Közérdekű adatok

 

Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: Müpa Budapest Nonprofit Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.
Postacím: 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.
Telefonszám: (+36-1) 555-3000; (+36-1) 555-3001
Faxszám: (+36-1) 555-3305
Központi elektronikus levélcím: info@mupa.hu
A honlap URL-je: www.mupa.hu

Közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, helye, postacíme):

 • Tel: (+36-1) 555-3000
 • Fax: (+36-1) 555-3305
 • Helye és postacíme: 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.

Nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig 10:00 – 18:00 óráig; előadások napján az utolsó előadás végéig

A Müpa Budapest Nonprofit Kft. vezetői

Név / Beosztás Email cím Telefonszám     

Káel Csaba
vezérigazgató

kael.csaba@mupa.hu

+36 1 555 3011

Kosztolánczy Gábor
vezérigazgató-helyettes

kosztolanczy.gabor@mupa.hu

+36 1 555 3018

Csorvási Gábor
főmérnök

csorvasi.gabor@mupa.hu

+36 1 555 3143

Gaál Judit
vezető művészeti titkár

gaal.judit@mupa.hu

+36 1 555 3235

Dr. Korentsy Endre
produkciós igazgató

korentsy.endre@mupa.hu

+36 1 555 3204

Récsán Gábor
értékesítési- és marketing igazgató

recsan.gabor@mupa.hu

+36 1 555 3042

Szomolányi Janina
fesztivál operatív igazgató

szomolanyi.janina@mupa.hu

+36 1 555 3321

Dr. Újszászy Zsófia
stratégiai igazgató

ujszaszy.zsofia@mupa.hu

+36 1 555 3033

Vankó Dániel
szcenikai igazgató

vanko.daniel@mupa.hu

+36 1 555 3165

Zigó Viktor
pénzügyi igazgató

zigo.viktor@mupa.hu

+36 1 555 3027

 

A Müpa Budapest Nonprofit Kft. adat közzétételi kötelezettsége a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján

A Müpa Budapest Nonprofit Kft. által alapított lapok, nyilvános kiadványok

Lap neve: MÜPA Magazin
A szerkesztőség és kiadójának neve és elérhetősége:
Papageno Consulting Kft. 
1061 Budapest, Paulay Ede u. 50. 
E-mail: szerkesztoseg@papageno.hu 
Főszerkesztő: Csengery Kristóf  

Nyilvános kiadványok címei: Egyestés műsorfüzetek; Negyedéves program-kalauz; Image kiadvány.
Hozzáférés módja: a Müpa épületében, jegypénztáraiban, valamint szerződött partnerein keresztül, ingyenesen.

A Müpa Budapest Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv: -

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A Müpa Budapest Nonprofit Kft. Alapító Okirata

A Müpa Budapest Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Müpa Budapest Nonprofit Kft. alaptevékenységére, valamint feladat- és hatáskörére vonatkozó jogszabályok listája

 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről;
 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről; valamint annak végrehajtási rendeletei;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről;
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról;
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról;
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;
 • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről;
 • 2008. évi XCIX. törvény az előadó művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól;
 • 2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról;
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről;
 • 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról;
 • 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól;
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
 • 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről;
 • 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet az egyes művészi és művészeti munkakörökről, valamint a betöltésükhöz szükséges képesítési és egyéb feltételek részletes szabályairól;
 • 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról.

Integritás: bejelentes@mupa.hu
 

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézése az info@mupa.hu címen keresztül történik.

A Müpa Budapest Nonprofit Kft. által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások adatai

Gazdálkodási adatok

A Társaság által foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Közbeszerzések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések: -