopera, Gyermek- és ifjúsági kamaraopera, Musical/rockopera) az elektroakusztikus hangszerek használata megengedett, így ezekben a kategóriákban lehetőség van rögzített bejátszásra. Az erre vonatkozó pont módosításra került az érintett kategóriákban.

A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem orgonája vezérelhető-e MIDI-n (vagy más, elektronikus szabványon keresztül)? Amennyiben igen, úgy „fix média” vagy „elektroakusztikus kamaramű” kategóriában megengedett-e MIDI-n vezérelni az orgonát?
A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem orgonáját lehetséges MIDI szabványú eszközzel vezérelni. A MIDI-dokumentációt a Müpa Zeneműpályázat aloldalán az Elektroakusztikus művek kategóriához feltöltöttük. Amennyiben az orgona megszólaltatásához zenész nem szükséges, a pályamű „fix média” kategóriában nyújtandó be.  

Ha a zenemű egy már megírt, nagy sikerű (több kiadást megért) könyvből készül, elegendő-e az első fordulóban mint témát (szinopszis) benyújtani a könyvet? 
Zenés színpadi művek esetében a pályázati kiírás szerint az első fordulóban csak szinopszis (1500–3000 leütés) benyújtása szükséges, melyből a mű cselekménye, illetve dramaturgiai íve kiolvasható. Ezen színpadi kategóriáknál ugyanakkor az alapmű szerzőjének írásos engedélye mellett a társszerzőként közreműködő író, dramaturg, librettista társszerzői nyilatkozatának megléte (a pályamű nyertessége esetén annak eredeti példányban történő benyújtása) szükséges.

Az orgonadiszpozíció-kiírásban a megadott öt manuál helyett csak három, a megjelölt 92 regiszter helyett pedig csak 76 volt megnevezve.
A Müpa orgonájának teljes, öt manuált és 92 regisztert tartalmazó leírása az érintett kategóriákban kiegészítésre került.

Benyújtható-e szkennelt kézirat a zeneműpályázaton?
A kiírás értelmében jól olvasható kéziratban benyújtott partitúra elfogadható. Amennyiben a kézirat nem jól olvasható, lesz lehetőség a hiánypótlásra. A hiánypótlás szükségességéről a pályázók a Zeneműpályázat honlapján értesülnek majd a jelige alapján. 

Kéziratként benyújtásra kerülő pályamű mellé is szükséges-e benyújtani hangfájlt?
A pályázati kiírás értelmében hangfájl benyújtása minden esetben kötelező. Amennyiben ennek elkészítéséhez nem áll rendelkezésre megfelelő program, ajánljuk az ingyenesen elérhető Audacity program használatát.

Tandori Dezső szövegeire komponálok többtételes művet szopránra és vonósokra. Érdeklődtem az Artisjusnál, Tandori jogai homályosak. Nemrég meghalt a felesége, aki eddig a jogutód volt, most nem tudják, hogy ki az. Mitévő legyek? Elfogadják-e a művet így is, hogy jelen pillanatban nem tudjuk, ki a szöveg szerzői jogainak tulajdonosa, de természetesen amint kiderül, ki az örökös, lefolytatjuk az engedélyeztetést? 
A fentihez hasonló esetben egy, az Artisjus által meghatározott jogdíjat szükséges letétbe helyezni, mely összegről, illetve a felhasználási engedélyről a későbbiekben kijelölt jogörökössel lehetséges a szerzőnek további egyeztetést kezdeményeznie. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy az ilyen procedúra – jogörökös kijelölése – sokszor hónapokig eltarthat, tisztázatlan jogörökössel rendelkező szöveg felhasználása megfontolandó.

Az egyes kategóriákhoz kapcsolódó kérdések

Közzététel napja: 2020. november 10.

Kamaraopera kategóriában a második fordulóra beadandó szövegkönyvre rá lehet-e írni a mű címét?
Igen, a szövegkönyvre rá lehet írni a mű címét.

Új magyar musical és rockopera kategóriában a beküldendő dalszövegek előtt szerepeljen/szerepelhet-e a színdarab címe is, vagy csak az adott dalé?
A dalszövegek előtt és a storyline-ban szerepelhetnek a dalok címei, a mű címe feltüntethető a storyline-ban.

 

Korábbi kérdések


Szóló-és kamarazenei művek

Szóló- és kamarazenei művek, valamint Kórusművek kategóriában egyaránt kötelező része-e a pályázati anyagnak a hangfelvétel (vagyis kotta nem elegendő)?
Igen, a pályázati kiírás értelmében az alábbiak szerint kotta és hangfelvétel is benyújtandó:
5. A pályaművek benyújtásával kapcsolatos kikötések
A beadni szükséges dokumentáció formátuma:
     - a pályaművet partitúraként kell beadni;
     - hangfájlt MP3-formátumban (valamilyen anyagi hordozón: CD, HDD, pendrive stb.).
     - Idegen nyelvű dalszöveg esetén a szöveg magyar nyersfordítása is benyújtandó.

Kamaraművet vagy kórusművet, tehát zongorát nem tartalmazó kompozíciót lehet-e zongorán följátszva küldeni? A cél az lenne, hogy ne gépi hangon szólaljon meg a mű. 
Bármilyen számítógépes programmal generált hangfájl megfelelő, nem szükséges stúdiófelvétel, illetve kórus vagy zenekar rendelkezésre állása, nem kizáró ok azonban, ha Szóló- és kamarazenei művek vagy Kórusművek kategóriában a hangfájl zongorán előadva kerül benyújtásra.

A Szóló- és kamarazenei kategória pályázati kiírása szerint pályázni az alábbi műfajokban lehetséges: szólózongora, szólóorgona, dal, duó, trió, vonósnégyes, vonóskvintett, zongoraötös, valamint a következő pontban előírás, hogy a művet legfeljebb 8 fős közreműködői apparátusra lehet írni. A maximum 8 fős apparátus csak a felsorolt hangszerekből állhat, vagy azokat csak irányadó példáknak kell tekinteni, és rajtuk kívül más hangszerek is szerepelhetnek a műben? Lehet-e fafúvós kvartettel pályázni?
Igen, fafúvós kvartettre komponált pályamű benyújtható a Szóló- és kamarazenei művek kategóriában.

Szólózongora kategóriában elfogadnak-e nagyon jól olvasható kézírással benyújtott, szkennelt pályázatot?
A kiírás értelmében jól olvasható kéziratban benyújtott partitúra elfogadható. Amennyiben a kézirat nem jól olvasható, lesz lehetőség a hiánypótlásra. A hiánypótlás szükségességéről a pályázók a Zeneműpályázat honlapján értesülnek majd a jelige alapján. 

Két zongorára, illetve négykezesre írt kompozíció is benyújtható-e a kamarazenei pályázatra?
A pályamű a tervezett hangszer-összeállításban benyújtható a Szóló- és kamarazenei művek kategóriában.

Szóló- és kamarazenei művek kategóriában szeretnék egy vonóshatost (2 hegedű, 2 brácsa, 2 cselló) alkalmazni, de a pályázati kiírásban lehetőségként csak vonósduó, vonóstrió, vonóskvartett, valamint vonóskvintett szerepel. Ha az előadó-együttes létszámában a megengedett felső határ 8 fő, akkor ez csak vegyes hangszer-összeállításra érvényes? A tisztán vonósokból álló együttes létszáma nem mehet 5 fölé?
A pályamű a tervezett hangszer-összeállításban benyújtható a Szóló- és kamarazenei művek kategóriában.

Szóló- és kamarazenei művek kategóriában a mű összesen 8 hangszerre íródott, egy alap vonósnégyesre és egy ezzel komplementer vonósnégyesre (2 nagybőgő, 1 cselló, 1 brácsa). Ez a felállás is elfogadható?
Igen, a tervezett hangszer-összeállításban a mű benyújtható a Szóló- és kamarazenei művek kategóriában.

Szóló- és kamarazenei művek (vonósnégyes) kategóriában be lehet-e nyújtani három- és négytételes pályázatot? Ha jó olvastam a kiírásban, akkor háromtételes helyett nem lehet kéttételes pályázatot beadni, viszont akkor azokból a linkekből az első tételt nem adnám be, a harmadik tétel lenne az első, a negyedik pedig a harmadik, így biztosan kijönne a 15 perc (bár valószínűleg egyébként is kijönne).
A kategóriára vonatkozó pályázati kiírás értelmében nincs tételkorlát, azonban a pályamű legalább 8, de legfeljebb 15 perc hosszúságú lehet. A pályázati kiírás 5. pontja (A pályaművek benyújtásával kapcsolatos kikötések) szerint a leadási határidőre a teljes művet be kell nyújtani.

Szóló- és kamarazenei művek kategóriában partitúra benyújtása mindenképp kötelező?
A pályázati kiírás 5. pontja (A pályaművek benyújtásával kapcsolatos kikötések) szerint a pályaművet partitúraként kell beadni, valamint be kell nyújtani egy hangfájlt MP3- formátumban, idegen nyelvű dalszöveg esetén pedig a szöveg magyar nyersfordítását is.

A pályázatra egy zongoraötössel terveztem benevezni, amely a következőképpen áll össze: hegedű + brácsa + cselló + nagybőgő + zongora. Pályázhatok-e ezzel a művel Szóló- és kamarazenei művek kategóriában?
A pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályamű a tervezett hangszer-összeállításban benyújtható a Szóló- és kamarazenei művek kategóriában.

 

Szóló- és kamarazenei művek kategóriában vonóskvintettként benyújtható-e öt egyforma vonós hangszerre (pl. öt nagybőgőre) írt darab?
A pályázati kiírásban alapvetően klasszikus értelemben vett vonóskvintettre írt pályaműveket várunk, azonban azt javasoljuk, nyújtsa be a pályaművet a Szóló-és kamarazenei művek kategóriában.

Szóló- és kamarazenei művek kategóriában mekkora közreműködői apparátusra lehet írni a pályaművet?
A pályázati kiírás 3. pontja értelmében:
„A művet legfeljebb 8 fő közreműködői apparátusra lehet írni.”
A kategóriába beleérthető az egy énekesre és hét hangszerre írt kompozíció is.
 
Szóló- és kamarazenei művek kategóriában a duó, ill. trió műfaji meghatározás tetszőlegesen választott hangszerekből is összeállhat?
A Szóló- és kamarazenei kategórián belül duók, ill. triók esetén nincs a hangszerekre vonatkozó megkötés.
 
Szóló- és kamarazenei művek kategóriában a „dal” esetében milyen dalra gondoltak, amely minimum 8 perc hosszúságú? 
Kizárólag komolyzenei dal létrehozására van lehetőség, amely megfelel a pályázati kiírás 3. pontjában (Apparátus, időtartam) meghatározott követelményeknek.
 
Dal esetében a pályamű lehet-e dalciklus is, vagy egyetlen, egybefüggő, 8–15 perces tétel az elvárás?
Amennyiben a dalciklus nem haladja meg a 15 percet, illetve megfelel a Szóló- és kamarazenei művek kategóriában előírt apparátusnak, akkor ebben a kategóriában benyújtható.  
 
Instrumentális művet szeretnék benyújtani szólótrombitára vagy csellóra, de ha jól értem, szólót csak zongorára vagy orgonára fogadnak el. Amennyiben valóban így van, inkább egy duót írnék, és azt nyújtanám be.
A kiírás értelmében szólótrombitára vagy csellóra írt pályamű nem nyújtható be, azonban duóra írt mű engedélyezett.
 


Kamarazenei és kamaraszimfonikus művek

Az első fordulóban egy 30 fős kamaraszimfonikus zenekari felállást tüntettem fel a zeneművem partitúrája előtti lapon. Megjelöltem az ún. váltóhangszereket is. Most, hogy a második fordulóba jutás okán folytattam a komponálást, olyan hangszer használatának szükségessége lépett fel, amely nincs a fent említett hangszerkiosztásban. (A klarinétos Bb és Eb hangszeren játszik és arra vált, most viszont basszusklarinét alkalmazására lenne szükség.) Érdeklődöm, hogy erre van-e lehetőség?
A két ütőhangszereshez is konkrét ütőhangszereket tüntettem fel. Használhatok-e az első fordulóban fel nem tüntetett ütőhangszereken túl egyéb, egy ilyen hangszeres által egyébként használt ütőhangszert?

Az apparátus 30 fős maximális létszámát megtartva bevonhatók pluszhangszerek, alkalmazhatók váltóhangszerek.
 
Kamarazenekari és kamaraszimfonikus művek kiírásában a beadandó mű "nem lehet bármely korábbi pályázaton már benyújtott, korábban bemutatott vagy közreadott (hangfelvétel, kotta) mű." Ez tehát azt jelenti, hogy ősbemutatónak kell lennie, amit még soha senki nem játszott?
Igen, a kiírás szerint a pályamű nem lehet korábban már bemutatott, vagy közreadott (hangfelvétel, kotta) mű.
 
A Kamarazenekari és kamaraszimfonikus művek kategória pályázati kiírása szerint „a teljes particellát a tervezett apparátus megjelölésével” szükséges benyújtani. Particellát valóban tervezéskor, vázlatként szoktak írni, amit aztán partitúrává véglegesítenek. Az első egy szólamonként nem kidolgozott, a főbb vonulatokat tartalmazó irat, míg a második egy teljesen kidolgozott, részletes, kész tervrajz: a mű. De ha egy sosem játszott darabot tervezetként kell beadni, akkor az, hogy „a teljes művet hangfájlként MP3-formátumban” is be kell nyújtani, egyszerűen értelmetlen. A VST-ken, sampler eszközökön rengeteg játékmód egyáltalán nem elérhető, csak általában a klasszikus technikák és egy-két általánosan használt effekt (pl. glissando). A kottaíró programok visszajátszási eszközei sem alkalmasak arra, hogy minden típusú hangzást visszaadjanak. Ez a kritérium tehát lehetetlenné teszi az igazán új hangszeres technikákat alkalmazó művek indulását, de még egy Penderecki- vagy akár Eötvös Péter-világú mű pályázását is. (Negyed hangok, kopogás kápával stb.) A zsűri viszont általában nem klasszikus világú műveket vár egy ilyen versenyre, és fel sem merül senkiben, hogy ne tudnának kottát olvasni. Ráadásul ez nem is hangkeverő verseny. Kérem, gondolják át ezt a pontot! Ne fosszák meg a közönséget egy sor kiváló, haladó szellemű műtől!
A pályázat kiíróinak semmiképpen nem célja az újszerű, haladó szellemű művek kizárása a pályázatból, a kiírás értelmében azonban a kottaanyagon kívül hangfájl benyújtása is kötelező. A zsűri tisztában van a ténnyel, hogy a kottaíró programok egyike sem képes – még „klasszikus” művek esetében sem – a hangzást tökéletesen vagy akár megközelítőleg visszaadni. A bírálati szempontok között nem szerepel a benyújtott hanganyag hangkeverési technikájának vagy kottahűségének értékelése. A kottában feltüntetett, ám a hangfájlban technikai okokból nem megjeleníthető hanghatások, szólamok hiányát a zsűri a kottaanyag alapján felismeri, és kezelni fogja. A hangfájl ezen okból fakadó tökéletlenségei, hiányosságai nem rontják a pályázat megítélését.
 
Kapcsolódhat-e a kamaraegyüttesre és szólistára írt darab bármilyen módon egy saját, már bemutatott szólódarabhoz?
A meghirdetett pályázati felhívás 4. pontja értelmében:
„A beadott darab nem lehet bármely korábbi pályázaton már benyújtott, korábban bemutatott vagy közreadott (hangfelvétel, kotta) mű.”
Fentiekre tekintettel a feltett kérdésben említett, átdolgozott mű a Müpa Zeneműpályázatra nem benyújtható.
 
Kamarazenekari és kamaraszimfonikus művek kategóriában bármilyen hangszerek használhatók-e, bármilyen kombinációban? 
A zenekari apparátus maximumának tekintetében nem kívánjuk a szerzőket korlátozni, ugyanakkor a Müpa Zeneműpályázatának egyik fő célja, hogy a nyertes művek hazánkban, hazai művészek és együttesek bevonásával bemutatásra kerülhessenek. Ennek figyelembevételével javasoljuk az apparátus és a hangszerek kiválasztását.
 
Kamarazenekari és kamaraszimfonikus művek kategóriában a kiírás alapján továbbjutás esetén először szeptember 15-ig, második alkalommal november 11-ig szükséges a pályázati anyag megküldése kotta és hangfájl formájában is?
A pályázati kiírás 5., 7. és 8. pontja tartalmazza az egyes fordulókra (szeptember 15-ig és november 11-ig) benyújtandó pályázati anyagot, mely a zenemű, az anyagi hordozó, valamint a jeligével ellátott, lezárt boríték. 
 
Kamarazenekari és kamaraszimfonikus művek kategóriában a darabhoz szólamanyagot szükséges-e küldeni?
Szólamanyag küldése nem szükséges. 
 
Kamarazenekari és kamaraszimfonikus művek kategóriában beadott műben szerepelhet-e elektromos gitár, elektromos basszusgitár, illetve szintetizátor? Jól értem-e, hogy csak az előre rögzített bejátszás tiltott, tehát ez a három hangszer engedélyezett? 
A pályázati kiírás 3. pontja (Apparátus, időtartam) szerint a művet szabadon választott kamaraformációra (max. 30 fő) lehet megírni, tehát a hangszer megválasztásában nem kívánjuk korlátozni a pályázókat.
 
Kamarazenekari és kamaraszimfonikus művek kapcsán a PDF-formátumban beadandó művet kinyomtatva kell-e leadni, vagy ugyanazon a pendrive-on is lehet, amelyiken a hangzó anyagot mellékelem?
A benyújtásra kerülő zenei anyagot (particella, majd partitúra) kizárólag nyomtatott formában, papíron kérjük beadni. 
 
Kamarazenekari és kamaraszimfonikus kategóriában max. 30 főben határozták meg az előadói apparátust. Ebben a „szabadon választott kamaraformációban” lehetséges-e énekhang is, vagy ez csak színtisztán hangszerből álló formáció lehet? Máshogy kérdezve: ha egy vokális szólamot tartalmazó pályamű nem éri el a 20 perces hosszúságot, akkor csak szóló/dal kategóriában indulhat (max. 7 hangszeres kísérővel), vagy a „kamaraformáció” meghatározásba is beletartozhat 1 énekhangra és max. 29 hangszerre írt mű?
Kamarazenekari és kamaraszimfonikus kategóriában a pályázati kiírás 4. pontja (A kategóriára érvényes előírások) értelmében vokális szólamot tartalmazó pályamű nem adható be. Vokális szólamot tartalmazó pályamű, amennyiben hossza nem haladja meg a 15 percet, legfeljebb 7 hangszeres kísérettel a Szóló- és kamarazenekari kategóriában, amennyiben a mű hossza legalább 20 perc és legalább 16 fő a hangszeres kíséret, úgy a Vokálszimfonikus kategóriában nyújtható be. 
 
 

Szimfonikus zenekari művek

Szimfonikus zenekari művek kategóriában a második fordulóban a teljes mű felét, de legalább 15 perc zenei anyagot kérnek partitúrában kidolgozva és hangfájlként. Jól értelmezem-e a kiírást, hogy ezen a ponton a darab fejlődésére kíváncsiak leginkább az elejétől a feléig (de minimum 15 percig), vagy benyújtható mondjuk egy szélső tétel egy része is, ha az első és második fordulóban benyújtott anyagok hossza eléri a 15 percet (pl. az első fordulóra benyújtott I. tétel 10 perce + a második fordulóra benyújtott III. tétel első 5 perce)?
A második fordulóban egy 15 perces, szabad összeállítású – akár összefüggő, akár nem egyben összetartozó – zenei anyag benyújtása szükséges, amelynek azonban tartalmaznia kell az első fordulóra benyújtott 10 percnyi zenei anyagot. Arra nem vonatkozik kikötés, hogy a benyújtandó 15 perc a mű egészének mely része legyen.
 
Szimfonikus zenekari művek kategóriában a 10/8/6/6/4–2/2/2/2–4/2/3/0–1 timp. hangszerelés pontosan mit jelent? Melyik hangszercsoportból hány hangszert lehet alkalmazni, és melyik hangszernél van lehetőség váltóhangszer alkalmazására? Az előírt minimális hangszerelés mellett lehet-e még alkalmazni további hangszereket (ütősöket, hárfát, zongorát, cselesztát, tubát stb.), és amennyiben igen, pontosan miket, és mi a felső határa a hangszerelésnek?
A kategóriához tartozó pályázati kiírásban az apparátus minimumlétszáma (52 fő) került meghatározásra. A zenekari apparátus maximumának meghatározásában, valamint a váltóhangszerek alkalmazásában nem kívánjuk a szerzőket korlátozni, ugyanakkor a Müpa Zeneműpályázatának egyik fő célja, hogy a nyertes művek hazánkban, hazai művészek és együttesek bevonásával bemutatásra kerülhessenek. Ennek figyelembevételével javasoljuk az apparátus és a hangszerek kiválasztását.
 
Szimfonikus zenekari mű kategóriában az első fordulóban csak particellát / zongorakivonatot fogadnak-e el, vagy beadható már a kész partitúra is?
Az első fordulóban particella, zongorakivonat vagy partitúra beadására is lehetőség van, a pályázati kiírás e pontja módosításra került.
 
Szimfonikus zenekari művek kategóriában bármilyen hangszerek használhatók-e, bármilyen kombinációban? 
A zenekari apparátus maximumának tekintetében nem kívánjuk a szerzőket korlátozni, ugyanakkor a Müpa Zeneműpályázatának egyik fő célja, hogy a nyertes művek hazánkban, hazai művészek és együttesek bevonásával bemutatásra kerülhessenek. Ennek figyelembevételével javasoljuk az apparátus és a hangszerek kiválasztását.
 
Szimfonikus zenekari művek kategóriában az első fordulóban 10 perc adandó be, vagy egy saroktétel. A 10 perc egy 15 perces mű esetén már a kétharmada, ez mindenképpen legalább 2 saroktétel.
15 perces darabnál az első forduló esetén ez valóban legalább 10 percnyi zenemű beadását jelenti, de ha a tétel megkívánja, lehet hosszabb is.
 
Szimfonikus zenekari művek kategóriában a második fordulóban a teljes mű felét, de legalább 15 perc zenei anyagot kérnek partitúrában kidolgozva, PDF-formátumban, amikor az egész mű 15–30 perces lehet, ennek a fele 7,5–15 perc. Tehát ha 15 percet írna a szerző, akkor a második fordulóra már el kell készülnie a teljes művel. Az összes többi összhosszúságnál pedig több mint a felét kell megírnia. Így számomra értelmét veszti a „teljes mű felét” szókapcsolat a kiírásban.
15 perces mű esetén el kell készülni a második fordulóra a teljes művel. 
 
Szimfonikus költeménnyel a Szimfonikus zenekari művek kategóriában pályázzak-e?
Amennyiben a benyújtani kívánt mű megfelel a Szimfonikus zenekari művek kategóriában előírt apparátusnak, akkor a pályamű ebben a kategóriában benyújtható.
 
Szimfonikus zenekari művek kategória pályázati kiírásban minimum 56 fős apparátust írnak elő, de csak 52 tagú zenekari apparátust adtak meg. Hogy kell ezt értelmezni?
A pályázati kiírás minimum 52 tagú zenekari apparátust határoz meg, ennek megfelelően a 3. pont (Apparátus, időtartam) a pályázati kiírásban javításra került.
 
Szimfonikus zenekari művek kategóriában a megadott apparátusban nem szerepel tuba, csak egy (timpani) ütőhangszeres játékosra lehet szólamot írni. Valóban nincs tuba és további ütősök a pályázati kiírás szerint?
A kategóriához tartozó pályázati kiírásban az apparátus minimum száma (52 tag) került meghatározásra. Ennek megfelelően az apparátus további hangszerekkel, akár ütősökkel és fúvósokkal is bővíthető.
 
 

Kórusművek

Kórusmű kategóriában engedélyezett-e szólistaszólam rövidebb idejű alkalmazása?
Igen, énekesszólista-szólam komponálása Kórusmű kategóriában engedélyezett.

Kórusmű kategóriában a pályázati kiírás szerint legfeljebb három kísérő hangszert lehet használni. Ha egy ütőjátékos több hangszert is megszólaltat (pl. cintányér és pergő), akkor azok külön hangszernek számítanak-e, vagy a játékosok száma van háromban meghatározva?
A pályázati kiírás értelmében három hangszer alkalmazása megengedett, de ütőhangszerek esetében az ugyanazon zenész által megszólaltatott hangszereket egy hangszernek tekintjük.

Kórusművek kategóriában nagyon sok nehézségi szintű mű felmerülhet: az országban vannak professzionális kórusok és számtalan amatőr együttes is. Szeretném megkérdezni, hogy ebben az esetben kik lennének a „célcsoport”? Könnyen énekelhető, amatőr kórusok számára is megtanulható vagy profi énekkar számára készült, komplex mű indul nagyobb eséllyel?
A művek komplexitásában, nehézségében nem kívánjuk a szerzőket korlátozni, ugyanakkor a Müpa Zeneműpályázatának egyik fő célja, hogy a nyertes művek hazánkban, hazai (professzionális és/vagy amatőr) művészek és együttesek bevonásával bemutatásra kerülhessenek. A kérdés a tekintetben nem értelmezhető, hogy mely célcsoportnak írt mű indul nagyobb eséllyel, mivel a pályázat nem adott célcsoportnak szól. A műveket a szakmai zsűri nem azok nehézségi szintje, hanem minősége alapján ítéli meg.

Kórusművek, illetve szóló- és kamarazenei művek esetében milyen formátumban kell leadni a hangfájlt? A korábbi válaszok között ezt a két kérdést és választ lehet olvasni a témában:
Kérdés 1.: „Amennyiben nem áll rendelkezésre MP3-hangfájl, úgy az a pályázat érvénytelen?”

Válasz 1.: „A pályázati kiírás 5. pontja tartalmazza a pályázat benyújtásának feltételeit (kikötéseket), mely alapján:
„A beadni szükséges dokumentáció formátuma: 
     • a pályaművet papíralapon, kinyomtatva, partitúraként kell beadni; 
     • hangfájlt MP3-formátumban (valamilyen anyagi hordozón: CD, HDD, pendrive stb.).”
Kérdés 2.: „Amennyiben CD-n adom be a pályaművet, akkor úgynevezett audio CD-formátumot használjak (vagyis olyan CD-t írjak, amit bármilyen CD-lejátszó le tud játszani), vagy inkább adat CD-t adjak be? (Ezt a CD-lejátszók nem tudják lejátszani, a hordozót ez esetben számítógéppel lehet beolvasni, a rajta levő fájlt pedig számítógéppel lehet lejátszani.)”
Válasz 2.: „Kérjük a pályamunkákat audio CD-formátumban beadni."
Ha MP3-ban kérik az anyagot (gondolom, ezt fogják kiküldeni a bírálóknak, a tömörített formátum könnyebben kezelhető), akkor az audio CD-formátum hogyan működhet? Az WAV-fájlt jelent (legalábbis a bármilyen CD-lejátszón lejátszható esetében), ami viszont a kiírásban szereplő formátumnak nem felel meg. 
Szóló- és kamarazenei művek, valamint Kórusművek kategóriában kérjük a hangfájlt MP3-formátumban, szabadon választott adathordozón (audio CD vagy pendrive) benyújtani.  

Az idegen nyelvű kórusmű magyar szövegfordítását melyik borítékban helyezzem el, a kicsiben vagy a – pályamű mellett – a nagyban?
A magyar nyelvű fordítást a pályamű mellett a nagy borítékban kérjük benyújtani.
 
Többtételes mű esetén megfelelő-e, ha az első tétel elején, a kotta jobb felső sarkában jelzem a teljes mű időtartamát, tehát nem tételenként, hanem egyetlen számot megadva?
Igen, a kórusmű tervezett teljes hossza megadható a mű elején, nem szükséges tételeként megadni a hosszúságot.

Kórusmű kategóriában a mű címét sem a partitúrán, sem a CD-n nem lehet szerepeltetni – honnan derül ki akkor a darab címe?
A kiírás értelmében a darab címe sem a partitúrán, sem a hangfájlon nem szerepelhet, azt kizárólag a lezárt kis borítékban adhatja meg a pályázó.

A pályázati kiírás szerint a partitúrán a jeligét, a mű szerzőjét, valamint a mű címét nem lehet szerepeltetni. Kórusmű esetében a mű szövegének szerzője rajta maradhat-e a partitúrán?
Amennyiben a kórusmű szövege jegyzett vers, a megzenésített alapmű szerzője és címe rákerülhet a partitúrára. Amennyiben a pályamű szövege társszerző bevonásával kerül megalkotásra, a társszerző nevét kérjük a lezárt kis borítékban benyújtani.

Kórusművek kategóriában szeretnénk benevezni állandó misetételekhez (Kyrie, Dicsőség, Szent vagy és Isten báránya) írt zenével. Ez új műnek vagy feldolgozásnak minősül-e?
Amennyiben nem egy már meglévő mű átdolgozásáról van szó, hanem egy teljesen új műről, amely a jognyilatkozatban előírt időpontig sehol nem került bemutatásra, ebben az esetben a jelen pályázati kiírásra benyújtható. 
 
Kórusművek műfajban a „kórusmű egyneműkarra” és a „kórusmű vegyeskarra” esetében lehet-e hangszereket használni?
Legfeljebb három hangszert bármilyen szólam-összeállításban és kóruskategóriában lehet használni. 
 
Kórusmű kategóriában elfogadott-e egy 4 tételes műnél, ha pl. a 2. és a 3. tételt teljes egészében felénekeljük, míg az 1. és a 4. tétel – amelyben a zenei téma ugyanaz – ismétléseit nem énekeljük fel?
Egy már meglévő mű két tételével nem lehet pályázni. Önálló kórusműként, kifejezetten erre a pályázatra komponált legalább 3, de legfeljebb 6 perces misetétel (pl. Kyrie vagy Gloria) benyújtható.
 
Kórusmű kategóriában a benyújtásra szánt pályamű minimum vagy maximum 6 perc hosszúságú lehet?
A Kórusmű kategóriához kapcsolódó pályázati kiírás 3. pontja (Apparátus, időtartam) értelmében a pályamű minimum 3, maximum 6 perc hosszúságú lehet.
 
Szerzőtársnak szükséges-e tekinteni egy olyan ma élő költőt, akinek verséhez készül a pályázatra benyújtani tervezett kórusmű?
A meghirdetett pályázati felhívás 5. pontja értelmében:
„A Pályázónak továbbá rendelkeznie kell valamennyi vele közösen alkotó társszerző (librettista, szövegíró stb.), valamint átdolgozás esetén az alapul szolgáló mű (pl. dal esetében az eredeti vers) szerzőjének előzetes írásbeli engedélyével.”
A fentiekre tekintettel kórusmű esetén csak a szerzőnek a szöveg felhasználásához adott hozzájárulása szükséges.
 
Jól értelmezem-e, hogy a Kórusművek kategóriában egy misetétel is teljes körűen megállja a helyét, ha a pályamű az időtartam-kritériumnak megfelel?
Amennyiben nem egy már meglévő mű átdolgozásáról van szó, hanem egy teljesen új műről, amely a jognyilatkozatban előírt időpontig sehol nem került bemutatásra vagy kottaként publikálásra, akkor a jelen pályázati kiírásra akár misetétel is benyújtható az időtartam kritériumának betartásával.
 
 

Vokálszimfonikus művek

Vokálszimfonikus művek kategóriában egy négytételes mű első két tételét tervezem az első fordulóra benyújtani. A második tételben nem terveztem sem kórust, sem szólóénekest, azonban az összes többiben igen. Ilyen formában elfogadják-e a nevezésemet ebben a kategóriában?
A pályázókat nem korlátozzuk a tekintetben, hogy vokális szólamoknak mely tételben/tételekben kell szerepelniük, így a pályamű benyújtható a Vokálszimfonikus művek kategóriában.
 
Vokálszimfonikus művek kategóriában a műfaji meghatározás oratorikus mű. Jellemzően ezek a művek egyházi, illetve bibliai témájúak voltak a barokk fénykorában, de léteznek világi témában írottak is. Kötött szabály-e, hogy a témának egyházi/bibliai vonatkozásúnak kell lennie?
Vokálszimfonikus művek kategóriában a mű tematikája nincs megkötve.
 
Vokálszimfonikus művek kategóriában a kórusnak és a szólóénekesnek nem terveztem konkrét szöveg feléneklését, inkább olyan lenne, mint egy magánhangzó éneklése, „a” vagy „e” hang megformálásával. Elfogadható-e ez, vagy kizárást eredményez?
Vokálszimfonikus művek kategóriában nem kizáró ok, ha a kórusnak, szólóénekesnek nincs konkrét szövege, a pályázat benyújtható.
 
Kérem javaslatukat, hogy melyik kategóriában induljak egy ifjúsági oratóriummal?
A beadandó műveknél a műfaji kategória az irányadó, így kérjük a Vokálszimfonikus kategóriában benyújtani a kérdéses pályázatot.
 
Ha az ifjúsági oratóriummal elindulhatok valamely kategóriában, akkor maximum mennyi lehet a szólisták száma?
Az apparátus maximumának tekintetében nem kívánjuk a szerzőket korlátozni, ugyanakkor a Müpa Zeneműpályázatának egyik fő célja, hogy a nyertes művek hazánkban, hazai művészek és együttesek bevonásával bemutatásra kerülhessenek. Ennek figyelembevételével javasoljuk az apparátus és a hangszerek kiválasztását.
 
Vokálszimfonikus művek kategóriában a pályázati anyag tartalmazhat-e zongoraszólamot a szimfonikus zenekaron, énekes szólistákon és kóruson kívül?
Vokálszimfonikus művek kategóriában a 3. pont (Apparátus, időtartam) alapján:
„A művet kamara- (legalább 16 fő) vagy szimfonikus zenekarra lehet írni, énekes szólistákkal, opcionálisan kórussal.”
A fenti vokális szólamok mellett a kérdésben feltett mű tartalmazhat zongoraszólamot is.
 
Vokálszimfonikus művek kategóriában lehet-e szó mise megzenésítéséről?
Vokálszimfonikus művek kategóriában új, teljes mise komponálása lehetséges.
 
Vokálszimfonikus kategóriában benyújtható-e olyan pályamű, amely tartalmaz egy minimum 30 fős vonós-, fúvós-, ütős- (egyéb, pl. orgona) gárdát, népzenei szólóhangszert és basszuskórust, de nem tartalmaz szólóénekes tételeket, csak szólóhangszereseket? 
Amennyiben egy szabadon választott vokális szólam (ebben az esetben basszuskórus) is szerepel a műben, a pályázat benyújtható Vokálszimfonikus kategóriában, nem kizáró ok, ha az adott pályamű nem tartalmaz szólóénekes tételeket.
 
Oratorikus mű esetén szükséges-e a szöveg szerzője jogutódjának hozzájárulása a szöveg felhasználásához?
Minden olyan mű felhasználásához, illetve átdolgozásához, amelynek jegyzett szerzője van, a szerző és/vagy jogutód hozzájárulása szükséges. Az engedélynek a pályázat benyújtásáig történő megszerzése a pályázó felelőssége.
 
Oratorikus mű esetén a teljes szövegkönyv benyújtása szükséges-e?
Oratorikus mű esetében teljes szövegkönyv benyújtása nem szükséges. Idegen nyelvű szöveg esetén a pályázati kiírás 5. pontja (A pályaművek benyújtásával kapcsolatos kikötések) szerint magyar nyersfordítás benyújtása szükséges a pályázati felhívásban részletezettek szerint.
 
Benyújtható-e a pályázatra olyan zenemű, amely népdalfeldolgozást tartalmaz, illetve amely régizenei forrást használ fel (például valamely sok száz éves kódexből ismert egyszólamú dallamot vagy annak rövid motívumait dolgozza fel komplex módon). Ilyen esetben szükséges-, illetve lehetséges-e a forrás megjelölése?
Népdal és régizenei (liturgikus vagy kódexből átemelt) forrás felhasználása lehetséges, esetükben a forrás megjelölése nem szükséges.
 
Vokálszimfonikus művek kategóriában az első fordulóban 10, a második fordulóban 15 percnyi kidolgozott anyagot kell benyújtani. Fedhetik-e ezek egymást, vagy a második fordulóban benyújtott anyagnak teljesen újnak kell lennie?
A második fordulóban az első fordulóra benyújtott 10 percnyi zenei anyagot szükséges kibővíteni 5 perccel.
 
 

Kamaraopera

A Kamaraopera kategória második fordulójában kottaként partitúra a kiírás, a mellé csatolt hanganyag ettől függetlenül lehet-e zongorával rögzített?
Nem, az egyes hangszercsoportokat külön megjeleníteni képes hanganyagot szükséges benyújtani. 

A Kamaraopera kategória első fordulójában két hangfajra, két különböző karakterű műrészletet nyújtottam be zongorakivonatban: egy cca. 6 perc, valamint egy cca. 4 perc hosszúságú dalt, amelyek a műnek nem egymást követő, nem egybefüggő részletei. A második fordulóra a kiírás szerint 15 percnyi zenei anyagot kell leadni. A kérdésem a következő: a zsűri elvárása a második fordulóban egyetlen, egybefüggő 15 perces műrészlet partitúrája hangszerelve, vagy mindkét korábban beküldött részletet fejlesszem tovább, összesen 15 percnyi hosszban, meghangszerelve?
A második fordulóba történő továbbjutás esetén egy 15 perces, szabad összeállítású – akár összefüggő, akár nem egyben összetartozó – zenei anyag benyújtása szükséges, amelynek azonban tartalmaznia kell az első fordulóra benyújtott 10 percnyi zenei anyagot. Tehát a második fordulóban az első fordulóra beadott 10 percnyi zenei anyagot szükséges kibővíteni, valamint partitúrában kidolgozva benyújtani.

Kamaraopera kategóriában a kiírásban az szerepel, hogy a 2. fordulóra (november 11.) 15 perc a benyújtandó zenei anyag. Nem világos számomra, hogy ez a 15 perc tartalmazhatja-e az 1. fordulóban zongorakivonatban benyújtott 10 percnyi zenei anyagot meghangszerelve, vagy pedig egészen új 15 percnyi anyagról van-e szó?
A második fordulóban az első fordulóra benyújtott 10 percnyi zenei anyagot szükséges továbbkomponálni, hangszerelni.

Megjelölendő-e az eredeti mű szerzője és címe a szinopszisban (például Kamaraopera, Gyerekopera vagy Rockopera kategóriában)? Vagy ez maradjon ugyanúgy titkos, mint a szerzők, társszerzők kiléte? 
A kérdésben megjelölt kategóriákban a pályamű megalkotásában közreműködő társszerzők (librettista, szövegíró, az alapmű szerzője) nevének felsorolását kérjük a belső, lezárt kis borítékban benyújtani. Az átdolgozásra kerülő alapmű szerzője a szinopszisban megjelölhető.
 
Kamaraopera szinopszisán fel kell-e tüntetni annak címét?
A beadandó pályaművek egységes kezelése érdekében kérjük, hogy a kottán ne szerepeljen a mű címe. A műcímet a szinopszisban kérjük megadni.
 
Kamaraopera kategóriában az első fordulóban csak particellát / zongorakivonatot fogadnak-e el, vagy beadható már a kész partitúra is?
Az első fordulóban particella, zongorakivonat vagy partitúra beadására is lehetőség van, a pályázati kiírás e pontja módosításra került.
 
Kamaraopera kategóriában van-e lehetőség elektroakusztikus formációra művet komponálni?
A fenti két kategóriában a kiírásban megadott apparátusok mellett egy további, kevert, tehát akusztikus és elektroakusztikus hangszerekből álló zenekarra is van lehetőség művet benyújtani. Az érintett kiírások erre vonatkozó pontja módosításra került.
 
Bizonyos (kamara-, ifjúsági és gyermekopera / tánczenék / rockopera és musical) kategóriákban a pályázat anonimitásával hogyan fér össze a tervezett alkotói teamnek az első fordulóban kért megnevezése?
A zeneszerző személye mindvégig anonim marad. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy a színpadi művek összetettek, a szerző által kidolgozott zenei anyag mellett fontos a művek egyéb részleteiről is információt nyújtani a zsűri számára. Ennek érdekében az első fordulóban beadni szükséges szinopszisban kizárólag a közreműködői apparátus létszámát kérjük ismertetni, az alkotói team (szerzőtársak) névsorát pedig – szintén az első fordulóban – a lezárt kis borítékban szükséges benyújtani. Az érintett pályázati kiírások erre vonatkozó pontja módosításra került.
 
Kamaraopera kategóriában beadható-e olyan mű, amely ugyan nem részesült semmilyen alkotói támogatásban, de egyes részei már elhangzottak nyilvános koncerten?
A meghirdetett pályázati felhívás 4. pontja értelmében:
„A beadott darab nem lehet bármely korábbi pályázaton már benyújtott, korábban bemutatott vagy közreadott (hangfelvétel, kotta) mű.”
Fentiekre tekintettel a feltett kérdésben említett művet jelen pályázati felhívás kapcsán nem tudjuk elfogadni.
 
Kamaraopera kategória kapcsán szükséges-e megjelölni a librettista személyét, ha azonos a zeneszerzővel, tehát engedélyezett-e a pályázónak, hogy kamaraoperája szövegkönyvét maga írja?
A pályázó zeneszerző és szövegíró lehet ugyanaz a személy. A librettista személyét minden esetben szükséges megjelölni, az információt pedig a szabályzat szerint kizárólag a belső, lezárt kis borítékban kérjük benyújtani.
 
Véleményem szerint 1500–3000 leütéssel nem adható meg olyannyira részletes szinopszis, amely kielégítő képet festene a beküldendő műről. Ebben az esetben lehetséges-e valamivel hosszabb, a cselekmény szálait legalább a szükséges mértékben kifejtő leírást beküldeni?
Max. 3000 leütés, tehát egy A4-es oldalnyi leírás a koncepció fontosabb elemeinek vázlatos ismertetéséhez elegendő. Amennyiben a pályamű mellékleteként hosszabb ismertető kerül benyújtásra, az nem jelenti a pályázat érvénytelenségét, esetleges kizárását.
 
A Kamaraopera kategória pályázati kiírásában az áll, hogy a mű címe sem szerepelhet a kinyomtatott kottán. A kérdésem az, hogy a mű egyes jeleneteinek alcímei szerepelhetnek-e a kottában (pl. nyitány, XY áriája stb.), illetve a szinopszisban?
A particellán, ill. partitúrán a vonatkozó pályázati felhívás 5. pontja (A pályaművek benyújtásával kapcsolatos kikötések) értelmében kizárólag a tempóelőírás, illetve a mű előadásához szükséges egyéb instrukciók szerepelhetnek. A tételeket számozással kérjük feltüntetni, az adott tétel címének megadása a pályázati kiírás 5. pontja alapján kizárást von maga után. Az alcímek a szinopszisban szerepelhetnek.
 
Kamaraopera kategóriában a szinopszisnak mit kell pontosan tartalmaznia? Elég, ha a szereplők (színpadi alakok) listáját, hangfaját, a zenekar pontos apparátusát, a mű körülbelüli hosszát és nagy vonalakban a cselekményt tartalmazza?
Az első fordulóban beadni szükséges szinopszisban a szereplők (színpadi alakok) listáját, hangfaját, a zenekar pontos apparátusát, a mű körülbelüli hosszát és nagy vonalakban (1500–3000 leütés) a cselekményt kérjük ismertetni. 

Gyermek- és ifjúsági kamaraopera

Gyermek- és ifjúsági kamaraopera, illetve Kamaraopera kategóriában továbbjutás esetén a második fordulóra az első körben beadott részeket kell 15 percre kibővíteni és hangszerelni, vagy lehet szabadon választani a darab más részleteiből?
A második fordulóban egy 15 perces, szabad összeállítású – akár összefüggő, akár nem egyben összetartozó – zenei anyag benyújtása szükséges, amelynek azonban tartalmaznia kell az első fordulóra benyújtott 10 percnyi zenei anyagot.

Gyermek- és ifjúsági kamaraopera kategóriában a kis borítékba be kell-e tenni az aláírt társszerzői nyilatkozatot, vagy nem?
A kategóriára vonatkozó pályázati kiírás 5. pontja értelmében a jeligével ellátott, lezárt borítékban az aláírt jelentkezési lapot, illetve szakmai önéletrajzot és bemutatkozó levelet szükséges leadni. A jelentkezési lap aláírásával a pályázó arról nyilatkozik, hogy birtokában van a társszerzők aláírt nyilatkozata, amelyet nyertesség esetén a zsűri döntését követően eredeti, aláírt példányban szükséges benyújtania.

Gyermek és ifjúsági kamaraopera kategóriában van-e lehetőség elektroakusztikus formációra művet komponálni?
A fenti két kategóriában a kiírásban megadott apparátusok mellett egy további, kevert, tehát akusztikus és elektroakusztikus hangszerekből álló zenekarra is van lehetőség művet benyújtani. Az érintett kiírások erre vonatkozó pontja módosításra került.

A Gyermek- és ifjúsági kamaraopera kategória pályázati kiírásában az elektroakusztikus hangszer kifejezés fedi-e a különböző szoftverek által gerjesztett, előállított hangok körét, melyek az akusztikus hangszerekkel együtt, közreműködői muzsikus szerepében jelen levő játékos által szólalnak meg az esetleges előadás folyamán, pl. laptopról?
Igen, az elektroakusztikus hangszer kifejezés, tehát 1-2 laptopzenész értelmezhető különböző szoftverek által gerjesztett hangok megszólaltatásaként.

A Gyermek- és ifjúsági kamaraopera kategória pályázati kiírásának I.3. pontjában meghatározott 36 fős létszám az egész előadói apparátusra (zenekar + szólisták + kórus), csak a zenekarra és szólistákra (ezáltal a kórus összetételére és méretére nem), vagy kizárólag a zenekar méretére (így az énekes szólisták mennyiségére és a kórus nagyságára sem) értendő?
A kategóriában maximum 36 fős, tisztán akusztikus vagy kevert (akusztikus és elektroakusztikus) hangszerekből álló zenekarra várjuk a pályamunkákat. A művek a megadott zenekari apparátuson felül foglalkoztathatnak énekes szólistákat és/vagy kórust, ezek létszámában nem kívánjuk korlátozni a pályázókat.

A Gyermek- és ifjúsági kamaraopera kategória pályázati kiírásának I.5.1. pontja szerint be kell nyújtani a részletes szinopszist, benne a tervezett közreműködői apparátus létszámának megjelölésével. A tervezett közreműködői apparátus leírása kizárólag az előadóművészeket tartalmazza-e (a karmester, a zenekar, a szólisták, a kórus létszáma), vagy az előadáshoz szükséges alkotóművészeket (rendező, rendezőasszisztens, dramaturg, koreográfus, jelmeztervező, díszlettervező stb.) is?
Az első fordulóban beadni szükséges szinopszisban kizárólag a közreműködői apparátus létszámát kérjük ismertetni, az alkotói team (szerzőtársak) névsorát pedig – szintén az első fordulóban – a lezárt kis borítékban szükséges benyújtani.

A Gyermek- és ifjúsági kamaraopera kategória pályázati kiírása szerint az első fordulóban 10 percnyi zenei anyagot (egy ária + recitativo vagy jelenet) zongorakivonatban vagy partitúraként kidolgozva, a második fordulóban pedig 15 percnyi zenei anyagot partitúrában kidolgozva kell benyújtani. A második fordulóra az első fordulóra beadott anyagot kell kibővíteni 5 perccel, vagy egy teljesen új 15 perces részletet kell beküldeni?
A második fordulóban az első fordulóra benyújtott 10 percnyi zenei anyagot szükséges kibővíteni 5 perccel.

A Gyermek- és ifjúsági kamaraopera kategóriában benyújtott 10, valamint 15 perces részletek teljes mértékben összefüggőek legyenek-e, vagy lehetnek a darab különböző pontjaiból válogatott, rövidebb, összesen a fent említett hosszúságú részletek?
Gyermek- és ifjúsági kamaraopera kategóriában 10, valamint 15 perces, szabad összeállítású – akár összefüggő, akár nem egyben összetartozó – zenei anyag benyújtása szükséges.

A Gyermek- és ifjúsági kamaraopera kategória pályázati kiírásában mit jelentenek az alábbi kifejezések?
Közreműködői apparátus:
     - pusztán a színpadon és az árokban lévő előadók (zenekar, énekkar, szólisták, statiszták),
     - vagy az első pontban leírtak + karmester, 
     - vagy az első és második pontban leírtak + rendező, rendezőasszisztens, dramaturg, koreográfus, jelmeztervező, díszlettervező stb.?
Alkotói team (szerzőtársak):
     - zeneszerző és szövegíró,
     - vagy az első pontban leírtak + rendező, rendezőasszisztens, dramaturg, koreográfus, jelmeztervező, díszlettervező stb.? 

A közreműködői apparátus kifejezés kizárólag az előadói apparátusra vonatkozik (zenekari és énekes közreműködők), melynek összetételét kérjük az első fordulóban beadni szükséges szinopszisban meghatározni. 
Az alkotói team, azaz a társszerzők közé tartozik a librettista és a szövegíró, akiknek nevét – szintén az első fordulóban – a lezárt kis borítékban szükséges benyújtani. 
A színpadra állításban közreműködő további alkotókról (rendező, rendezőasszisztens, dramaturg, koreográfus, jelmeztervező, díszlettervező) nem kérünk információt.

Gyermek- és ifjúsági kamaraopera kategóriában mi értelme van annak, hogy a kottán nem szerepelhet a mű címe, ha egyébként le kell adni a részletes szinopszist? Egy opera címe sokat elárul a témájáról, a megzenésítés módjáról stb., ezért furcsának találom, hogy pont ez nem szerepelhet a kottán. Főleg azért, mert a kottában ott a szöveg az énekesek szólama alatt.
A beadandó pályaművek egységes kezelése érdekében kérjük, hogy a kottán ne szerepeljen a mű címe. A műcímet a szinopszisban kérjük megadni.

 

Táncetűd kísérőzene

Táncetűd kísérőzene kategóriában beadott pályázatom partitúrájáról és szinopszisáról is levettem a címet, de utólag olvasom, hogy a szinopszison rajta lehetett volna hagyni. Hiánypótlásként kérhetem-e, hogy a címet írják rá a szinopszisra?
A mű elbírálásakor nem jelent semmilyen hátrányt, ha a szinopszison nem került feltüntetésre a mű címe, mivel a szinopszis tartalmazza a teljes cselekmény leírását, így abból kiderül a mű cselekménye.

Táncetűd kísérőzene kategóriában két egymásnak ellentmondó választ találtam a társszerzői nyilatkozat esetében, ezért nem tudom, hogy a lezárt borítékban kell-e mellékelni azt, vagy sem. Illetve ha kell, akkor valóban csak eredeti példány jó-e, szkennelt pedig nem? 
A kategóriára vonatkozó pályázati kiírás 5. pontja értelmében a jeligével ellátott, lezárt borítékba az aláírt jelentkezési lapot, illetve szakmai önéletrajzot és bemutatkozó levelet, valamint az alkotói team (közreműködő társszerzők neve, továbbá a teamben betöltött szerepük) felsorolását szükséges leadni. A jelentkezési lap aláírásával a pályázó arról nyilatkozik, hogy birtokában van a társszerzők aláírt nyilatkozata, amelyet nyertesség esetén a zsűri döntését követően kötelező eredeti, aláírt példányban benyújtania. Nem kizáró ok ugyanakkor, ha a társszerzői nyilatkozatok eredeti, aláírt példányai már az első forduló kapcsán benyújtásra kerülnek.
 
Táncetűd kísérőzene kategóriában a lezárt borítékba bele kell-e tennem a társszerző, vagyis a táncos-koreográfus nyilatkozatát, vagy sem?
A kategóriára vonatkozó pályázati kiírás 5. pontja értelmében a jeligével ellátott lezárt borítékba az aláírt jelentkezési lapot, illetve szakmai önéletrajzot és bemutatkozó levelet, valamint az alkotói team (közreműködő társszerzők neve, továbbá a teamben betöltött szerepük) felsorolását szükséges leadni. A jelentkezési lap aláírásával a pályázó arról nyilatkozik, hogy birtokában van a társszerzők aláírt nyilatkozata, amelyet nyertesség esetén a zsűri döntését követően eredeti, aláírt példányban szükséges benyújtania.
 
Táncetűd kísérőzene kategóriában van-e lehetőség elektroakusztikus formációra művet komponálni?
A fenti két kategóriában a kiírásban megadott apparátusok mellett kamarazenei és elektroakusztikus formációra is van lehetőség művet benyújtani. Az érintett kiírások erre vonatkozó pontja módosításra került.
 
Táncetűd kísérőzene kategóriában a koreográfus szerepkörét érintően a pályázat szinopszisában a tánckoreográfiát milyen módon és részletességgel kell közölni? 
A pályaműben nem egy kész tánckoreográfia benyújtását várjuk, hanem a táncelőadás koreográfusi szempontból javasolt általános dramaturgiáját, melyet készíthet akár koreográfus, akár dramaturg.
 
Táncetűd kísérőzene kategóriában elvárt pályamű különböző hosszúságú. Indulhatok-e úgy, hogy a táncelőadás tartalmazza a táncetűd koreográfiai és zenei elemeit?
Az egyik kategóriában benyújtott mű másik kategóriában történő átdolgozása, kibővítése, tekintettel arra, hogy az egyes kategóriákban új művek születését várjuk, nem lehetséges. Kérjük a pályázókat, amennyiben két kategóriában kívánnak pályázni, két teljesen különböző pályaművet szíveskedjenek benyújtani.
 
Táncetűd kísérőzene kategóriában Önök kamarazenekart és limitált létszámú világzenei együttest jelöltek meg használható apparátusként. Elfogadható-e, ha a pályamű szólócsellóra épül, kamarazenekar és világzenei hangszerek kis csoportja kíséretével?
A pályázati kiírásban az apparátus maximális létszámát írjuk elő, a zenekar összeállításában nem kívánjuk a szerzőket korlátozni.
 
A Táncetűd kategóriánál sajnos nem tudom megnyitni a Jelentkezési lapot. Tudnának segíteni abban, hogy meg tudjam nézni?
A technikai probléma elhárult, a Jelentkezési lap újra megnyitható.
 
 

Kísérőzene táncelőadáshoz

Kísérőzene táncelőadáshoz kategóriában van-e lehetőség elektroakusztikus formációra művet komponálni?
A fenti két kategóriában a kiírásban megadott apparátusok mellett kamarazenei és elektroakusztikus formációra is van lehetőség művet benyújtani. Az érintett kiírások erre vonatkozó pontja módosításra került.
 
Kísérőzene táncelőadáshoz kategóriában a koreográfus közösen alkotó társszerzőnek minősül-e, azaz szükséges-e tőle is beszereznem egy társszerzői nyilatkozatot? (Értelemszerűen a koreográfiai koncepciót jó, ha a koreográfus adja meg. Ugyanakkor kell-e tőle kifejezetten egy társszerzői nyilatkozat is?)
A koreográfustól mint társalkotótól szükséges a társszerzői nyilatkozat benyújtása. Felhívjuk a figyelmet, hogy az anonimitás megőrzése érdekében a társszerzők névsorát a pályázati kiírás 8. pontja (A beadás módja) alapján a lezárt kis borítékban szükséges benyújtani.
 
Kísérőzene táncelőadáshoz kategóriában világzenei formációnak tekinthető-e egy magyar népzenét játszó kvartett (ugyanezen hangszeresek egyéb hangszereken is muzsikálnak majd a műben: pl. koboz, tangóharmonika, ütőgardon), és kiegészülhetnek-e (jellemzően magyar népi vagy a Kárpátokból származó egyéb) fafúvós hangszeresekkel?
Igen, a hangszerek kiválasztásában nem kívánjuk a zeneszerzőket korlátozni.
 
Kísérőzene táncelőadáshoz kategóriában elfogadható-e a benyújtandó mű szimfonikus zenekari létszámcsökkentéssel? (Max. 30 fős zenekart állítunk össze, amelyben vonósok, fúvósok, hárfa és ütősök lesznek.)
A pályázati kiírás 3. pontja értelmében:
„A művet klasszikus kamarazenekarra (max. 30 fő), kamarazenei és elektroakusztikus formációra vagy kisebb világ- és/vagy könnyűzenei formációra (max. 8–12 fő) lehet írni.”
Klasszikus zenekari felállás esetében, az apparátus 30 fős maximális létszámát írjuk elő, a zenekar összeállításában nem kívánjuk a szerzőket korlátozni.
 
Kísérőzene táncelőadáshoz kategóriában elvárt pályamű különböző hosszúságú. Indulhatok-e úgy, hogy a táncelőadás tartalmazza a táncetűd koreográfiai és zenei elemeit?
Az egyik kategóriában benyújtott mű másik kategóriában történő átdolgozása, kibővítése, tekintettel arra, hogy az egyes kategóriákban új művek születését várjuk, nem lehetséges. Kérjük a pályázókat, amennyiben két kategóriában kívánnak pályázni, két teljesen különböző pályaművet szíveskedjenek benyújtani.
 
Probléma-e, ha a Kísérőzene táncelőadáshoz kategóriában a tervezett karmester vagy látványtervező személye időközben megváltozik?
A színpadi megvalósításban közreműködők (pl. karmester, látványtervező) név szerinti felsorolását nem kérjük, csupán a közreműködők létszámát szükséges megírni az első forduló kapcsán benyújtandó dokumentumokban.
 
Egy kortárstánc-előadás a Müpában a Fesztivál Színházban vagy a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben kerül megrendezésre? (Az alkotói stáb, ill. koncepció a látvány oldaláról más-más elképzelést, stáblétszámot stb. igényel.) 
A Müpa Zeneműpályázat keretében a zsűri a műveket értékeli, azok díjazásáról dönt. Az egyes kategóriákban nyertes művek lehetséges bemutatásának minden részlete (helyszín, közreműködők) további egyeztetés tárgya.
 
Milyen részletességgel szükséges írni a látványról a pályázati anyagban?
A Müpa Zeneműpályázatra a kiírásban megfogalmazott követelményeknek megfelelően kidolgozott zeneművet, illetve kötelező dokumentumokat szükséges benyújtani. Az egyes kategóriákban nyertes művek lehetséges bemutatásának, színpadra állításának részletei (helyszín, közreműködők, látvány) további egyeztetés tárgya.
 
Az NKA felé a napokban benyújtásra kerül egy olyan pályázat, amely lehetővé teszi, hogy azon mű zenei anyaga, amellyel pályázok Önökhöz (Kísérőzene táncelőadáshoz), felvételre kerüljön azt követően, hogy a Müpa Zeneműpályázat eredményhirdetése lezajlik, vagyis nyertesség esetén a 2 éves kizárólagossági perióduson belül. A hangfelvételre a Müpa Zeneműpályázat eredményhirdetése után kerül sor, kizárólag a szimfonikus zenekar, a karmester, a hangrögzítést végző háromfős csapat és a zeneszerző jelenlétében. Ez kizáró ok lehet-e a Müpa Zeneműpályázatából?
Amennyiben a pályázó garantálni tudja, hogy a Müpa által történő díjazás esetén az NKA pályázati díjazásából készült hangfelvétel az első bemutatóig nem hangzik el nyilvánosan sehol, illetve nem kerül kiadásra, továbbá a felvételen közreműködő zenekartól a Müpa Zeneműpályázat adott kategóriához tartozó Jelentkezési lapján szereplő felhasználásokra a szerző az engedélyt megszerzi, a pályamű a Müpa Zeneműpályázatra is benyújtható. 
 
Kísérőzene táncelőadáshoz kategóriában milyen módon kerüljön megállapításra a koreográfus és a látványtervező társszerzői aránya?
Az, hogy melyik társszerző milyen mértékben vesz részt az alkotói folyamatban, művenként eltérő lehet, így ennek függvényében az alkotók feladata megállapodni a szerzői részesedés arányáról.   
 
 

Kísérőzene némafilmhez

Kísérőzene némafilmhez kategória pályázati kiírásában említett kijelölt filmrészlet hol található meg?
A pályamű elkészítéséhez felhasználandó filmrészlet ezen a linken látható. A letöltés opció a jobb alsó sarokban található pontokra kattintva érhető el.
 
Kísérőzene némafilmhez kategóriában hogyan fér össze az elektroakusztikus formációra komponált mű a kiírás azon feltételével, hogy a pályamű nem tartalmazhat előre rögzített bejátszást?
Elektroakusztikus formációra írt művek esetében valóban lehetséges előre rögzített bejátszások használata. A pályázati kiírás erre vonatkozó pontja módosításra került.
 
Kísérőzene némafilmhez kategóriában az apparátus orgonaszóló VAGY klasszikus kamarazenekar VAGY elektroakusztikus formáció, vagy mindezek kombinálhatóak is? 
A felsorolt hangszerek választhatók önmagukban vagy akár egymással kombinálva is, 30 fős előadói keretet nem meghaladva.
 
Kísérőzene némafilmhez kategóriában MP3- vagy MP4-fájl beadása szükséges? 
A film megadott hosszúságú részletéhez igazított zenei anyagot mindkét fordulóban MP4-formátumban kérjük elküldeni, a pályázati kiírás e pontja módosításra került.
 
Kísérőzene némafilmhez kategóriában mit jelent a pályázati kiírásban szereplő „klasszikus kamarazenekari formáció” megnevezés? Kötött hangszerkiosztás hiányában a maximum 30 fő összeállítása szabadon történhet a pályázó által?
A klasszikus kamarazenekari formáció általános definíciója alapján minimum 15, maximum 30 fős zenekari felállásra komponált művek beérkezését várjuk. A pályázati kiírásban az apparátus maximális létszámát írjuk elő, a zenekari apparátus összeállításában nem kívánjuk a szerzőket korlátozni, ugyanakkor a Müpa Zeneműpályázatának egyik fő célja, hogy a nyertes művek hazánkban, hazai művészek és együttesek bevonásával bemutatásra kerülhessenek. Ennek figyelembevételével javasoljuk az apparátus és a hangszerek kiválasztását.
 
Kísérőzene némafilmhez kategóriában elektroakusztikus formáció esetén van-e lehetőség 1 fő (aki része a 30 főnek) laptop-sampler játékost alkalmazni a 29 akusztikus zenész mellett?
A kérdésben jelzett formáció alkalmazható.
 
 

Zenemű kis jazzformációra

Zenemű kis jazzformációra kategóriában elfogadnak-e olyan kottát, melyben „real book-szerűen” – tehát téma és felette a harmóniák – szerepel a darab?
A pályázati kiírás 3. pontja értelmében: 
„A zenemű teljes időtartamának legalább 50%-a komponált zene kell, hogy legyen.”
A pályázati kiírás 5. pontja értelmében:
„A pályaművet partitúraként kell beadni.”
Amennyiben a pályamű nem a fenti feltételek teljesítésével kerül benyújtásra, úgy az nem lesz befogadható. 
 
 

Zenemű nagy jazzformációra

Zenemű nagy jazzformációra kategóriában előírás, hogy a komponált zene aránya legalább 50% legyen. Hová soroljuk azt, amikor egy hangszer (pl. trombita) improvizál, közben pedig bizonyos hangszercsoportok (pl. vonósok) előre megkomponált kíséretet játszanak hozzá? Mindeközben a jazz-zenekar (mondjuk: nonett) ritmusszekciója – ahogy jazzben improvizáció során megszokott – adott harmóniamenet figyelembevételével, de nem hangról hangra megírt módon kísér. Mi tekinthető komponált zenének, és mi nem? A vonós background előre meg lesz írva, míg az ugyanekkor elhangzó trombitaimprovizáció értelemszerűen nem lesz hangról hangra lejegyezve. Még konkrétabban: mi számít bele a nem komponált arányba?
A pályázat kiírása tendenciát fogalmaz meg, alapvetően hangversenydarabok megszületését igyekszik elősegíteni. Az 50%-os kritérium felvetése elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a zsűrinek lehetősége legyen a pályaműveket elbírálni. Másfelől a lejegyzés iránti igény fogalmazódik meg, a zsűri egy részleteiben meghangszerelt műpartitúráját szeretné látni. A megkomponált zenei anyag és az improvizáció viszonya a kompozíció minőségén, eredetiségén múlik, a zsűri bizonyosan nem percek és taktusszámok összevetésével fogja mérlegelni az improvizált és megkomponált részek arányát. A ritmusszekció kidolgozottságában a pályázat nem vár el mást, mint ami a műfaj gyakorlatából következik.
 
Nagy jazzformációra adnék be pályázatot, jól értelmezem-e, hogy ebben az esetben rám csak a november 11-ei határidő érvényes, tehát a pályázatomnak nem szükséges beérkeznie szeptember 15-éig?
A pályázati kiírás 7. pontja (A pályázat menete) értelmében a pályázati dokumentáció beérkezési határideje 2020. november 11-én 12.00.
 
Zenemű nagy jazzformáció kategóriában beadásra kerülő pályázat esetében mit kell a partitúrán feltüntetni?
A pályázati kiírás 5. pontja értelmében a partitúrán minden, a szerzőhöz nem köthető, a darab értelmezéséhez, illetve előadásához szükséges egyéb instrukciót és információt kérünk feltüntetni.
 
Zenemű nagy jazzformáció kategóriában beadásra kerülő pályázat esetében mit kell az egyes borítékokon feltüntetni?
A pályázati kiírás 8. pontja értelmében az összeállított pályázati anyagot (zenemű, anyagi hordozó, valamint a jeligével ellátott, lezárt boríték) tartalmazó borítékon az alábbi információk megadása szükséges:
- feladóként a jelige (értsd: bal felső sarok / Feladó: Mozart) 
- címzettként a Müpa mellett a kategória 
Müpa Zeneműpályázat – Nagy jazzformáció 
Müpa Budapest Nonprofit Kft. 2. porta 

Új magyar musical és rockopera

Az Új magyar musical és rockopera kategória kapcsán szeretnék érdeklődni, hogy a pályázat beadásakor az összes dalszöveget egyben, egymással összetűzve, illetve mellé szintén az összes partitúrát egyben kell-e benyújtani? Vagy esetleg dalonként, illetve beküldött hangfájlonként (egy db. 15 perces anyag és több különálló dal) csoportosítva kérik az anyagokat, mindig az adott dal szövegét a partitúrához kapcsolva?
A partitúrának tartalmaznia kell az adott rész dalszövegeit is (a kottába beleírva). A pályázati kiírás értelmében azonban a musical/rockopera valamennyi dalszövege külön is benyújtandó, hogy külön-külön vagy egy dokumentumba összeszerkesztve, az a pályázó döntése.

Új magyar musical és rockopera kategóriában ezt a javaslatot kaptam: „A második fordulóra benyújtani szükséges 30 perces zenei anyagból legalább 15 percnyi zene legyen összefüggő anyag. Továbbá javasoljuk a dalokat a cselekményben elhelyezni.” A beküldendő 30 percnyi zenei anyag a már az első fordulóba beküldött zenével együtt vagy azon felül értendő? A 15 perces összefüggő zenének a történetben való elhelyezése csak javasolt vagy kötelező? 
A második fordulóban 30 percnyi zenei anyag benyújtása szükséges, amelynek azonban tartalmaznia kell az első fordulóban benyújtott zenei anyagot. A daloknak a történetben való elhelyezése szintén kötelezően betartandó elem. 

Új magyar musical és rockopera kategóriában mit értenek pontosan „storyline” alatt? Egy gazdagabb, hosszabb szinopszist, vagy egy részletesen kidolgozott szövegkönyvet (balra fordul, jobbra el, dialógusok stb.)? Ha storyline-ként elég csak a bővebb szinopszis, akkor ebből adódóan a 15 perces összefüggő zenét is elég-e ebbe beilleszteni, vagy már aprólékosan ki kell dolgozni (balra fordul, jobbra el, dialógusok stb.)?
A storyline, amely a cselekmény vázlata, egy forgatókönyv, amely ahhoz szükséges, hogy a dalokat a zsűri el tudja helyezni egy cselekményben, történetben. A felvonásokat, jelenetszámokat, jelenetcímeket tartalmazza, a kérdésben említett „aprólékos kidolgozást” azonban nem.

Új magyar musical és rockopera kategóriában az eredeti kiírás szerint a második fordulóban a mű összes dalszövegét be kell küldeni. Jelenleg azonban – és gondolom, ezzel nem vagyok egyedül – a teljes művel még nem készültem el. A leadandó 30 percet dolgozom ki részletesen, a mű többi része viszont még kidolgozatlan, így az összes dalszöveg még nem áll rendelkezésemre. A kért 30 percnyi anyagot természetesen szöveggel fogom küldeni. Kérdésem: elég-e ennyi, vagy ragaszkodnak az összes szöveghez?
Igen, a teljes mű összes dalszövegét szükséges benyújtani annak érdekében, hogy a zsűri egészében is értelmezhesse a pályaművet, a dialógusok szövegét azonban nem kérjük a pályázati kiírásban megadott határidőre. A teljes mű dramaturgiájának értékeléséhez a storyline és a dalszövegek együttes áttekintése szükséges.

Új magyar musical és rockopera kategóriában a daloknak és a szövegeknek a második fordulóban lehet-e már címük, vagy még mindig csak sorszámot szabad megadni?
A dalszövegek előtt és a storyline-ban szerepelhetnek a dalok címei, ugyanakkor a kottán továbbra is kérjük a mű címét nem feltüntetni.

Új magyar musical és rockopera kategóriában a partitúra egy 30 perces komolyabb mű esetén akár több száz oldal is lehet. Van-e valamilyen lehetőség a rövidítésre (pl. zongorakivonat), vagy a több száz oldalas változatot kérik?
A második fordulóban a zsűri többek között a mű hangszerelésére kíváncsi, ezért a kiírás értelmében kizárólag partitúra nyújtható be, zongorakivonat nem. Karmesteri felhasználásra alkalmas partitúra beadását kérjük. A kiírás nem tiltja, hogy a pályázó a műfajban megszokott módon a hangszerelésben segítséget vegyen igénybe.  

Új magyar musical és rockopera kategóriában a dalszövegeket tartalmaznia kell-e a partitúrának?
Igen, a partitúrának a dalszövegeket is tartalmaznia kell.

Új magyar musical és rockopera kategóriában azt az instrukciót kaptuk, hogy a második fordulóban beküldendő 30 percnyi zenei anyagból legalább 15 perc összefüggő zene legyen. Darabunkban nem terveztünk olyan részt, ahol 15 percnyi folyamatos zene lenne, az egyes dalok, illetve instrumentális betétek ennél rövidebbek, ezek elhangzása között pedig szöveges részek lennének. Ebben az esetben hogyan állítsuk össze a 30 percnyi anyagot, illetve azon belül a 15 perces összefüggő részt? Egy MP3-fájlban legyen egymás után folytatólagosan feljátszva több dal és zenei részlet, hogy az összesen kiadja a 15 percet? Vagy a darabból játsszunk fel egy 15 perces komplett részletet úgy, hogy abban a dalok és a köztük lévő szövegrész is szerepeljen? A további, nem összefüggő 15 perc állhat több, külön-külön MP3-fájlban elmentett dalból? A 30 percben az első fordulóban már beküldött zenei anyagok is benne lehetnek?
A második fordulóban 30 percnyi zenei anyag benyújtása szükséges, amelynek azonban tartalmaznia kell az első fordulóban benyújtott zenei anyagot. Az instrukció alapján a jelzett 15 percnyi összefüggő, egymás után következő zenei anyag valóban egymás után legyen feljátszva az adathordozóra egy hangfájlban, a köztes szöveget azonban nem kérjük felmondani az adathordozóra. A további, nem összefüggő 15 perc állhat több, külön-külön MP3-fájlban elmentett dalból.
 
Új magyar musical és rockopera kategóriában mit és pontosan hogyan kell beadni a második fordulóban? Értelmezésem szerint beadandó egy nagy boríték, rajta feladóként a jelige, címzettként a MÜPA és a kategória, benne pedig papíralapon a partitúra, a storyline és a dalszövegek, valamint adathordozón a zenei anyag. Ezenkívül lesz szükség bármi másra?
A pályázati kiírásban foglaltak szerint a második fordulóra benyújtandó a teljes storyline, a műben elhangzó összes dal szövege, összesen 30 percnyi zenei anyag partitúrában kidolgozva, amelyből 15 perc összefüggő (egymást követő) dal, ill. zenei átkötés, valamint ugyanez a 30 percnyi zenei anyag MP3-formátumban. 
A pályázati anyagot egy darab borítékban kérjük személyesen benyújtani. A borítékon feltüntetendő:
     - Feladó: kizárólag az első fordulóban is alkalmazott jelige
     - Címzett: Müpa Zeneműpályázat / ADOTT KATEGÓRIA
A boríték benyújtásának helye: a Müpa 2. portájánál lévő, erre a célra elhelyezett gyűjtőláda.
 
Új magyar musical és rockopera kategóriában a második fordulóban is az a megkötés érvényes-e, hogy egyik anyagon sem szerepelhet a jelige, illetve hogy csak a storyline-on szerepelhet a mű címe, máson nem? A dalszövegek előtt szerepelhetnek-e a dalok címei, hivatkozhatunk-e rájuk a címükkel a storyline-ban?
A jelige (ugyanaz, mint az első fordulóban) kizárólag a borítékon szerepelhet. A dalszövegek előtt és a storyline-ban szerepelhetnek a dalok címei, a kottán viszont kérjük a mű címét nem feltüntetni.
 
Új magyar musical és rockopera kategóriában a szinopszisba csak a közreműködői apparátust kell-e beleírni, vagy az alkotói team felépítését is (pl. 1 zeneszerző, 1 író, 1 dalszövegíró) – természetesen nevek nélkül?
Az első fordulóban beadni szükséges szinopszisban kizárólag a közreműködői apparátus, valamint az alkotói team létszámát és összetételét (zenekari összetétel, énekes szerepek hangfaj megadásával, kórus, tánckar, szövegíró stb.) kérjük ismertetni. 
 
Új magyar musical és rockopera kategóriában a közreműködői stábot milyen részletességgel kell leírni a szinopszisban? Elég számszerűen (x fő), vagy részletezni kell, hogy pl. hány énekes, hány zenész, milyen hangszeres tudással, illetve hangfekvéssel működik közre, esetleg kell-e részletes szereplőlista, a táncosok száma stb.? A 18–30 fős megkötés csak a zenei közreműködők létszámára vonatkozik ebben a kategóriában is?
A közreműködői apparátusnak csak a létszámát kérjük megadni. A 18–30 fős megkötés kizárólag a hangszeres apparátusra vonatkozik.
 
Új magyar musical és rockopera kategóriában a szinopszis hosszára vonatkozó max. egyoldalas megkötésbe beletartozik-e a közreműködői apparátust leíró rész is?
A megadott 1500–3000 leütésnyi hosszba beletartozik a közreműködői apparátus felsorolása is, de a megadott karakterszám túllépése nem kizáró ok.
 
Új magyar musical és rockopera kategóriában kell-e csatolni már most a társszerzői nyilatkozatokat, vagy elég, ha azok a pályázó birtokában lesznek az esetleges szerződéskötéskor? Ha már most csatolni kell, akkor azok is eredeti példányok legyenek-e, vagy elég a szkennelt formátum? (A kitöltendő jelentkezési lapon a jognyilatkozatban ez szerepel: „Kijelentem, hogy... rendelkezem a... szükséges és előzetes engedélyekkel, ld. mellékelt Társszerzői nyilatkozat”.)
A jelentkezési lap aláírásával a pályázó arról nyilatkozik, hogy birtokában van a társszerzők aláírt nyilatkozata, amelyet nyertesség esetén a zsűri döntését követően eredeti, aláírt példányban szükséges benyújtania.
  
Új magyar musical és rockopera kategóriában a szinopszisban fel kell-e tüntetni a darab tervezett címét, vagy az is anonim?
A műcímet kérjük a szinopszisban megadni, a mű kottáján nem szerepelhet.
 
Új magyar musical és rockopera kategóriában a 3 beadandó dal szövegét be kell-e írni a kottába, vagy nem (tehát kötelező-e)?
A dalszövegek szerepelhetnek a kottaanyagban, de bevezetésük nem kötelező.
 
Új magyar musical és rockopera kategóriában a „tervezett alkotói team, zenei apparátus” alatt mi értendő? Nevesíteni kell-e a személyeket, vagy csak felsorolni, milyen szakemberekre van szükség (pl. rendező,  koreográfus, dramaturg, színész, énekes, oboás, zongorista stb.)? Vagyis ajánljunk konkrét személyeket a feladatra, vagy csak név nélkül, a foglalkozásokat jelöljük meg?
A tervezett alkotói team kifejezés kizárólag az előadói apparátusra vonatkozik (zenekari összetétel, énekes szerepek a hangfaj megjelölésével, kórus, tánckar stb.). A színpadra állításban közreműködő további alkotókról (rendező, rendezőasszisztens, dramaturg, koreográfus, jelmeztervező, díszlettervező) nem kérünk információt.
 
Új magyar musical és rockopera kategóriában az első fordulóban beadandó kísérő zene/átvezető zene esetében pontosan mire vonatkozik a 10 perces meghatározás? 
Az Új magyar musical és rockopera kategória első fordulójában 3 dal és további, legalább 6, legfeljebb 10 percnyi hosszúságú, nem feltétlenül összefüggő zenei anyag adandó be. Ez a 6–10 percnyi anyag lehet a mű bevezetése (nyitánya), lehet két dal közötti átvezetés, közjáték vagy tervezett táncbetéthez komponált zene.
 
Új magyar musical és rockopera kategóriában az első fordulóra 3 dal partitúráját, valamint 3 dal zenei anyagát kérik. Lehet-e azonos ez a 3 partitúra és zenei anyag, vagy összesen 6 különböző dalra van szükség?
A kategóriában előírt 3 dal partitúrájához ugyanezen dalok zenei anyagát kérjük hangfájlként is.
 
Új magyar musical és rockopera kategóriában az első fordulóra beadandó zenei anyag 10 perc zenét tartalmazzon (három számot és/vagy kísérő/átvezető zenét), vagy kb. kétszer tíz perc zenei anyagot (három számot és 10 perc kísérő/átvezető zenét)?
Az Új magyar musical és rockopera kategória első fordulójában 3 dal és további legalább 6, legfeljebb 10 percnyi hosszúságú, nem feltétlenül összefüggő zenei anyag (összekötő kísérő/átvezető zene, zenei közjáték) benyújtása szükséges.
 
Új magyar musical és rockopera kategóriában musical esetében hogyan kell összekötni az előírt 10 perces átvezető zenével a 3 beadott dalt, ha a dalok a teljes műben nem egymás után következnek? 
3 dalt és további, legalább 6, legfeljebb 10 percnyi hosszúságú, nem feltétlenül összefüggő zenei anyagot szükséges benyújtani. Ez a 6–10 percnyi anyag lehet a mű bevezetése (nyitánya), lehet két dal közötti átvezetés, közjáték vagy tervezett táncbetéthez komponált zene.
 
Új magyar musical és rockopera kategória pályázati kiírásában a kamaratársulatra meghatározott 18–30 fős apparátus a zenekarra vonatkozik-e? Ha igen, lehet 18 főnél kevesebb is? Táncos lehet-e a műben, vagy az kizáró ok? 
A pályaműveket a pályázati kiírásban meghatározott, minimum 18, maximum 30 fős zenekarra várjuk, így 18 főnél kevesebb zenészre komponált mű nem befogadható. A további közreműködők vonatkozásában nem kívánjuk korlátozni a pályázókat, így a pályamű tartalmazhat táncbetétet.
 
Új magyar musical és rockopera kategória pályázati kiírásának azon meghatározása, miszerint „Egy Pályázó egy kategóriában egy művel pályázhat, és összesen maximum két kategóriában nyújthat be pályázatot”, csak a zeneszerzőkre vonatkozik, vagy a társszerzőkre (pl. librettista, dalszövegíró, koreográfus) is? 
A pályázati kiírás ezen pontja a nyilatkozatot benyújtó társszerzőkre (librettista, dalszövegíró, koreográfus) is vonatkozik.
 
Új magyar musical és rockopera kategória pályázati kiírásában mit jelent az a kitétel, miszerint „Műrészletekkel nem lehet pályázni”?
Egy már megkomponált, más pályázaton nyertes, nyilvános közönség előtt bemutatott, publikált mű rövidebb részlete – azaz műrészlet –, pl. egy teljes mű egyik felvonása egyfelvonásos műként jelen pályázati felhívásra nem benyújtható.
 
Az Új magyar musical és rockopera kategória pályázati kiírása alapján benyújtandó a részletes szinopszis. A tervezett közreműködői apparátus létszámának megjelölését milyen módon kell benyújtani?
A tervezett közreműködői apparátus létszámát kérjük a szinopszissal egy dokumentumban, tehát annak részeként feltüntetni.
 
Az Új magyar musical és rockopera kategória 2. fordulójában a műben elhangzó összes dal szövegét szükséges-e benyújtani a kiírás szerint elvárt zenei hanganyag mellett?
Igen, a teljes mű összes dalszövegét szükséges benyújtani annak érdekében, hogy a zsűri egészében is értelmezhesse a pályaművet.
 
Új magyar musical és rockopera kategóriában szeretnék pályázni egy olyan művel, amely egy NKA által meghirdetett korábbi pályázaton alkotói támogatásban részesült a dalok és a dalszövegek megírásával kapcsolatban. A mű színpadi musical formájában eddig még semmilyen támogatásban nem részesült, és nem került bemutatásra sem. 
A művel jelenleg a Madách Színház által egy új magyar musical megalkotására meghirdetett pályázaton veszünk részt. Szeretnék érdeklődni, hogy a fentiek alapján beadható-e az alkotás tervezete a Müpa által meghirdetett pályázatra is?
NKA alkotói támogatással létrejött, valamint más pályázatra már benyújtott zeneművek nem nyújthatók be a Müpa Zeneműpályázatára. Az adott pályamű már nyert támogatást az NKA-tól, ráadásul egy másik pályázatra is benyújtották, így jelen pályázati felhívásra nem benyújtható.
 
Új magyar musical és rockopera kategóriában, ha a felvételen szerepel dob, a kottában is meg kell-e jelennie külön sávban, vagy elég az ének és a többi hangszer szólamainak kidolgozott partitúrája?
A partitúrában a műben szereplő valamennyi hangszer szólamának megjelenítése szükséges.
 
Új magyar musical és rockopera kategóriában a felhívás szerint három dalhoz és minimum 6, maximum 10 percnyi átvezető zenéhez kell zongorakivonat vagy partitúra. Zongorakivonat esetén hogyan jelenítsük meg az éneket/kórust? Külön szólamként, vagy elegendő-e a zongorakotta dallamaként?
Kérjük a pályázókat, a szólóéneket és a kórust külön szólamként jelenítsék meg.
 
Új magyar musical és rockopera kategóriában, amennyiben a leadott demófelvételen a zongorakíséreten kívül szerepel esetleg dob, effekt vagy valamilyen minimális hangszerelés (egyelőre kizárólag a dinamika érzékeltetése miatt), elegendő-e mellé a zongorakivonat kinyomtatva, vagy mindenképpen legyen leírva minden, ami a hanganyagon szól?
Az első fordulóban leadott pályázati anyagban megengedett, hogy a demófelvételen szerepeljen dob vagy egyéb más effekt, amely nincs kidolgozva és nem jelenik meg a zongorakivonatban. A második fordulóban benyújtott pályázati anyagban viszont fontos, hogy a benyújtott partitúrában szerepeljen minden, a szinopszisban ismertetett apparátus szerinti és a demófelvételen hallható szólam.
 
Új magyar musical és rockopera kategóriában korábbi válaszuk alapján az 1. fordulóra be lehet küldeni az összes anyagot. Szeretnék érdeklődni, hogy ha nem is az egészet, de 3-nál több dalt lehet-e küldeni az 1. fordulóra, ha ebből teljesebb kép kapható az adott darabról?
A pályázati kiírás 5. pontja (A pályaművek benyújtásával kapcsolatos kikötések) értelmében kérjük, csupán 3 dalt, továbbá legalább 6, legfeljebb 10 perc hosszúságú, nem feltétlenül összefüggő zenei anyagot (összekötő/kísérő/átvezető zene, zenei közjáték) nyújtson be zongorakivonatban vagy partitúraként kidolgozva, valamint hangfájlként.
 
Új magyar musical és rockopera kategóriában, ha a mostani fordulóra dob nélkül küldöm el a dalt, az esetleges megvalósítás alkalmával lehet-e ezt módosítani, vagy akkor a későbbiekben sem szerepelhet a dalban dob?
Az első fordulóban leadott pályázati anyagban megengedett, hogy a dob vagy egyéb más effekt ne jelenjen meg a zongorakivonatban. A második fordulóban benyújtott pályázati anyagban viszont fontos, hogy a partitúrában szerepeljen minden, a szinopszisban ismertetett apparátus szerinti és a demófelvételen hallható, illetve a megvalósítás alkalmával tervezett szólam.
 
Az Új magyar musical és rockopera kategória pályázati kiírásában mit jelent a 10 percnyi átkötő zene? Mi 19 dalt tettünk a műbe, de átkötő zene nincsen, mivel a musical végig ugyanabban a térben játszódik, így a mű nem indokolja az ilyesfajta átvezetést. Maximum a meglévő dalokból szeretnénk visszahozni dallamot. 
Az Új magyar musical és rockopera kategória első fordulójában a beadandó három dal mellett a pályázati kiírás értelmében kérünk legalább 6 percnyi hosszúságú (de legfeljebb 10 perces), nem feltétlenül összefüggő zenei anyagot – pl. nyitány, összekötő/kísérő/átvezető zene, zenei közjáték – is benyújtani.
 
Új magyar musical és rockopera kategóriában az első fordulóra 3 dal partitúráját, valamint 3 dal zenei anyagát kérik. A kottákon nem is szerepelhet a dal szövege, és az MP3-as hangfájlban is csak a zenei alap lehet, tehát csak a dallam alapján dönt a zsűri, vagy beadandó/beadható-e a dal szövege is, illetve kizáró ok-e, ha a dalokat fel is éneklik, és ez a felvétel is benyújtásra kerül?
Az első fordulóban többek között 3 dalt, továbbá legalább 6, legfeljebb 10 perc hosszúságú, nem feltétlenül összefüggő zenei anyagot (összekötő/kísérő/átvezető zene, zenei közjáték) zongorakivonatban vagy partitúraként kidolgozva szükséges benyújtani, mely tartalmazhatja a dal szövegét. Nem kizáró ok, ha a dalokat felénekelve is benyújtják.
 
Új magyar musical és rockopera kategóriában a jelentkezési lapot kitöltő személy lehet-e a dalszövegíró, és a társszerző a zeneszerző?
Zeneműpályázat lévén a jelentkezési lap kitöltését a zeneszerzőtől várjuk, a dalszerzőnek pedig társszerzői minőségben javasolt részt vennie a pályázaton. 
 
Új magyar musical és rockopera kategóriában a dal címe és szövege megjelenhet-e a kottában és a fájlnévben, valamint a dalokat be lehet-e adni szöveggel énekelve? 
A beadandó pályaművek egységes kezelése érdekében kérjük, hogy a kottán ne szerepeljen a mű címe, a dalszöveget viszont tartalmazhatja a kotta. A dalok szöveggel, felénekelve is benyújthatóak. A pályázó anonimitásának megőrzése érdekében az MP3-hangfájl elnevezése lehet a jelige vagy bármilyen más semleges cím, amely a pályázó személyével nem összeköthető. A Zsűrititkárság a hangfájlt továbbítás előtt belső azonosítószámmal látja el, továbbá átnevezi.
 
 

Elektroakusztikus művek

Elektroakusztikus művek fix média kategóriában megfelelő-e, ha a második fordulóra a hanganyagot WAW-formátumban pendrive-on, a műleírást pedig kinyomtatva adom le, ezeket egy borítékba téve? A borítékon feladóként a jelige, címzettként a kategória fog szerepelni.
Igen, fix média esetében a pályázati kiírás értelmében a teljes mű felét, de legalább 12 percnyi zenei anyagot hangfájlként AIFF- vagy WAW-formátumban, videóval kísért anyag esetében MP4-formátumban (valamilyen anyagi hordozón: CD, HDD, pendrive stb.) szükséges benyújtani. 
A pályázati anyagot egy borítékban kérjük személyesen elhelyezni a Müpa 2. portájánál lévő, erre a célra elhelyezett gyűjtőládában. A borítékon feltüntetendő:
     - Feladó: kizárólag az első fordulóban is alkalmazott jelige
     - Címzett: Müpa Zeneműpályázat / ADOTT KATEGÓRIA
 
Elektroakusztikus művek kategóriában a darabhoz felhasznált szoftver és a segítségével kialakított elektronikus szólam magyarázatához mellékelhetek-e videót, melyben szemléltetni tudom a szoftver működését? Ha igen, ezt külön hordozón kell megtennem, vagy tehetem ugyanarra a CD-re, mint a hanganyagot? (Természetesen a kilétemre való mindennemű utalás nélkül.)
A pályamű megértéséhez, illetve előadásához kapcsolódó értelmezési segédlet, külön dokumentum, leírás, esetleg videó – akár a hanganyaggal egy CD-re felírva – benyújtható.
 
Elektroakusztikus kategóriában a teljes szerkezetet bemutató „szinusz-kivonatot”, valamint néhány konkrét, kidolgozott hangot mellékelve benyújthatom a pályaművet?
Igen, a pályamű benyújtásra kerülhet ilyen módon.
 
Amennyiben igen, hogyan tudnám a zsűri tudomására hozni, hogy pontosan mit is hallanak? Van-e lehetőségem (anonim módon) magyarázatot fűzni a beadott anyaghoz, akár egy külön levélben, akár a zenei anyagra rákeverve? (Utóbbi esetben, az anonimitás megőrzése végett, természetesen nem a saját hangomon mondanám el a megjegyzéseket, hanem egy számítógépes beszédszintetizátorral olvasnám fel őket.)
A pályamű megértéséhez, illetve előadásához kapcsolódó értelmezési segédlet külön dokumentum formájában benyújtható. 
 
Elektroakusztikus művek, fix média kategóriában 2020. szeptember 15-én 12 óráig be kell nyújtanom a pályázatomat. Ehhez egy darab lezárt boríték szükséges, melynek „feladója” a jeligém, „címzettje” pedig a kategória, tehát: Müpa Zeneműpályázat, Elektroakusztikus mű?
A pályázati anyagot az Elektroakusztikus művek, fix média kategóriában az alábbiak szerint kérjük benyújtani:
Nagy borítékban:
1. 8 perc zenei anyagot hangfájlként AIFF- vagy WAW-formátumban, videóval kísért anyag esetében MP4-formátumban (valamilyen anyagi hordozón: CD, HDD, pendrive);
2. sokcsatornás mű esetén binaurális verziót AIFF- vagy WAW-formátumban (valamilyen anyagi hordozón: CD, HDD, pendrive); 
3. a nagy borítékon belül egy külön, lezárt kis borítékban kérjük elhelyezni:
     - a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot
     - magyar nyelvű szakmai önéletrajzot és bemutatkozó levelet (ez utóbbit max. 300–400 szóban)
A kis borítékon feltüntetendő: 
     Feladó: kizárólag a jelige
A nagy borítékon feltüntetendő:
     Feladó: kizárólag a jelige
     Címzett: Müpa Zeneműpályázat / ADOTT KATEGÓRIA
A nagy boríték benyújtásának helyszíne: a Müpa 2. portájánál lévő, erre a célra elhelyezett gyűjtőláda.
 
Elektroakusztikus művek, fix média kategóriában a borítékban egy darab jelöletlen pendrive-on fog szerepelni az a hangfájl, amivel pályázom. A hangfájl és a pendrive elnevezése nem fog utalni a műre vagy az én kilétemre, pl.: „palyazat.wav” (természetesen nem pontosan így nevezem majd el). Így megfelel az Önök elvárásainak?
Igen, a hangfájl ebben a formában benyújtható.
 
Elektroakusztikus művek, fix média kategóriában a hangfájl több mint 8 perc hosszúságú. Gondolom, a pályázati kiírásban szereplő „8 perc zenei anyag” minimum időtartamot jelöl, tehát az én 10 perces anyagomat elfogadják majd.
Az első fordulóban 8 perces zenei anyag nyújtandó be, azonban amennyiben 1-2 perccel hosszabb lesz, az nem kizáró ok.
 
Elektroakusztikus művek, fix média kategóriában a pályázatomhoz partitúra nem tartozik. Kérem, külön jelezzenek vissza arról, hogy ezt Önök tudomásul veszik, és ez így megfelel a pályázati kiírásnak.
A pályázati kiírás értelmében Fix média kategóriában partitúrát nem kell benyújtani.
 
Az Elektroakusztikus művek kategória 1. fordulójában az anyagi hordozón benyújtott darabot is el kell-e látni jeligével? Ha nem, hogyan fogják tudni azonosítani? 
Igen, az anyagi hordozóra mentett pályaművet kérjük a fájlnévben a jeligével beazonosítani. A Zsűrititkárság ugyanakkor a hangfájlt a zsűrinek történő továbbítás előtt belső azonosítószámmal látja el, valamint átnevezi.
 
Elektroakusztikus művek kategóriában a szakmai önéletrajz és a bemutatkozó levél összesen legyen 300-400 szó?
A pályázati kiírás 5. pontjában (A pályaművek benyújtásával kapcsolatos kikötések) szakmai önéletrajz, valamint egy max. 300-400 szavas (2500 karakteres) bemutatkozó levél benyújtását kérjük a pályázóktól.
 
Elektroakusztikus művek kategóriában lehet-e a műről leírást csatolni? Ha igen, melyik fordulóban?
A kiírás 5. pontja (A pályaművek benyújtásával kapcsolatos kikötések) szerint a műről további leírás, illetve ismertető benyújtása nem szükséges, ugyanakkor a darabhoz szorosan kapcsolódó, annak előadását segítő technikai, illetve programozási instrukciókat tartalmazó dokumentáció benyújtása szükséges.
 
Elektroakusztikus művek kategóriában amennyiben a fix média mű tartalmaz olyan MIDI vezérelte orgonaszólamot, amely aritmikussága és időtartamainak milliszekundumos eltérései miatt kottában teljesen értelmezhetetlen, illetve ilyen megközelítése teljesen redundáns, szükséges-e partitúrát benyújtani? Ha igen, melyik fordulóban?
Fix média kategóriában készülő pályaművek esetén nem kell kottát mellékelni, a beküldött műrészletnek azonban tartalmaznia kell a MIDI vezérelte szólamot is (orgonahangon), hogy a zsűri értékelni tudja a darabot.
 
Az Elektroakusztikus művek kategória pályázati kiírásában az található, hogy a második fordulóra a teljes mű felét, de legalább 12 percnyi zenei anyagot szükséges benyújtani. Maximum 20 perces darab esetén milyen hosszúságú anyag benyújtása szükséges?
A második fordulóra legalább 12 percnyi zenei anyag kidolgozása szükséges, így például egy 12 percesre tervezett mű esetében a teljes darabot be kell nyújtani, és egy 20 perces darab esetén is legalább 12 percnyi anyagra van szükség. 
 
Elektroakusztikus műben egy speciálisan elkészített, egyedi elektronikus hangszert használnék, amelyhez szükséges lenne egy kisebb leírás, hogy a zsűri értelmezni tudja a hangszer működési elvét. A partitúrában feltüntethető-e a hangszerleírás, továbbá az előadó együttes és a többcsatornás hangfalak elhelyezkedése a színpadon? 
Igen, a benyújtani tervezett pályamű részeként kérjük a hangszerleírás és az előadó együttes, valamint a többcsatornás hangfalak elhelyezkedésének megadását.
 
Elektroakusztikus zenemű kategóriában az első fordulóra benyújtott 8 perces anyagban történhetnek-e változások, javítások a következő fordulóra beadott hosszabb részletben, vagy az első 8 percnek változatlannak kell maradnia?
Az első fordulóban benyújtott anyagok második fordulóra történő változtatása egyik kategóriában sem engedélyezett.
 
Elektroakusztikus művek kategóriában nevezhető-e olyan pályamű, amelyben hangszeres improvizáció, illetve elektronikus eszközök improvizatív kezelése  is szerepet kap? 
Igen, ugyanakkor a hangszeres improvizáció, illetve az elektroakusztikus hangszerek improvizatív kezelése nem haladhatja meg a pályaművek végleges hosszának felét.
 
Elektroakusztikus művek kategóriában többtételes művel szeretnék pályázni. Az első fordulóban szükséges-e mindegyik tételből hanganyagot küldeni, illetve lényeges-e az, hogy a benyújtandó részlet a teljes mű első tételei legyenek? Tehát ha az első fordulóban például a mű 2. és 3. tételéből nyújtok be részleteket, az kizáró ok-e?
A pályázati kiírás értelmében az első fordulóban fix média esetén 8 percnyi hanganyagot kérünk hangfájlként, míg elektroakusztikus kamaraművek esetén 8 percnyi hanganyagot kérünk hangfájlként és ugyanezt a 8 percet partitúraként kidolgozva. A pályázókat nem korlátozzuk a tekintetben, hogy többtételes mű esetén mely tétel vagy tételek részlete a benyújtott hang-, illetve kottaanyag.