Babakoncertek - Első találkozások az élő zenével

 • Élőzene babáknak
 • Különböző stílusú énekes és hangszeres kamarazene harminc perc terjedelemben

A legkisebbeknek szóló sorozatban tipegő, totyogó vagy még járni sem tudó apróságok lepik el az Üvegterem szőnyegét, hogy szüleikkel, nagyszüleikkel együtt élőzenét hallgassanak. Közismert, hogy a korai zenei élmények meghatározóak, nem lehet elég korán elkezdeni a zenével való ismerkedést. A Babakoncertek olyan zenehallgatási lehetőséget kínálnak, ahol a hangzás, a zenedarabok összeállítása, a környezet a babák szükségleteihez és befogadói képességeihez vannak igazítva, és ahol a kicsik a számukra legfontosabb felnőttek közvetlen közelségében, az ő zenéhez való viszonyulásukat mintaként megtapasztalva lehetnek részesei a zene semmivel sem pótolható élményének. Ezeken a „mini hangversenyeken” különböző stílusú énekes és hangszeres kamarazene szólal meg rövid, könnyen befogadható tételekben, fiatal művészek előadásában.

Kéthetente hétfőn 10:15 és 11:30 órától az Üvegteremben
Korosztály: 0-3 év

Ringató – Élő énekszó kicsiknek és nagyoknak népi játékokkal

 • Népdalok, mondókák, játékok, együttes éneklés és játék 

Az otthon szerzett korai zenei élmények meghatározóak egész életünkre – nemcsak zenei tájékozódásunkra, hanem érzelmi, értelmi fejlődésünkre is hatással vannak. A szülőkkel való közös zenés játék, a bensőséges és önfeledt közös tevékenység különösen fontos a kicsik számára. Ma már mindez kevés családban van jelen. A népdalok, mondókák újra-felfedezésének, az együttes éneklés és játék újból történő megismerésének lehetőségét kínálja 0-3 éves korú kisgyermekek és szüleik számára az országosan ismert és méltán népszerű zenés foglalkozás, a Ringató. A Müpában a program megalkotója, Dr. Gállné Gróh Ilona várja minden szerdán azokat a szülőket, akik szeretnek – szeretnének együtt énekelni, játszani, zenélni kisgyermekükkel.

Minden szerdán 10:00-től és 10:45-től a Kék teremben
Korosztály: 0-3 év

Tesz-vesz muzsika

 • Hétköznapi tárgyak kreatív felhasználásával, mindennapos élethelyzetek felidézésével szőtt dalos, mondókás játékok sora, közös éneklés, mesélő hangszerek

Hétköznapi tárgyak (törölköző, sál, csipesz, gomb, fakocka) kreatív felhasználásával, mindennapos élethelyzetek (mint az öltözés, fürdés, teregetés) felidézésével szövi a dalos, mondókás játékok sorát Hegedűsné Tóth Zsuzsanna, az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karának oktatója minden hétfőn délelőtt. A gyerekeket úgy öleli körül az értékes magyar költészet és zene, hogy közben lehetőséget kapnak a környező világ tevékeny megismerésére, kreatív felfedezésére és mozgásigényük kielégítésére. Ebben a kalandozásban a körülöttük és velük mondókázó, daloló szülők biztonságot adó, élményt fokozó, aktivitásra ösztönző jelenléte támogatja őket.

Minden hétfőn 10:00-től és 10:45-től a Kék teremben
Korosztály: 1,5 - 3 év

Cifra Palota – Interaktív családi programok

 • Zenés tánc- és mese-előadások
 • Zenei és kreatív foglalkozások, készségfejlesztő játékok

A vasárnaponként megrendezett Cifra Palota azokat a családokat várja, amelyek aktívan, kreatívan, tartalmas programokkal szeretnék eltölteni az időt. A színpadon megjelenő zenés, tánc- és mese-előadások és az Előcsarnok többi területén megrendezett zenei és kreatív foglalkozások, készségfejlesztő programok és játékok kapcsolódnak a program heti témájához és a Müpa más előadásaihoz.

Minden vasárnap 10 órától az Előcsarnokban
A belépés díjtalan
Korosztály: 0-12 év

Ringató zeneóvoda

A Ringatón felcseperedett, immár óvodás korú gyermekeket, valamint szüleiket korcsoportonkénti zeneóvodai foglalkozásokon várja szerda délutánonként a megszokott aktivitással dr. Gállné Gróh Ilona Pro Familiis- és Forrai Katalin-díjas zenepedagógus, e művészeti módszer megalkotója. A félórás programok célja dalos játékok, magyar népdalok, mondókák és más népek dalainak megismertetése, a gyerekek zenei érdeklődésének felkeltése, zenei ízlésének és esztétikai fogékonyságának formálása: a zenei hallás, az éneklési készség, a ritmusérzék, a zenei formaérzék és kreativitás fejlesztése, valamint a zenehallgatásra való szoktatás. 

A foglalkozások hétről hétre egymásra épülnek, ezért rendszeres részvétel javasolt a megadott korosztályi besorolás alapján.

Piccolo

 • A Ringató zeneóvoda – Piccolo a 3-4 éveseknek, azaz a kiscsoportos óvodásoknak szól. A legkisebbekkel együtt eleinte a szülők is aktívan részt vesznek a  hagyományos Ringató alapelveit követő zeneóvodás foglalkozásokon. Néhány hónap alatt a szülők egyre inkább háttérbe vonulnak, miközben gyermekeik egyre bátrabban, önállóan vesznek részt a játékos, zenei képességfejlesztő gyakorlatokban. Tiszteletben tartva az életkori sajátosságokat a mondókák és ölbéli játékok kiegészülnek zenehallgatással, bábokkal és a kicsik számára egyéb érdekes eszközökkel, ugyanakkor az élő énekszó és hangszerjáték továbbra is főszerepben marad.
  Szerdánként 16:30-kor a Lépcsőteremben 
  Korosztály: 3 – 4 év

Grande

 • A Ringató zeneóvoda – Grande az 5-6 éves, nagycsoportos ovisoknak szánt zenei foglalkozás, amelyen a csoportos zenei gyakorlatok mellett az egyéni szereplések is előtérbe kerülnek. A képességfejlesztés alapja a mondóka és az énekes játék, ám egyre több komponált gyermekdallal ismerkednek a résztvevők. A gyermekek elsajátítják, hogy jó tempóban, jó hangmagasságban, tisztán és bátran énekeljenek, valamint szép tartással, esztétikus mozgással kísérjék a bonyolultabb körjátékokat is. A foglalkozások elősegítik a zenei tagozatos általános iskolai tanulmányokat, illetve a későbbi hangszertanulást, ezen kívül a zenei képességfejlesztés pozitív hatású a gyermekek mentális és szociális készségeinek fejlődésére is.
  Szerdánként 17:15-kor a Lépcsőteremben
  Korosztály: 5 – 7 év

Tesz-vesz óvoda

 • Interaktív zenei játékok óvodáskorúaknak, hétköznapi tárgyak kreatív felhasználásával, közös éneklés, mesélő hangszerek

Az interaktív zenei játékok célja az óvodás korú gyermekek zene iránti érdeklődésének ébrentartása, improvizációs készségük kibontakoztatása, hétköznapi tárgyak (légycsapók, óriás csipeszek, óriás gombok, színes sálak, kendők) zenei környezetbe helyezése a fantázia, a kreatív gondolkodás által. A programban a Tesz-vesz muzsika koncepciója él tovább. A negyvenöt perces foglalkozásokat Hegedűsné Tóth Zsuzsanna, az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karának oktatója tartja csütörtök délutánonként.

Minden csütörtökön 17 órától a Lépcsőteremben
Korosztály: 3 - 7 év

Minimatiné

 • Zenés-verses-dramatikus előadások kisgyermekeknek

Óvodás-kisiskolás korúaknak szóló sorozat, melyben mesék, versek, lírai hangvételű történetek elevenednek meg az Üvegterem közelséget teremtő színpadán dramatikus eszközökkel, a zenével egységben, a zene által, jellemzően nem didaktikus, hanem szórakoztató és artisztikus jelleggel. A sorozatban többnyire énekes előadók, zenekarok, gyermek- és bábszínházak vendégelőadásai láthatóak és hallhatóak.

Kéthetente szombaton 11 órától az Üvegteremben
Korosztály: 3-8 év

Zenebona – Ne csak hallgasd! – Kreatív játékok a hangokkal és hangszerekkel

 • Improvizációra, zenei kreativitásra épülő foglalkozások
 • Ismerkedés a hangszerekkel, hangszerkészítés

A Müpa épületében 15-20 fős csoportok számára szervezett foglalkozások résztvevői zenei kreativitásra épülő tevékenység közben fedezhetik fel eddig ki nem aknázott képességeiket, élvezhetik a „zenecsinálás” és az együttes zenélés örömét. A másfél órás foglalkozások három fő részből állnak. Az első félórában koncentrációt, memóriát, együttműködési készséget is fejlesztő ritmus-, szöveg- és dallam-improvizációra épülő kreatív játékokat játszanak a résztvevők. A gyakorlatok úgy vannak felépítve, hogy mindegyikük alkalmazható bármely korosztály képességeihez. A második részben a hang és a hangszerek általános jellemzőiről, valamint – a foglalkozás tematikájának megfelelően – egy-egy hangszercsoportról folyik interaktív beszélgetés, gazdag szemléltetéssel. A foglalkozás harmadik részében a szülők bevonásával a gyerekek a tárgyalt hangszercsoporthoz tartozó egyszerűbb hangszereket készítenek, melyet azután haza is vihetnek.

A tárgyalt hangszercsoportok, a készíthető hangszerek:

 1. Rezgő testek – Idiofon: maracas, tikfa,
 2. Rezgő hártyák – Membranofon: mirliton, cserépdob,
 3. Rezgő szálak – Chordofon: zenélőíj, monochord,
 4. Rezgő levegő – Aerofon: ajaksíp, nyelvsíp (szívószál-oboa), búgattyú

Minden második szombaton 11 órától a Lépcsőteremben
Korosztály: 5-9 év

MUS-E – Kreatív zenés foglalkozások

 • Különböző művészeti ágak (zene, tánc- és színházművészet, képzőművészet) találkozása a zenéhez kapcsolódó kreatív tevékenységben

A MUS-E (Musique-Europe) mintaprogram a neves hegedűművész és humanista gondolkodó, Yehudi Menuhin kezdeményezésére 1993-ban indult útjára az Európai Unió égisze alatt. A művészeti-nevelési program lényege, hogy a gyermekek a művészek révén olyan impulzusokat kapnak, amelyek érzékennyé teszik őket a külső világ különféle jelenségeinek befogadására, értelmezésére, továbbgondolására. A programban résztvevő hivatásos művészek különböző művészeti ágak (zene, tánc- és színházművészet, képzőművészet) képviselői. A MUS-E foglalkozásokon vezetésükkel e művészeti ágak találkoznak zenéhez kapcsolódó kreatív tevékenységben. A Müpa által ajánlott MUS-E foglalkozásokat vezető művészek rugalmasan alkalmazkodnak a csoportok korosztályához, képességeihez, igényeihez.

Minden második szombaton 11 órától a Lépcsőteremben
Korosztály: 6-10 év

Hetedhét táncház

 • Zenés, táncos, énekes foglalkozás mesével – gyerekeknek 

Folytatódik a havonta egy alkalommal, a vasárnapi Cifra Palota műsorába illeszkedő Hetedhét táncház sorozat, amelyen továbbra is a legkiválóbb muzsikusok, hagyományőrző hangszeres mesterek és táncmesterek segítségével tehetik meg kezdő tánclépéseiket a gyerekek, ismerkedhetnek tájaink hagyományaival. A napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt érdemlő környezettudatos viselkedés apropóján pedig az adott tájegységhez kapcsolódó paraszti kultúra hagyományairól is elhangoznak érdekességek azzal a céllal, hogy a táncház résztvevőiben természeti környezetünk iránt is érdeklődés ébredjen.

Havonta egyszer vasárnap 12 órától az Üvegteremben
Korosztály: 5-12 év

Hang-szer-szám

 • Főszerepben a zene „szerszámai” – a hangszerek
 • Autentikus élőzene, hangszerbemutatóval 

A félévenként egy-egy témakört (klasszikus, népi, világzenei hangszerek, billentyűs vagy ütőhangszerek) bemutató sorozatban a zene „szerszámaival”, a hangszerekkel ismerkedhetnek meg a hallgatók, autentikus élőzene által, az azt megszólaltató szakértő muzsikusok moderálásával.

Havonta egyszer szombaton 11 órától az Üvegteremben
Korosztály: 8-12 év

Hangulat Junior

A Müpa évek óta sikeresen működő sorozata, a Hangulatkoncertek mintájára szerveződik, de kimondottan az iskolás korosztálynak szól ez az új sorozat. A kedd délelőtti hangversenyeken részben a Zeneakadémia Rendkívüli Tehetségek Előkészítő Tagozatának növendékei, vagyis a közönség soraiban ülő gyerekek korosztályához közel álló korú fiatal művészek adnak koncerteket. A műsorokban moderátorként a növendékeket felkészítő tanárok is közreműködnek: Eckhardt Gábor, az Előkészítő Tagozat oktatója és Fülei Balázs, a Zeneakadémia Kamarazene Tanszékének vezetője számos gyerekeknek szóló műsor gyakorlott és sikeres szerkesztői, műsorvezetői, akik most növendékeikkel együtt lépnek pódiumra. 

Minden kedden 10:00 órától az Üvegteremben
A belépés díjtalan és regisztrációhoz kötött, jelentkezni a csip@mupa.hu email címen lehet.
Korosztály: 10-16 év

Matinékoncertek

 • Tematikus hangversenysorozat iskoláskorúaknak
 • Zeneművészek által moderált előadások
 • Komplex zenei élmény, műfaji sokszínűség

Iskoláskorú gyerekeknek és családjuknak szólnak a Matinékoncertek. A tematikusan szerkesztett koncertek minden félévben egy-egy téma köré rendeződnek. Az iskolás korosztály befogadási képességeihez igazított tematikus sorozat, melynek magas zenei színvonalú, vizuális elemekkel kiegészített előadásait jó előadói képességgel rendelkező, gyerekekkel jól kommunikáló zenészek moderálják, a hangsúlyt az élményszerűségre helyezi, az ismeretterjesztő-jelleget kerülve.

Havonta egy alkalommal, vasárnap 11 órától.
Korosztály: 10-14 év.

Iskoláskoncertek

Valódi élőzenei élményeket kínál iskoláskorúaknak a sorozat, amely változó tanítási napokon délelőtti időpontban várja az iskolai csoportokat. A műsor minden esetben a művészi élmény és a didaktikus tartalom egységére épül, különböző műfajokat vonultat fel, az iskolai tananyaghoz és a gyerekek tájékozottságához igazodva.

Vűltozó napokon délelőtt 11:00-tól
Korosztály: 10-14 év
Jegyrendelés a csip@mupa.hu email címen

Iskoláskoncertek extra - Zeneboncolás

A komolyzene számára a legnehezebben meghódítható közönség a gimnazisták és egyetemisták korosztálya. Rájuk összpontosít a Zeneboncolás programsorozata, amely kettős feladatot teljesít. Egyfelől ráébreszti a fiatalokat arra, hogy a klasszikus muzsika világa nem feltétlenül elutasító az ő popzenéjükkel szemben, másfelől meggyőzi őket arról, hogy a komolyzene merőben más eszközökkel, mégis nagyon hasonló módon építkezve beszél az őket is foglalkoztató érzelmekről és gondolatokról. A Zeneboncolás figyelmes, a finom részletek iránt fogékony zenehallgatókat kíván nevelni. Amellett, hogy a fiatalok a klasszikus zenét a saját, otthonos és ismerős zenei világukon átszűrve sajátítják el, a popzenét is biztosan más füllel hallgatják majd ezután. A kétrészes estek minden alkalommal egy „témára” adnak variációkat: azonos hangnem, műfaj, hangulat vagy zenei kifejezőeszközök kerülnek egymás mellé, hogy értelmezzék egymást. Mert a könnyű lehet komoly, de a klasszikus sem okvetlenül nehéz. 

Havonta egyszer változó napokon 11:00-tól
Korosztály: 12-18 év
Jegyrendelés a csip@mupa.hu email címen

Zenés tízórai

Az iskolás csoportok számára szervezett, egyórás interaktív koncerteken a hangszeres népzene, a világzene és a jazz tájain barangolunk, keresve a különféle műfajok közötti áthallásokat, kapcsolódásokat. Sorozatunkat általános iskolásoknak ajánljuk, akik így olyan műfajokkal kerülhetnek közelebbi kapcsolatba, amelyek hagyományosan kívül esnek korosztályuk mindennapi zenei tapasztalatain és az iskolai tananyagon.

A belépés díjtalan és regisztrációhoz kötött. Regisztráció, érdeklődés: csip@mupa.hu 
Csütörtökönként 10 órakor a Zászlótérben
Korosztály: 8-14 év

Literárium Junior

A havonta jelentkező Literárium Junior a Fesztivál Színházban és az Üvegteremben zajló kortárs és klasszikus irodalmi estek tematikájához, esetenként a gimnáziumi tananyaghoz kapcsolódva a középiskolás korosztályt szeretné megszólítani. Azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a formalitásoktól mentes előadások, beszélgetések, felolvasások, közönségtalálkozók, produkciók más megvilágításban, fogyasztóbarát módon hozzák közelebb az arra fogékony gimnazistákat a magyar irodalom értékeihez, arra ösztönözve őket, hogy rendszeres olvasókká váljanak.

Havonta egyszer szerdán 11:00-tól a Zászlótérben
A belépés díjtalan és regisztrációhoz kötött, jelentkezni a csip@mupa.hu email címen lehet.
Korosztály: 14 – 18 év