Müpamozi

Morális nyugtalanság – A lengyel film fél évszáda

Sorozatunk címe – Morális nyugtalanság – szűkebb értelemben véve a lengyel film egy fontos korszakának megnevezése: az 1976–1981-es időszak kemény, súlyos morális kérdéseket felvető  filmjeinek vonulatát jelöli. Tágabb értelemben viszont arra utal, hogy a modern lengyel film jellegzetessége a kérdések erőteljes, őszinte megfogalmazása, az erkölcsi felelősség vizsgálata. És a gondolatok vissza-visszatérnek: a nemzedékváltás, az identitás, az értelmiség szerepvállalása, a múlttal való kíméletlen szembenézés, az egyén és a hatalom viszonya stb. Ugyanúgy, ahogy a lengyel irodalomban is.

Bár sok közös vonást mutat a magyar filmmel, a lengyel mozgókép másként fordul a történelem, az identitás dilemmái felé. A magyar film többnyire a groteszket, az allegóriát választotta, a „másként mondást”. A lengyel film elmúlt fél évszázadát áttekintő sorozatunkkal éppen a különbözőséget szeretnénk megmutatni. Azokat a műveket, amelyek nem metaforikusan, hanem akár a hatalomipart provokálva tették fel kérdéseiket, világossá téve azt is, hogy lengyelnek lenni sem könnyebb, mint magyarnak.